กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 16/03/2563 | 15.20 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 33 ราย (แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม)

🔸 กลุ่มแรก : กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ และสนามมวย สถานที่บันเทิง

 • จำนวน 16 ราย
  ▪️ กลุ่มสนามมวย 7 คน
  ▪️ กลุ่มสถานบันเทิง 3 คน
  ▪️ กลุ่มสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 6 คน

🔸 กลุ่มใหม่ : กลุ่มเดินทางมาจากต่างประเทศ และทำงานใกล้ชิดชาวต่างชาติ

 • จำนวน 17 ราย
  ▪️ กลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 6 คน
  ▪️ กลุ่มทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ 6 คน
  ▪️ การระบาดเป็นกลุ่มก้อน 3 คน
  ▪️ กลุ่มผู้ร่วมพิธีทางศาสนา ในมาเลเซีย 2 คน

“รอผลทางห้องแล็บ จำนวน 27 ราย”

 • เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 1 ราย
 • รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 38 ราย
 • รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 108 ราย
 • รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 147 ราย
 • ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 39 ของโลก

“ย้ำว่า ยังอยู่ระยะที่ 2”

📍 กรณีผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มาเลย์ 132 ราย

 • ตอนนี้ตามตัวมาตรวจแล้ว พบเชื้อ 2 ราย เป็นผู้ทีอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
 • จาก 2 รายนี้ ยังไม่พบการแพร่เชื้อให้คนอื่น
📍 เลื่อน “การเกณฑ์ทหาร” ออกไปก่อน แต่ไม่ถึงให้ยกเลิกการเกณฑ์ ย้ำว่า (เลื่อนไปก่อน)

📍 เรื่องเทศกาลสงกรานต์

 • เดิมให้หยุดยาว วันที่ 11-12-13-14-15 เม.ย.
 • ประชาชนเดินทางจำนวนมาก เสี่ยงการแพร่เชื่อกระจาย

“สรุป! งดวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เม.ย. และจะไปเลือกชดเชยในช่วงอื่นแทน”

📍 กรณีการสอบต่างๆ

 • ให้จัดการป้องกันโรคให้ได้
 • นั่งห่างกัน
 • มีเจลป้องกัน
 • ฯลฯ
 • หากทำไม่ได้ควรเลื่อน

“กิจกรรมอื่น เช่น งานบวช, งานแต่ง ควรเลื่อน”

📍 บุรีรัมย์ นำร่องมาตรการป้องกันเข้มข้น

 • ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดทั้ง สนามบิน รถไฟ โรงแรม หมู่บ้าน
 • เตรียมระบบลงทะเบียนเฝ้าระวังติดตาม 14 วัน
 • ยกเลิกกิจกรรมที่คนมากกว่า 50 คนขึ้นไป
 • หากยกเลิกไม่ได้ต้องขออนุญาตอำเภอ พร้อมการป้องกัน เจล หน้ากาก ระยะห่างบุคคลมากกว่า1 เมตร จัดช้อนกลางส่วนบุคคล
 • เตรียมหอรับผู้ป่วยเพิ่ม

“รักพ่อห่วงแม่ ทำได้ด้วยการไม่เดินทางสงกรานต์ หยุดโควิด-19”

📍 ให้ปิด/หยุดกิจการที่มีคนชุมนุมเยอะๆ โดยมีเกณฑ์ คือ

 • มีคนมารวมกันมากๆ
 • มีการรวมตัว/ร่วมกันเป็นประจำ
 • มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน เช่น ร้องตะโกน เชียร์
 • มีการอยู่ใกล้กันเกิน 1 ม.
 • มีทางเลือกในการเผยแพร่ในช่องทางอื่น

📍 สถานที่ที่เข้าเกณฑ์ปิด

 • สถานศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย, โรงเรียน, วิทยาลัย ฯลฯ
 • สถานกวดวิชา
 • สนามมวย
 • อื่นๆ ที่มีกิจกรรมร่วมกัน ตามเกณฑ์ก่อนหน้านี้
 • สนามบอลฯ, โรงหนัง, โรงละคร ขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
 • ร้านค้า ร้านอาหารยังเปิดได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันเช่น วัดไข้, มีเจล, มีหน้ากาก
 • หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้เตรียมแผนการไปทำที่บ้าน ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดปริมาณคนชุมนุมกัน
 • อนุญาตให้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเลือกการประชุมทางไกลแทน
 • หากบริษัทใดต้องมาประชุม ให้วางมาตรการป้องกันให้เข้มงวด
 • กระทรวงการคลัง เตรียมเจรจาลดหย่อนผ่อนผัน ค่าเช่าที่ดินของรัฐ ท้องถิ่น ฯลฯ ร่วมถึงการผ่อนผันการชำระหนี้ด้วย

