กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 16/03/2563 | 15.20 น.

คัดลอก URL แล้ว

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 33 ราย (แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม)

🔸 กลุ่มแรก : กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ และสนามมวย สถานที่บันเทิง

 • จำนวน 16 ราย
  ▪️ กลุ่มสนามมวย 7 คน
  ▪️ กลุ่มสถานบันเทิง 3 คน
  ▪️ กลุ่มสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 6 คน

🔸 กลุ่มใหม่ : กลุ่มเดินทางมาจากต่างประเทศ และทำงานใกล้ชิดชาวต่างชาติ

 • จำนวน 17 ราย
  ▪️ กลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 6 คน
  ▪️ กลุ่มทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ 6 คน
  ▪️ การระบาดเป็นกลุ่มก้อน 3 คน
  ▪️ กลุ่มผู้ร่วมพิธีทางศาสนา ในมาเลเซีย 2 คน

“รอผลทางห้องแล็บ จำนวน 27 ราย”

 • เพิ่ม ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 1 ราย
 • รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 38 ราย
 • รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 108 ราย
 • รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 147 ราย
 • ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 39 ของโลก

“ย้ำว่า ยังอยู่ระยะที่ 2”

📍 กรณีผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มาเลย์ 132 ราย

 • ตอนนี้ตามตัวมาตรวจแล้ว พบเชื้อ 2 ราย เป็นผู้ทีอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
 • จาก 2 รายนี้ ยังไม่พบการแพร่เชื้อให้คนอื่น
📍 เลื่อน “การเกณฑ์ทหาร” ออกไปก่อน แต่ไม่ถึงให้ยกเลิกการเกณฑ์ ย้ำว่า (เลื่อนไปก่อน)

📍 เรื่องเทศกาลสงกรานต์

 • เดิมให้หยุดยาว วันที่ 11-12-13-14-15 เม.ย.
 • ประชาชนเดินทางจำนวนมาก เสี่ยงการแพร่เชื่อกระจาย

“สรุป! งดวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เม.ย. และจะไปเลือกชดเชยในช่วงอื่นแทน”

📍 กรณีการสอบต่างๆ

 • ให้จัดการป้องกันโรคให้ได้
 • นั่งห่างกัน
 • มีเจลป้องกัน
 • ฯลฯ
 • หากทำไม่ได้ควรเลื่อน

“กิจกรรมอื่น เช่น งานบวช, งานแต่ง ควรเลื่อน”

📍 บุรีรัมย์ นำร่องมาตรการป้องกันเข้มข้น

 • ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดทั้ง สนามบิน รถไฟ โรงแรม หมู่บ้าน
 • เตรียมระบบลงทะเบียนเฝ้าระวังติดตาม 14 วัน
 • ยกเลิกกิจกรรมที่คนมากกว่า 50 คนขึ้นไป
 • หากยกเลิกไม่ได้ต้องขออนุญาตอำเภอ พร้อมการป้องกัน เจล หน้ากาก ระยะห่างบุคคลมากกว่า1 เมตร จัดช้อนกลางส่วนบุคคล
 • เตรียมหอรับผู้ป่วยเพิ่ม

“รักพ่อห่วงแม่ ทำได้ด้วยการไม่เดินทางสงกรานต์ หยุดโควิด-19”

📍 ให้ปิด/หยุดกิจการที่มีคนชุมนุมเยอะๆ โดยมีเกณฑ์ คือ

 • มีคนมารวมกันมากๆ
 • มีการรวมตัว/ร่วมกันเป็นประจำ
 • มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน เช่น ร้องตะโกน เชียร์
 • มีการอยู่ใกล้กันเกิน 1 ม.
 • มีทางเลือกในการเผยแพร่ในช่องทางอื่น

📍 สถานที่ที่เข้าเกณฑ์ปิด

 • สถานศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย, โรงเรียน, วิทยาลัย ฯลฯ
 • สถานกวดวิชา
 • สนามมวย
 • อื่นๆ ที่มีกิจกรรมร่วมกัน ตามเกณฑ์ก่อนหน้านี้
 • สนามบอลฯ, โรงหนัง, โรงละคร ขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
 • ร้านค้า ร้านอาหารยังเปิดได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันเช่น วัดไข้, มีเจล, มีหน้ากาก
 • หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้เตรียมแผนการไปทำที่บ้าน ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดปริมาณคนชุมนุมกัน
 • อนุญาตให้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเลือกการประชุมทางไกลแทน
 • หากบริษัทใดต้องมาประชุม ให้วางมาตรการป้องกันให้เข้มงวด
 • กระทรวงการคลัง เตรียมเจรจาลดหย่อนผ่อนผัน ค่าเช่าที่ดินของรัฐ ท้องถิ่น ฯลฯ ร่วมถึงการผ่อนผันการชำระหนี้ด้วย

📍 6 มาตราการสำคัญ

 • เฝ้าระวัง ติดตาม อย่างเข้มข้น
 • เข้าตรวจผู้สัมผัสทุกราย
 • ระบบการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เตียง สถานที่รักษา พร้อมหมด
 • ด้านการสื่อสาร “ศูนย์โควิด-19” เป็นศูนย์หลักมี สธ. เข้ามามีส่วนหนึ่งของศูนย์นี้
 • มาตราการทางสังคม “เปลี่ยนความกลัวเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ร่วมรับผิดชอบ มีพฤติกรรมที่ดี”
 • โรคนี้ป้องกันได้ รักษาได้ มียา

“เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ครับ”

📍 *** ระยะ 3 (ก็ต่อเมื่อ) ตอนนี้ยังระยะ 2 อยู่ ***

 • คนไทยติดต่อกับคนไทย โดยที่ไม่ทราบต้นทางของเชื้อ
 • มีการติดต่อในวงกว้างมาก
 • เกิดขึ้นในหลายแห่งพร้อมกัน

📍 กรมการค้าภายใน

 • หารือถึงสถานการณ์การจับจ่าย
 • ตอนนี้มีสินค้าอุปโภค บริโภค มีเพียงพอ
 • ในหลายห้างที่สินค้าหมดเร็วนั้น ให้มีการนำสินค้าขึ้นจัดจำหน่าย/กระจายสินค้าให้เร็วมากขึ้น

📍 ย้ำ ยังต้องไม่กักตุนอาหาร แต่ให้ทำตามคำแนะนำ คือ

 • เลี่ยงไปที่คนเยอะ
 • ใส่หน้ากากอนามัย
 • ล้างมือบ่อยๆ
 • บ้านเรายังไม่ถึงสถานการณ์ในระดับนั้น

📍 ด้านสาธารณสุข

 • เตรียมสถานพยาบาล/เตียง/โรงพยาบาล ทุกแห่ง เพื่อให้ปรับตัวรองรับสถานการณ์
 • เตรียมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมอยู่เสมอ
 • เตรียมเวชภัณฑ์ ให้พร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ และ ประชาชน
  (กรมการค้าภายในให้เร่งดำเนินการจับกุม, นำของกลางมากระจายอย่างถูกต้อง)

📍 ด้านข้อมูลข่าวสาร

 • มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลอยู่ ผ่านสายด่วน 1111
 • ดูแล/แก้ไข/ประสานงาน

📍 ด้านต่างประเทศ

 • ประสานกับประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบกับยกเลิกวีซ่า ซึ่งหลายประเทศเข้าใจ
 • คนไทยในต่างประเทศ จะจัดต้้งทีมไทยแลนด์ ในทุกประเทศ เพื่อประสานงานคนไทยในต่างประเทศ
 • มีประสานกับต่างประเทศ ในการนำเวชภัณฑ์ต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติม
 • เข้มงวดผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ
 • ทุกด่านตรวจทางบก น้ำ อากาศ
 • ต้องมีใบตรวจโรค
 • ใบประกันสุขภาพ
 • ยินยอมให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อติดตามตัว
 • ตรวจสอบประวัติการเดินทาง “ก่อนเข้ามาประเทศไทย”
 • มาตราการกักกันตัวเอง

📍 กรณีตรวจโรค สำหรับให้ไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่าน

 • ป่วยเข้าเกณฑ์ ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าพบใครเรียกเก็บ แจ้งสายด่วน 1111
 • หากมีประวัติสัมผัส/ประวัติเสี่ยง ก็จะมีการตรวจ ไม่เสียเงิน
 • กรณีสุดท้ายไม่มีอาการ ไม่เสี่ยง ตรวจเองเสียเงิน
📍 กรณีที่เสียเงินไปตรวจเองแล้วพบผลเป็น “บวก” ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน (ก็จะเคลมค่าใช้จ่ายตามหลัง)

“ย้ำว่า แม้ว่าการตรวจแล้ว เจอผลบวก ต้องรีเช็คแล็บอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมี false positive อยู่ (ระยะเวลารอรีเช็คราว 24 ชม.)”

