บทสวดคำอธิฐานวันลอยกระทง วันลอยกระทง

บทสวด-คำอธิฐานวันลอยกระทง

บทสวด-คำอธิฐานวันลอยกระทง มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน…

Home / พระคาถา / บทสวด-คำอธิฐานวันลอยกระทง

บทสวด-คำอธิฐานวันลอยกระทง

มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

คำแปล

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนัมมทานทีโน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญฯ (โดยไม่ต้องกล่าวว่า “สาธุ” ลงท้าย)

ลอยกระทงออนไลน์ เว็บไซต์ MThai.com

วันลอยกระทง 2565
ลอยกระทงออนไลน์