กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 16/03/2563 | 15.20 น.

คัดลอก URL แล้ว

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 33 ราย (แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม)

🔸 กลุ่มแรก : กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ และสนามมวย สถานที่บันเทิง

 • จำนวน 16 ราย
  ▪️ กลุ่มสนามมวย 7 คน
  ▪️ กลุ่มสถานบันเทิง 3 คน
  ▪️ กลุ่มสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 6 คน

🔸 กลุ่มใหม่ : กลุ่มเดินทางมาจากต่างประเทศ และทำงานใกล้ชิดชาวต่างชาติ

 • จำนวน 17 ราย
  ▪️ กลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 6 คน
  ▪️ กลุ่มทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ 6 คน
  ▪️ การระบาดเป็นกลุ่มก้อน 3 คน
  ▪️ กลุ่มผู้ร่วมพิธีทางศาสนา ในมาเลเซีย 2 คน

“รอผลทางห้องแล็บ จำนวน 27 ราย”

 • เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 1 ราย
 • รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 38 ราย
 • รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 108 ราย
 • รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 147 ราย
 • ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 39 ของโลก

“ย้ำว่า ยังอยู่ระยะที่ 2”

📍 กรณีผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มาเลย์ 132 ราย

 • ตอนนี้ตามตัวมาตรวจแล้ว พบเชื้อ 2 ราย เป็นผู้ทีอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
 • จาก 2 รายนี้ ยังไม่พบการแพร่เชื้อให้คนอื่น
📍 เลื่อน “การเกณฑ์ทหาร” ออกไปก่อน แต่ไม่ถึงให้ยกเลิกการเกณฑ์ ย้ำว่า (เลื่อนไปก่อน)

📍 เรื่องเทศกาลสงกรานต์

 • เดิมให้หยุดยาว วันที่ 11-12-13-14-15 เม.ย.
 • ประชาชนเดินทางจำนวนมาก เสี่ยงการแพร่เชื่อกระจาย

“สรุป! งดวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เม.ย. และจะไปเลือกชดเชยในช่วงอื่นแทน”

📍 กรณีการสอบต่างๆ

 • ให้จัดการป้องกันโรคให้ได้
 • นั่งห่างกัน
 • มีเจลป้องกัน
 • ฯลฯ
 • หากทำไม่ได้ควรเลื่อน

“กิจกรรมอื่น เช่น งานบวช, งานแต่ง ควรเลื่อน”

📍 บุรีรัมย์ นำร่องมาตรการป้องกันเข้มข้น

 • ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดทั้ง สนามบิน รถไฟ โรงแรม หมู่บ้าน
 • เตรียมระบบลงทะเบียนเฝ้าระวังติดตาม 14 วัน
 • ยกเลิกกิจกรรมที่คนมากกว่า 50 คนขึ้นไป
 • หากยกเลิกไม่ได้ต้องขออนุญาตอำเภอ พร้อมการป้องกัน เจล หน้ากาก ระยะห่างบุคคลมากกว่า1 เมตร จัดช้อนกลางส่วนบุคคล
 • เตรียมหอรับผู้ป่วยเพิ่ม

“รักพ่อห่วงแม่ ทำได้ด้วยการไม่เดินทางสงกรานต์ หยุดโควิด-19”

📍 ให้ปิด/หยุดกิจการที่มีคนชุมนุมเยอะๆ โดยมีเกณฑ์ คือ

 • มีคนมารวมกันมากๆ
 • มีการรวมตัว/ร่วมกันเป็นประจำ
 • มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน เช่น ร้องตะโกน เชียร์
 • มีการอยู่ใกล้กันเกิน 1 ม.
 • มีทางเลือกในการเผยแพร่ในช่องทางอื่น

