อานิสงส์ของการถวายเทียนเข้าพรรษา

อานิสงส์ของการถวายเทียนเข้าพรรษา

อานิสงส์ของการถวายเทียนเข้าพรรษา ถือว่าให้ผลที่ดีนัก เนื่องด้วยการถวายเทียน ซึ่งเป็นประเพณีโบราณสืบทอดกันมายาวนาน ในฤดูฝนที่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย โดยจะไม่ออกไปค้างแรมหรือจำวัดที่ไหน การถวายเทียนแด่พระสงฆ์จึงจำเป็นมาก เพราะในอดีตยังไม่มีไฟฟ้าใช้ การได้ถวายเทียนให้พระสงฆ์ได้นำมาจุด เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาธรรม เปรียบเสมือนได้จุดไฟในที่มืดให้สว่างไสว ยังประโยชน์แก่ผู้ศึกษาธรรม

Home / พิธีกรรม / อานิสงส์ของการถวายเทียนเข้าพรรษา

อานิสงส์ของการถวายเทียนเข้าพรรษา ถือว่าให้ผลที่ดีนัก เนื่องด้วยการถวายเทียน ซึ่งเป็นประเพณีโบราณสืบทอดกันมายาวนาน ในฤดูฝนที่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย โดยจะไม่ออกไปค้างแรมหรือจำวัดที่ไหน การถวายเทียนแด่พระสงฆ์จึงจำเป็นมาก เพราะในอดีตยังไม่มีไฟฟ้าใช้ การได้ถวายเทียนให้พระสงฆ์ได้นำมาจุด เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาธรรม เปรียบเสมือนได้จุดไฟในที่มืดให้สว่างไสว ยังประโยชน์แก่ผู้ศึกษาธรรม

แม้ในปัจจุบันจะมีไฟฟ้าใช้ แต่ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ยังคงดำเนินอยู่คู่กับชาวพุทธ ในวันสำคัญของเดือน 7 ของทุกปี และการถวายเทียนยังคงให้อานิสงส์ที่ดีมากต่อผู้ถวาย เพราะเทียนยังถูกนำมาใช้จุดในพิธีต่างๆ อาทิ จุดบูชาหน้าองค์พระประธาน หรือการจุดในพิธีเวียนเทียนรอบโบสถ์ เป็นต้น

อานิสงส์ของการถวายเทียนเข้าพรรษา

อานิสงส์ของการถวายเทียนเข้าพรรษา

1.ทำให้มีแสงสว่างรุ่งเรือง ด้วย สติ ปัญญา ลาภ ยศ สรรเสริญ

2.ทำให้อุปสรรคปัญหาคลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี

3.ทำให้มีมิตร บริวารที่ดีอยู่รอบกาย

4.ทำให้เจริญในสติปัญญา ในทุกชาติ ด้วยแสงสว่างแห่งธรรมนำทาง

5.เป็นที่รักของหมู่มวลมนุษย์และเทวดา

6.ทำให้ดวงตาสุกสกาว สดใส สว่าง

7.หากจากโลกนี้ไป แสงสว่างจะนำไปสู่สุคติภูมิที่ดี

8.เจริญรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ไปด้วย โภคทรัพย์

9.หากบำเพ็ญตนในความดี จนบังเกิดบารมี แสงเทียนนี้จะช่วยให้ดวงตาเห็นธรรม นำไปสู่พระนิพพาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

งานประเพณี วันเข้าพรรษา 4 ภาคที่ไม่ควรพลาด ต้องไปชมสักครั้ง

วิธีทำบุญเสริมดวง “วันเข้าพรรษา” ตามวันเกิด เสริมสิริมงคล โชคลาภ

X