คำขอขมาอโหสิกรรมต่อบิดามารดา

คำขอขมาอโหสิกรรมต่อบิดามารดา

พุทโธ สาธุ, ธัมโม สาธุ,สังโฆ สาธุ,พุทโธ อโหสิ,ธัมโม อโหสิ,สังโฆ อโหสิ

Home / บทสวดมนต์ / คำขอขมาอโหสิกรรมต่อบิดามารดา

พุทโธ สาธุ, ธัมโม สาธุ,สังโฆ สาธุ,พุทโธ อโหสิ,ธัมโม อโหสิ,สังโฆ อโหสิ

สาธุ สาธุ อันวาบาปทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่ข้าพเจ้านี้ ได้เคยประพฤติล่วงเกิน ก่อกรรมทำไม่ดีไว้ต่อบิดามารดาของข้าพเจ้า ที่มีชื่อว่า…….(ออกชื่อ)……..ผู้มีพระคุณสูงสุด ผู้ให้ชีวิต ให้เลือด ให้เนื้อ ให้การอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ความห่วงใย คอบปกป้องดูแลเอาใส่ด้วยชีวิต ด้วยมีจิตคิดอกตัญญู ลบหลู่คุณท่าน ทำตัวดื้อด้าน ไม่เคารพเชื่อฟังอีกทั้งเคยต่อต้าน ต่อปากต่อคำทำร้ายทุบตี ดุด่าว่าร้าย ลบหลู่ ดูหมิ่น โกหกหลอกลวง ทำตัวเกเร เป็นเหตุทำให้ท่าน ทุกข์กาย ทุกข์ใจ อับอายขายหน้า เสียเงินเสียทอง เสียข้าวของ ร้องไห้เสียใจ

ที่เป็นบาปเป็นกรรม ที่ผิดศีลธรรม ที่ไม่ดีไม่งาม ที่ไม่ถูก ไม่ควร เพราะถูกกิเลสตัณหา คือ ราคะ โทสะ โมหะ เข้ามาสิงจิตดลใจให้ข้าพเจ้านี้ หลงคิดผิด ทำผิด คิดผิด ทั้งเจตนาก็ตาม ไม่เจตนาก็ตาม ทั้งที่รู้เท่าถึงการณ์ รู้ไม่เท่าถึงการณ์ก็ตาม ในอดีตชาติก็ตาม ปัจจุบันชาติก็ตาม

บัดนี้ ข้าพเจ้า มีจิตสำนึกผิดแล้ว ในบาปทั้งหลายทั้งบปวงเหล่านั้น ข้าพเจ้าขอน้อมกาย วาจา ใจ และบุญกุศลน้อยใหญ่เป็นเครื่องขอขมาลาโทษ ต่อบิดามารดา ขอให้บิดามารดา จงโปรดเมตตา อโหสิกรรม อโหสิกรรม อโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อความไม่ประมาท เพื่อความบริสุทธิ์ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกทางธรรม เพื่อมรรคผลนิพาน ในปัจจุบันนี้เทอญฯ

(กราบขอขมาโทษ 3 ครั้ง)

X