งานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 วัดศรีนวล แขวง/เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร สมทบทุนร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานกฐินสามัคคีประจำปี 2565  โดยมี ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม , ประธานกรรมการวัดศรีนวล…

Home / PR NEWS / งานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 วัดศรีนวล แขวง/เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร สมทบทุนร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานกฐินสามัคคีประจำปี 2565  โดยมี ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม , ประธานกรรมการวัดศรีนวล และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพใหญ่

งานกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ของวัดศรีนวล แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม , ประธานกรรมการวัดศรีนวล และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพใหญ่ โดยมี พล.ต.อ.ดร.วิทยา – ดร.มะลิวรรณ ประยงค์พันธุ์ , ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ประธานอุปถัมภ์ ร่วมถวาย ปัจจัยไทยทานบริวารเครื่องกฐิน และ เครื่องไทยธรรม พร้อมกันนี้ยังมีเจ้าภาพร่วมจากหลากหลายหน่วยงานด้วยกัน อาทิเช่น บจก. ไทย อินดิเพนเดนท์ เน็ตเวิร์ก เอเยนซี่ – กลุ่มบมจ. กันตนา กรุ๊ป, พนักงานกลุ่ม บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล – พนักงานกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒนฯ , ประชาชนในชุมชนเขตหนองแขม, ชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนศิษยานุศิษย์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมียอดเงินรวมของกฐินสามัคคีประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) กำหนดการทอดผ้ากฐินนั้นถือเป็นกาลทานตามพระวินัยได้กำหนดไว้คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ( นับจากวันออกพรรษาออกไป 1 เดือน) ซึ่งถ้ามีการทอดก่อน หรือ หลังในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการทอดผ้ากฐิน และสามารถที่จะทำได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้น อานิสงส์จากการทำบุญทอดผ้ากฐินประจำปีจึงถือว่ามีอานิสงส์มาก

เงินกฐินที่ได้ในครั้งนี้จะนำไปร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมต่อไป ตามวัตถุประสงค์ทีได้กำหนดไว้ในการทอดกฐินครั้งนี้ อีกทั้งพื้นที่ในวัดศรีนวลยังคงต้องพัฒนาอีกหลายจุดด้วยกันเพื่อให้วัดศรีนวล เป็นพื้นที่รวมใจของคนในชุมชน เป็นที่จัดกิจกรรมทั้งประเพณีทางพุทธศาสนาและกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันของคนในชุมชน ดังนั้น วัดศรีนวลอยากจะขอความอนุเคราะห์จากญาติโยมพุทธสานิกชนทุกท่านในการช่วยทำนุบำรุง เพื่อให้พื้นที่ในวัดศรีนวลเป็นพื้นที่ของการสืบสานพระพุทธศาสนาของคนในชุมชนที่จะเข้ามาสวดมนต์ถือศีลและปฏิบัติธรรมในทุกวันสำคัญทางศาสนาอีกด้วย  ท่านพระครูวิจารณ์โกศล  เจ้าอาวาสวัดศรีนวล กล่าวทิ้งท้าย

ร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีนวล แขวง/เขต หนองแขม ได้ที่  ธนาคารออมสิน สาขา หนองแขม 

ชื่อบัญชี วัดศรีนวล แขวงหนองแขม   เลขที่บัญชี 020399499522

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/WatSiNuanNongKhaem

รับชมวีดีโอบรรยากาศงานคลิก >>> https://youtu.be/wrWndsBCP1M