📍 สถานที่ที่เข้าเกณฑ์ปิด

 • สถานศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย, โรงเรียน, วิทยาลัย ฯลฯ
 • สถานกวดวิชา
 • สนามมวย
 • อื่นๆ ที่มีกิจกรรมร่วมกัน ตามเกณฑ์ก่อนหน้านี้
 • สนามบอลฯ, โรงหนัง, โรงละคร ขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
 • ร้านค้า ร้านอาหารยังเปิดได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันเช่น วัดไข้, มีเจล, มีหน้ากาก
 • หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้เตรียมแผนการไปทำที่บ้าน ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดปริมาณคนชุมนุมกัน
 • อนุญาตให้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเลือกการประชุมทางไกลแทน
 • หากบริษัทใดต้องมาประชุม ให้วางมาตรการป้องกันให้เข้มงวด
 • กระทรวงการคลัง เตรียมเจรจาลดหย่อนผ่อนผัน ค่าเช่าที่ดินของรัฐ ท้องถิ่น ฯลฯ ร่วมถึงการผ่อนผันการชำระหนี้ด้วย

📍 6 มาตราการสำคัญ

 • เฝ้าระวัง ติดตาม อย่างเข้มข้น
 • เข้าตรวจผู้สัมผัสทุกราย
 • ระบบการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เตียง สถานที่รักษา พร้อมหมด
 • ด้านการสื่อสาร “ศูนย์โควิด-19” เป็นศูนย์หลักมี สธ. เข้ามามีส่วนหนึ่งของศูนย์นี้
 • มาตราการทางสังคม “เปลี่ยนความกลัวเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ร่วมรับผิดชอบ มีพฤติกรรมที่ดี”
 • โรคนี้ป้องกันได้ รักษาได้ มียา

“เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ครับ”

📍 *** ระยะ 3 (ก็ต่อเมื่อ) ตอนนี้ยังระยะ 2 อยู่ ***

 • คนไทยติดต่อกับคนไทย โดยที่ไม่ทราบต้นทางของเชื้อ
 • มีการติดต่อในวงกว้างมาก
 • เกิดขึ้นในหลายแห่งพร้อมกัน

📍 กรมการค้าภายใน

 • หารือถึงสถานการณ์การจับจ่าย
 • ตอนนี้มีสินค้าอุปโภค บริโภค มีเพียงพอ
 • ในหลายห้างที่สินค้าหมดเร็วนั้น ให้มีการนำสินค้าขึ้นจัดจำหน่าย/กระจายสินค้าให้เร็วมากขึ้น

📍 ย้ำ ยังต้องไม่กักตุนอาหาร แต่ให้ทำตามคำแนะนำ คือ

 • เลี่ยงไปที่คนเยอะ
 • ใส่หน้ากากอนามัย
 • ล้างมือบ่อยๆ
 • บ้านเรายังไม่ถึงสถานการณ์ในระดับนั้น

📍 ด้านสาธารณสุข

 • เตรียมสถานพยาบาล/เตียง/โรงพยาบาล ทุกแห่ง เพื่อให้ปรับตัวรองรับสถานการณ์
 • เตรียมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมอยู่เสมอ
 • เตรียมเวชภัณฑ์ ให้พร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ และ ประชาชน
  (กรมการค้าภายในให้เร่งดำเนินการจับกุม, นำของกลางมากระจายอย่างถูกต้อง)

📍 ด้านข้อมูลข่าวสาร

 • มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลอยู่ ผ่านสายด่วน 1111
 • ดูแล/แก้ไข/ประสานงาน

📍 ด้านต่างประเทศ

 • ประสานกับประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบกับยกเลิกวีซ่า ซึ่งหลายประเทศเข้าใจ
 • คนไทยในต่างประเทศ จะจัดต้้งทีมไทยแลนด์ ในทุกประเทศ เพื่อประสานงานคนไทยในต่างประเทศ
 • มีประสานกับต่างประเทศ ในการนำเวชภัณฑ์ต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติม
 • เข้มงวดผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ
 • ทุกด่านตรวจทางบก น้ำ อากาศ
 • ต้องมีใบตรวจโรค
 • ใบประกันสุขภาพ
 • ยินยอมให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อติดตามตัว
 • ตรวจสอบประวัติการเดินทาง “ก่อนเข้ามาประเทศไทย”
 • มาตราการกักกันตัวเอง