📍 6 มาตราการสำคัญ

 • เฝ้าระวัง ติดตาม อย่างเข้มข้น
 • เข้าตรวจผู้สัมผัสทุกราย
 • ระบบการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เตียง สถานที่รักษา พร้อมหมด
 • ด้านการสื่อสาร “ศูนย์โควิด-19” เป็นศูนย์หลักมี สธ. เข้ามามีส่วนหนึ่งของศูนย์นี้
 • มาตราการทางสังคม “เปลี่ยนความกลัวเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ร่วมรับผิดชอบ มีพฤติกรรมที่ดี”
 • โรคนี้ป้องกันได้ รักษาได้ มียา

“เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ครับ”

📍 *** ระยะ 3 (ก็ต่อเมื่อ) ตอนนี้ยังระยะ 2 อยู่ ***

 • คนไทยติดต่อกับคนไทย โดยที่ไม่ทราบต้นทางของเชื้อ
 • มีการติดต่อในวงกว้างมาก
 • เกิดขึ้นในหลายแห่งพร้อมกัน

📍 กรมการค้าภายใน

 • หารือถึงสถานการณ์การจับจ่าย
 • ตอนนี้มีสินค้าอุปโภค บริโภค มีเพียงพอ
 • ในหลายห้างที่สินค้าหมดเร็วนั้น ให้มีการนำสินค้าขึ้นจัดจำหน่าย/กระจายสินค้าให้เร็วมากขึ้น

📍 ย้ำ ยังต้องไม่กักตุนอาหาร แต่ให้ทำตามคำแนะนำ คือ

 • เลี่ยงไปที่คนเยอะ
 • ใส่หน้ากากอนามัย
 • ล้างมือบ่อยๆ
 • บ้านเรายังไม่ถึงสถานการณ์ในระดับนั้น

📍 ด้านสาธารณสุข

 • เตรียมสถานพยาบาล/เตียง/โรงพยาบาล ทุกแห่ง เพื่อให้ปรับตัวรองรับสถานการณ์
 • เตรียมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมอยู่เสมอ
 • เตรียมเวชภัณฑ์ ให้พร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ และ ประชาชน
  (กรมการค้าภายในให้เร่งดำเนินการจับกุม, นำของกลางมากระจายอย่างถูกต้อง)

📍 ด้านข้อมูลข่าวสาร

 • มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลอยู่ ผ่านสายด่วน 1111
 • ดูแล/แก้ไข/ประสานงาน

📍 ด้านต่างประเทศ

 • ประสานกับประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบกับยกเลิกวีซ่า ซึ่งหลายประเทศเข้าใจ
 • คนไทยในต่างประเทศ จะจัดต้้งทีมไทยแลนด์ ในทุกประเทศ เพื่อประสานงานคนไทยในต่างประเทศ
 • มีประสานกับต่างประเทศ ในการนำเวชภัณฑ์ต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติม
 • เข้มงวดผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ
 • ทุกด่านตรวจทางบก น้ำ อากาศ
 • ต้องมีใบตรวจโรค
 • ใบประกันสุขภาพ
 • ยินยอมให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อติดตามตัว
 • ตรวจสอบประวัติการเดินทาง “ก่อนเข้ามาประเทศไทย”
 • มาตราการกักกันตัวเอง

📍 กรณีตรวจโรค สำหรับให้ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่าน

 • ป่วยเข้าเกณฑ์ ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าพบใครเรียกเก็บ แจ้งสายด่วน 1111
 • หากมีประวัติสัมผัส/ประวัติเสี่ยง ก็จะมีการตรวจ ไม่เสียเงิน
 • กรณีสุดท้ายไม่มีอาการ ไม่เสี่ยง ตรวจเองเสียเงิน
📍 กรณีที่เสียเงินไปตรวจเองแล้วพบผลเป็น “บวก” ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน (ก็จะเคลมค่าใช้จ่ายตามหลัง)

“ย้ำว่า แม้ว่าการตรวจแล้ว เจอผลบวก ต้องรีเช็คแล็บอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมี false positive อยู่ (ระยะเวลารอรีเช็คราว 24 ชม.)”

