คาถาจันทบัพพา คาถาบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู ตอนกลางวัน คาถาสุริยะบัพพา

คาถาบูชาพระราหู สุริยะบัพพา-จันทบัพพา (กลางวัน-กลางคืน)

คาถาบูชาพระราหู ตอนกลางวัน และตอนกลางคืน

Home / พระคาถา / คาถาบูชาพระราหู สุริยะบัพพา-จันทบัพพา (กลางวัน-กลางคืน)

คาถาบูชาพระราหู ตอนกลางวัน และตอนกลางคืน คาถาสุริยะบัพพา คาถาจันทบัพพา

คาถาสุริยะบัพพา  สำหรับบูชากลางวัน

กุสเสโตมะมะ  กุสเสโตโต   ลาลามะมะ  โตลาโม  โทลาโมมะมะ  โทลาโมมะมะ  โทลาโมตัง  เหกุติมะมะ เหกุติ

ราหู
ราหู

  คาถาจันทบัพพา สำหรับบูชากลางคืน

 ยัตถะตังมะมะ  ตังถะยะ  ตะวะตัง  มะมะตัง  วะติตัง  เสกามะมะ  กาเสกัง  กาติยังมะม  ยะติกา

ราหู
ราหู

พระคาถา วัดศีรษะทอง นครปฐม

X