คาถาหลวงพ่อพุทธโสธร

คาถาหลวงพ่อพุทธโสธร (คาถาพระเจ้า 5 พระองค์) แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาหลวงพ่อโสธ (คาถาพระเจ้า 5 พระองค์) แคล้วคลาดปลอดภัย

Home / บทสวดมนต์, พระคาถา / คาถาหลวงพ่อพุทธโสธร (คาถาพระเจ้า 5 พระองค์) แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาหลวงพ่อพุทธโสธร (คาถาพระเจ้า 5 พระองค์)

(ท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำบูชา)

กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ

อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิสัพพะโสฯ

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ

พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ

นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต

พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร

ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย

ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง