คาถา บูชาพระแม่สุรัสวดี พระสุรัสวดี พระแม่สรัสวตี พระแม่สุรัสวดี

รวมบทสวด คาถา บูชาพระแม่สุรัสวดี เทพีแห่งปัญญาและวาทศิลป์

พระแม่สุรัสวดีจึงถือได้ว่าเป็นเทพแห่งพระเวททั้งปวง เป็นผู้ให้กำเนิดบทสวดมนต์บทแรกของจักรวาล MTHAI จึงรวบรวม คาถา บูชาพระแม่สุรัสวดี มาฝากสายมูกันค่ะ

Home / พระคาถา / รวมบทสวด คาถา บูชาพระแม่สุรัสวดี เทพีแห่งปัญญาและวาทศิลป์

พระแม่สุรัสวดี หนึ่งในเทพีแห่งองค์มหาเทพของฮินดู เป็นองค์เทพีแห่งศิลปะวิทยาการ เทพีแห่งอักษรศาสตร์ เทพีแห่งการเจรจาสื่อสาร เทพีแห่งนาฏศิลป์และการดนตรี เป็นผู้อุปถัมภ์การศึกษา อีกทั้งยังเป็นชายาแห่งพระพรหม ซึ่งชาติกำเนิดของพระแม่สุรัสวดีนั้นก็มีเรื่องเล่าหลากหลายที่มา บ้างก็ว่าทรงเป็นธิดาแห่งพระทักษะและนางประสูตร แต่ในมหากาพย์มหาภารตะนั้นมีการกล่าวถึงว่า พระกฤษณะคือผู้สร้างพระสุรัสวตีขึ้นมาพร้อมกับคัมภีร์พระเวท พระแม่สุรัสวดีจึงถือได้ว่าเป็นเทพแห่งพระเวททั้งปวง เป็นผู้ให้กำเนิดบทสวดมนต์บทแรกของจักรวาล MTHAI จึงรวบรวม คาถา บูชาพระแม่สุรัสวดี มาฝากสายมูกันค่ะ

สำหรับศาสนาฮินดูแล้ว หากมีการประกอบพิธีบูชาเทพหรือเทศกาลใดใดก็ตาม ก็จะอัญเชิญ พระพิฆเนศ เป็นเทพองค์แรก แล้วจึงค่อยอัญเชิญ พระแม่สุรัสวดีร่วมด้วย ก็จะส่งผลให้การประกอบพิธีกรรมทุกขั้นตอนนั้นศักดิ์สิทธิ์ เข้มขลังและพรที่ขอนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

คาถา บูชาพระแม่สุรัสวดี

(ก่อนการสวดบูชาจะต้องสวดมนต์ อัญเชิญพระพิฆเนศก่อนเสมอ)

โอม ชยะศรี สรัสวตีมาตา โอมศรี สรัสวตี นะมะห์
โอม ศรีสรัสวตี ยะนะมะฮา โอมศรี มหาสรัสวตี เจ นะมะฮา

บทขอพรพระแม่สรัสตีมหาเทวี

โอม…พระสรัสตวี อิตถีเมตตัญจะ เทวะปัญชะเร ภะวันตุ เม
ทุติยัมปิ พระสรัสตวี อิตถีเมตตัญจะ เทวะปัญชะเรภะวันตุ เม
ตะติยัมปิ พระสรัสตวี อิตถีเมตตัญจะ เทวะปัญชะเร ภะวันตุ เม

หรือ โอม ศรี สรัสวตี เจ นะ มะ ฮา 3 จบ

คาถาบูชาพระแม่สุรัสวดี

มีหลายบท เลือกสวดบทใดบทหนึ่ง (หรือสวดทั้งหมด)
การสวดนั้นจะออกเสียงพระนามของพระองค์ว่า
สรัสวดี, สรัสวตี, สุรัสวดี, สุรัสวตี ฯลฯ ก็ได้ตามถนัด

(ก่อนการสวดบูชาจะต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ)

 • โอม ชยะ ศรี สรัสวตี มาตา
 • โอม ศรี สรัสวตี นะมะห์
 • โอม ศรี สรัสวตี ยะนะมะฮา
 • โอม ศรี มหาสรัสวตี เจ นะมะฮา
 • โอม สรัสวตี นะมัส ตุภะยัม
  วาระเท กามะรูปินี
  วิทยา รัมภัม กะริชยามิ
  สิทธิ ภะวะตุ เม สะทา (หนึ่งจบ)

คำแปล : โอม พระแม่สรัสวดีเทวีผู้สูงศักดิ์
ข้าพเจ้าขอศิโรราบแด่พระองค์ และจะถ่อมตนอยู่เสมอ
พระองค์คือผู้ประทานทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนา
ข้าพเจ้าจะร่ำเรียน ค้นคว้าสรรพความรู้จากท่าน
และขอพระองค์ประทานพรให้เกิดความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

 • โองการพินทุ นาถัง อุปปันนัง
  สรัสวดี มะเตโต มหาเทโว ราชคาถา
 • โอม ไจยตี ไจยปารตี สรัสวตี ไจยเดวี
  ไจยตี อามิตาวรตายินี สุรนารามุนี
  จันเสวีไจย สตาวาดินี ชยามพาวี
  วีณาวาดินี อัมพา ปัทมาปะรีเย
  ปรเมศวารี อิกาตุมาฮาราฮีนา อวลัมปา

อนึ่ง หากพบเห็นพระนามของพระแม่นั้นถูกเรียกขานอย่างหลากหลายก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะ คือ องค์พระแม่เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น พระแม่สรัสวตี พระแม่สุรัสวดี พระแม่สุรัสวตี หรือทางฮินดูก็จะมีพระนามว่า วัค วัคเทวี วาคิสวารี ภารตี วาณี สาวิตรี ฯลฯ

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฮาวทู ขอพรการเรียน การงานให้รุ่งเรือง จาก พระสุรัสวดี ศูนย์สิริกิติ์

เทพฮินดูตามวันเกิด เกิดวันไหนต้องบูชาเทพองค์ไหน? ที่นี่มีคำตอบ!

7 วัด ขอพรการเรียน สำหรับนักเรียนสายมูเตลู