พระพิฆเนศ วิธีบูชาพระพิฆเนศ เทศกาลคเณศจตุรถี

9 เดือน 9 วันสุดท้าย “คเณศจตุรถี” เทศกาลขอพร “องค์พระพิฆเนศ” เทพแห่งความสำเร็จ

เข้าสู่วันสุดท้ายของวันบูชาองค์พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ ในเทศกาลคเณศจตุรถีของชาวอินเดีย ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน ระหว่างช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ในวันที่ 4 ของข้างขึ้นเดือน ภัทรปัทตามปฏิทินเกรเกอเรียน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม –…

Home / พิธีกรรม / 9 เดือน 9 วันสุดท้าย “คเณศจตุรถี” เทศกาลขอพร “องค์พระพิฆเนศ” เทพแห่งความสำเร็จ

เข้าสู่วันสุดท้ายของวันบูชาองค์พระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ ในเทศกาลคเณศจตุรถีของชาวอินเดีย ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน ระหว่างช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ในวันที่ 4 ของข้างขึ้นเดือน ภัทรปัทตามปฏิทินเกรเกอเรียน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม – 9 กันยายน ของประเทศไทย  

เทศกาลคเณศจตุรถี หรือวันบูชาพระพิฆเนศมีความสำคัญอย่างไร

พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าฮินดูที่มีความสำคัญต่อชาวอินเดียทุกวรรณะ พระพิฆเนศถือเป็นองค์เทพแห่งความสำเร็จในทุกๆด้าน เทพแห่งสรรพวิชาความรู้ เป็นที่ศรัทธาของคนทั่วโลก โดยเฉพาะชาวอินเดีย

ซึ่งในวันประกอบพิธีคเณจตุรถี ประชาชนต่างพากันสักการะบูชารูปเคารพของพระพิฆเนศที่ปั้นด้วย(ดินเผา) บูชาด้วยดอกที่สีสันสดใส (เช่นสีแดง,สีเหลือง,สีแสด)

ขนมที่นำมาบูชา ขนมต้ม,มะพร้ามอ่อน,กล้วย,อ้อย,นมเปรี้ยว(แบบแขก) ขณะบูชาผู้บูชาจะท่อง พระนาม  108 ของพระองค์ หลังการบูชาแล้วจะอันเชิญพราหมณ์ ผู้ประกอบพิธีมาเลี้ยงดูอย่างอิ่มหนำสำราญ

ซึ่งในการทำพิธีคเณศจตุรถีมีข้อห้าม คือห้ามมองดวงจันทร์อย่างเด็ดขาด เชื่อกันว่าถ้าผู้ใดมองดวงจันทร์ หากมีผู้ใดโดยเผลอเรอมองดวงจันทร์ พวกชาวบ้านก็จะพากันสาปแช่งและด่าทอผู้นั้นทันที ซึ่งการต่อว่าด่าทอนั้นไม่ได้มาจากความโกรธแค้น หากเป็นความหวังดี เพราะเชื่อกันว่าการด่าทอนั้นจะทำให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากคำสาป

สถานที่บูชา

 • เทวาลัยพระพิฆเนศ สี่แยกรัชดา – ห้วยขวาง กรุงเทพ
 • พระพิฆเนศ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 • วัดแขก สีลม
 • เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กรุงเทพ
 • ศาลพระพิฆเนศ อาเขต เชียงใหม่
 • เทวสถานองค์พระพิฆเนศ ด่านนอก สงขลา
 • เทวาลัยคเณศร์ พระราชวังสนามจันทร์
 • วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา
 • เทวาลัยพระพิฆเนศ บางใหญ่ นนทบุรี
 • ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดช่องลม 2.

หรือสามารถตั้งโต๊ะบูชาองค์ท่านหรือหิ้งบูชาองค์ท่านได้ที่บ้านหรือที่ทำงานได้เช่นกันค่ะ  

สิ่งของบูชา

 1. ธูป กำยาน เทียน 1 คู่ ผลไม้มงคล แนะนำเป็นกล้วยหรือมะพร้าว/ น้ำดื่มสะอาด/นมหวาน หรือนมเปรี้ยว(แบบแขก) โมทกะ ขนมลาดู หรือธัญพืชรวมกัน 5 ชนิดขึ้นไปก็ได้เช่นกัน
 2. ดอกไม้ที่นำมาสักการะ ส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้สีสันสดใส อย่าง ดอกเรืองสีเหลือง สีส้มเป็นต้น
 3. ทำกายใจให้บริสุทธิ์ และทำการสักการะเพื่อขอพรองค์ท่าน ให้สุขสำเร็จในทุกด้านตามปรารถนา

บทสวดบูชาพระพิศเนศ

หัวใจพระคาถาบูชาพระคเณศ
โอม ศรี คะเณศายะ นะมะหะ
โอม วักกระตุณฑะ มหากายา
สุริยะ โกฏิ สะมาประภา นิระวิฆะนัม
คุรุเม เทวะ สาระวะ การะเย ษุ สาระวะทา

คำแปล
ขอน้อมบูชาองค์พระคเณศ ผู้มีงวงอันคดโค้งและงดงาม ความสว่างเจิดจ้าดั่งแสงสุริยะนับล้านดวงได้แผ่กระจายออกมาจากพระองค์ นานาอุปสรรคที่ขัดขวางจงถูกทําลายด้วยน้ํามือของพระองค์ และขอทรงประทานความสําเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

คาถาบูชาพระพิฆเนศปางประทานพร

ตั้งนะโม 3 จบ

โองการพินธุนาถัง อุปปันนัง พรหมาสะ
หะปะตินามะ อาทิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะ
ปะทุมังทิสวา นโมพุทธายะ วันทะนัง โอมอิด
พิฆเนศวรอิ จะมหาพรหมา มหิตทิเดชา
สรรพเสน่หา ประสิทธิเม

ขอความสุข ความสำเร็จในทุกๆด้าน จงบันดาลแด่ชาว Mthai ทุกคนค่ะ