📍 กรณีใช้สิทธิ์ UCEP (เจ็บป่วยฉุกเฉิน) เมื่อมีอาการป่วย มีความเสี่ยง เบื้องต้น คือ 72 ชม.แรก เข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้
หากพบเชื้อโควิด-19 ก็จะให้รักษาตัวต่อเนื่องโดยไม่ต้องย้าย โรงพยาบาล

แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

Nissan ผ่อนผันช่วงเวลารับประกันรถยนต์ เพื่อความอุ่นใจของลูกค้าในช่วงโควิด-19

Nissan ผ่อนผันช่วงเวลารับประกันรถยนต์ เพื่อความอุ่นใจของลูกค้าในช่วงโควิด-19

นิสสัน ประเทศไทย ผ่อนผันนโยบายการรับประกันรถยนต์และการบำรุงรักษาตามระยะในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารถยนต์นิสสัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นักวิทย์จีนเผย ‘ห่วงโซ่การแพร่โควิด-19 เดลตา’

นักวิทย์จีนเผย ‘ห่วงโซ่การแพร่โควิด-19 เดลตา’

คณะนักวิจัยจีนรายงานห่วงโซ่การส่งผ่านเชื้อที่ก่อโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา

ศธ. เปิดให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนโควิด นักเรียน-นักศึกษา

ศธ. เปิดให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนโควิด นักเรียน-นักศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสำรวจ-สรุป-แสดงความประสงค์-แบบคัดกรอง การฉีดวัคซีนนักเรียน

‘กัมพูชา’ ทยอยเปิดเรียน หลังปชช.ส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

‘กัมพูชา’ ทยอยเปิดเรียน หลังปชช.ส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว

โดยมีผู้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม เกือบ 12 ล้านคน หรือราว 71.8% ของปชช.กัมพูชา

สปสช. แจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผ่านร้านขายยาวันแรก

สปสช. แจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผ่านร้านขายยาวันแรก

วันนี้ (16 ก.ย.64) นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคมฯเภสัชกรรมชุมชน ลงพื้นที่บริเวณร้านขายยา กนก ฟาร์มา เชน…

อิสราเอลพบเด็กนับพัน มีอาการ ‘ลองโควิด’ หลังหายป่วย

อิสราเอลพบเด็กนับพัน มีอาการ ‘ลองโควิด’ หลังหายป่วย

โดยพบว่าผู้ป่วยเด็กที่หายแล้วราว 11.2% มีภาวะลองโควิด

เปลี่ยนสุสานแท็กซี่ เป็นแปลงผัก-เลี้ยงกบ บนหลังคารถ

เปลี่ยนสุสานแท็กซี่ เป็นแปลงผัก-เลี้ยงกบ บนหลังคารถ

วันนี้ (15 ก.ย. 64) ที่ ลานเช่าจอดรถแท็กซี่ ของสหกรณ์ราชพฤษแท็กซี่ และสหกรณ์บวรแท็กซี่ ซอยบางแวก 6 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พนักงานในสหกรณ์กว่า 30…

ญี่ปุ่น พบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 5 ขวด

ญี่ปุ่น พบสิ่งแปลกปลอมในวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 5 ขวด

โดยพบในศูนย์ฉีดวัคซีนจาก 4 เมือง รวม 5 ขวด ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ปูติน ประกาศกักตัว หลังพบผู้ติดตามเสี่ยงป่วย ‘โควิด-19’

ปูติน ประกาศกักตัว หลังพบผู้ติดตามเสี่ยงป่วย ‘โควิด-19’

วลาดิเมียร์ ปูติน ประกาศ กักตัวเองเป็นระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากพบว่าผู้ติดตามที่ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19