📍 กรณีใช้สิทธิ์ UCEP (เจ็บป่วยฉุกเฉิน) เมื่อมีอาการป่วย มีความเสี่ยง เบื้องต้น คือ 72 ชม.แรก เข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้
หากพบเชื้อโควิด-19 ก็จะให้รักษาตัวต่อเนื่องโดยไม่ต้องย้าย โรงพยาบาล
WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

แบ่งปันน้ำใจ บอย-เจี๊ยบ จัดรถพุ่มพวงแจกของให้ชุมชนได้อิ่มท้อง

แบ่งปันน้ำใจ บอย-เจี๊ยบ จัดรถพุ่มพวงแจกของให้ชุมชนได้อิ่มท้อง

บอย พีชเมกเกอร์ และ เจี๊ยบ พิจิตรา คู่รักสายบุญ ผุดโครงการดี ๆ จัดรถพุ่มพวงตะเวรแจกของให้กับคนในหลายชุมชนได้อิ่มท้อง

MQDC เชิญชวนทุกท่านมาร่วม “ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ”

MQDC เชิญชวนทุกท่านมาร่วม “ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ”

MQDC เชิญชวนทุกท่านมาร่วม “ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ” เพื่อสมทบทุนในการซื้อเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ในสถานพยาบาลต่างๆ โดยท่านที่มีจิตเมตตาที่จะบริจาคนั้น สามารถร่วมบริจาคผ่านทาง มูลนิธิพุทธรักษา เลขบัญชี 133-523-514-7 (ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรอกจันทน์)

เขตดุสิตเร่งตรวจเชิงรุก “ชุมชนแขวงสี่แยกมหานาค”

เขตดุสิตเร่งตรวจเชิงรุก “ชุมชนแขวงสี่แยกมหานาค”

วานนี้ (6 พ.ค. 64) มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ถึง 95 ราย ในบริเวณชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก สี่แยกมหานาค

ชาวบ้านหลักสี่ร้อง สิระ สอบ รพ.สนาม หมอเหรียญทอง ตั้งกลางชุมชน

ชาวบ้านหลักสี่ร้อง สิระ สอบ รพ.สนาม หมอเหรียญทอง ตั้งกลางชุมชน

โดยขอให้มีการตรวจสอบว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่

กปน. ลดค่าน้ำ 10 % บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก สำหรับยอดการใช้น้ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ

กปน. ลดค่าน้ำ 10 % บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก สำหรับยอดการใช้น้ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ

กปน. เผยมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ COVID-19 ลดค่าน้ำ 10 % โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ สำหรับยอดการใช้น้ำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม 2564…

ลุยตรวจเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงสูง ‘ตลาดห้วยขวาง’

ลุยตรวจเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงสูง ‘ตลาดห้วยขวาง’

เจ้าหน้าที่ กทม. ร่วมกับ รพ.เกษมราษฎร์ ตั้งจุดคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงสูงในตลาดห้วยขวาง จำนวน 300 ราย หลังพบผู้ค้า และแรงงานในตลาดติดเชื้อทั้งหมด 4 คน

อินเดียพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มกว่า 4.1 แสนราย / พบสิงโตติดโควิด-19

อินเดียพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มกว่า 4.1 แสนราย / พบสิงโตติดโควิด-19

พบเพิ่มกว่า 4.12 แสนราย สูงที่สุดในอินเดียและในโลกนับตั้งแต่มีการระบาด

เนปาลเผย ‘2 โรงพยาบาลใหญ่’ เผชิญวิกฤตขาดแคลนออกซิเจน

เนปาลเผย ‘2 โรงพยาบาลใหญ่’ เผชิญวิกฤตขาดแคลนออกซิเจน

เนปาลพบการระบาดระลอกที่ 3 สถานการณ์เริ่มวิกฤติ ออกซิเจนขาดแคลน

One Mazda ยุทธศาสตร์การบริหารสู้โควิด-19 พร้อมส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

One Mazda ยุทธศาสตร์การบริหารสู้โควิด-19 พร้อมส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย เปิดแผนยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 เน้นทำงานร่วมกันเป็นทีม ผลักดันประสิทธิภาพทุกหน่วยงานและดูแลลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น