📍 กรณีตรวจโรค สำหรับให้ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่าน

 • ป่วยเข้าเกณฑ์ ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าพบใครเรียกเก็บ แจ้งสายด่วน 1111
 • หากมีประวัติสัมผัส/ประวัติเสี่ยง ก็จะมีการตรวจ ไม่เสียเงิน
 • กรณีสุดท้ายไม่มีอาการ ไม่เสี่ยง ตรวจเองเสียเงิน
📍 กรณีที่เสียเงินไปตรวจเองแล้วพบผลเป็น “บวก” ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน (ก็จะเคลมค่าใช้จ่ายตามหลัง)

“ย้ำว่า แม้ว่าการตรวจแล้ว เจอผลบวก ต้องรีเช็คแล็บอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมี false positive อยู่ (ระยะเวลารอรีเช็คราว 24 ชม.)”

📍 กรณีใช้สิทธิ์ UCEP (เจ็บป่วยฉุกเฉิน) เมื่อมีอาการป่วย มีความเสี่ยง เบื้องต้น คือ 72 ชม.แรก เข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้
หากพบเชื้อโควิด-19 ก็จะให้รักษาตัวต่อเนื่องโดยไม่ต้องย้าย โรงพยาบาล

แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

ศูนย์วิทย์ฯ ที่ 1 เชียงใหม่ พัฒนาการตรวจปริมาณกัญชาในเลือดได้เป็นแห่งแรกของประเทศ

ศูนย์วิทย์ฯ ที่ 1 เชียงใหม่ พัฒนาการตรวจปริมาณกัญชาในเลือดได้เป็นแห่งแรกของประเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาวิธีการตรวจปริมาณกัญชาในเลือดสำเร็จเป็นหน่วยงานแรกของประเทศ

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

กระทรวงสาธารณสุข เผย “ยาฟาวิพิราเวียร์” มีประสิทธิภาพ ช่วยผู้ป่วยโควิด 19 อาการดีขึ้น 79% ย้ำการจัดหายามารักษาในภาวะโรคมีการระบาด ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

ก่อนหน้านี้ผู้เอาประกันภัยที่รักษาตัวแบบ HI , CI และ Hotel Isolation ไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าชดเชยรายวันได้

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. ชุดใหญ่เห็นชอบขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ ยังสูงกว่า 4 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +25,456 ราย และ…

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมตำรวจ ทลายเครือข่ายขายใบรับรองผลตรวจโควิดปลอม พร้อมรวบผู้ต้องหา 3 ราย เบื้องต้นสั่งฟันโทษใน 4 ข้อหา ทั้งปลอมเอกสาร ปลอมเครื่องหมายแลป และหมอเถื่อน

UCEP Plus หลักเกณฑ์การรักษา ‘โควิด-19’ แบบใหม่ ที่ทุกคนควรรู้

UCEP Plus หลักเกณฑ์การรักษา ‘โควิด-19’ แบบใหม่ ที่ทุกคนควรรู้

ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.65 เป็นต้นไป ทางกระทรวงสาธารณสุข ปรับมาใช้ระบบ UCEP Plus ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตามสิทธิ์ต่าง ๆ

ผู้เสียหายร้อง ประกันโควิด “เจอ จ่าย ไม่จบ”

ผู้เสียหายร้อง ประกันโควิด “เจอ จ่าย ไม่จบ”

ผู้เสียหายจาก ประกันโควิด รวมตัวบุก คปภ. เรียกร้อง บริษัทประกัน จ่ายสินไหม หลังเบิกจ่ายไม่ได้นานกว่า 1 เดือน ด้าน คปภ.ยืนยัน พิทักษ์สิทธิประชาชนเต็มที่

X