คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า หลวงปู่เอี่ยม ป้องกันสิ่งชั่วร้าย เมตตามหานิยม

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า เป็นคาถาที่หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ถวายแก่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) ตอนพระองค์ท่านเสด็จประพาสยุโรป เชื่อกันว่าคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์นัก หากสวดเป็นประจำ ไม่ว่าจะเจรจาสิ่งใด จะสมหวัง ทั้งโภคทรัพย์ วาสนา บารมี ป้องกันอันตรายจากสิ่งชั่วร้าย อีกทั้งยังให้เรื่องเมตตามหานิยม…

Home / พระคาถา / คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า หลวงปู่เอี่ยม ป้องกันสิ่งชั่วร้าย เมตตามหานิยม

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า เป็นคาถาที่หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ถวายแก่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) ตอนพระองค์ท่านเสด็จประพาสยุโรป เชื่อกันว่าคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์นัก หากสวดเป็นประจำ ไม่ว่าจะเจรจาสิ่งใด จะสมหวัง ทั้งโภคทรัพย์ วาสนา บารมี ป้องกันอันตรายจากสิ่งชั่วร้าย อีกทั้งยังให้เรื่องเมตตามหานิยม หากมีอุปสรรคใดก็จะราบรื่น เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี พระมหากษัตริย์ก่อนอยุธยาใช้ประจำทุกพระองค์  

ก่อนสวดคาถาบทนี้ ผู้สวดตั้งจิตให้เป็นสมาธิก่อนสวดจะดีมาก ให้จิตสงบนิ่งและจดจ่ออยู่กับพระคาถาอย่างตั้งมั่นและมีสมาธิ จะช่วยให้บทสวดสัมฤทธิ์ผลดี มีคุณแก่ผู้สวด

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

ตั้งจิต ท่องนะโม 3 จบ และสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า 9 จบ

  • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)

เริ่มสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

  • อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ (9 จบ)

คำแปล

ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว จงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้า ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

หลวงปู่เอี่ยว วัดหนัง

X