กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 25/03/2563 | 10.50 น.

คัดลอก URL แล้ว

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • 🔺 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 107 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  ผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 828-934)
🔸 กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ สถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ (จำนวน 27 ราย)

▪️ สนามมวย 4 ราย

▫️ อาชีพ

 • พนักงานขับรถ บขส.
 • รับจ้าง

▫️ อยู่ในจังหวัด

 • กรุงเทพฯ
 • สมุทรสาคร

▪️ เกี่ยวข้องสถานบันเทิง “จำนวน 5 ราย”
เป็นคนที่มาเที่ยว นักร้องนักดนตรี พนักงาน เจ้าของสถานบันเทิง

▪️ ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานก่อนหน้านี้ “จำนวน 14 ราย”

▫️ อาชีพ

 • รับจ้าง
 • ค้าขาย
 • พนักงานบริษัท
 • นักศึกษา
 • คนขับรถแท็กซี่
 • ผู้ต้องขัง
 • ตำรวจ

▫️ อยู่ในจังหวัด

 • เพชรบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • ปราจีนบุรี
 • ชลบุรี
 • ภูเก็ต
 • กรุงเทพฯ

▪️ ผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย จำนวน 4 ราย

▫️ อยู่ในจังหวัด

 • สงขลา
 • ยะลา
🔸 กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ (จำนวน 13 ราย)

▪️ ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ “จำนวน 6 ราย”

คนไทย 2 ราย เป็นชาวต่างชาติ 4 ราย ชาวอังกฤษ ฟินแลนด์ เยอรมัน อเมริกา

▪️ ผู้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่แออัดใกล้ชิดคนจำนวนมากและเกี่ยวชาวต่างชาติ “จำนวน 5 ราย”

▫️ อาชีพ

 • พนักงานบริษัท
 • พนักงานร้านนวด
 • แคชเชียร์
 • เจ้าหน้าที่สนามบิน

▪️ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2 ราย

พบว่าเป็นแพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ที่ใช้ทุนปีที่ 2 ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล มีอาการเล็กน้อยและยังทำงานอยู่ ได้เข้าร่วมการผ่าตัด และร่วมทานข้าวกับเจ้าหน้าที่

ทำให้เกิดผู้สัมผัส

 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในห้องผ่าตัด 15 คน
 • หมออยู่ร่วมทำงานด้วยและใกล้ชิดอีก 10 คน
 • รวมทั้งหมด 25 คน
  ต้องให้หยุดพักงานกักกันดูแลตัวเองที่บ้าน
🔸 กลุ่มที่ได้รับผลแล็บยืนยันว่า “พบเชื้อแล้ว” (จำนวน 67 ราย)
แต่ยังอยู่ะในระหว่างสอบสวนโรคและรอประวัติ

▪️ อัปเดต! ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก จำนวน 4 ราย ผู้ป่วยทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

▪️ เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยัน กลับบ้าน 13 ราย

🔸 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 70 ราย
🔸 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 860 ราย
🔸 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 4 ราย
🔸 ผู้ป่วยสะสม 934 ราย

⭐️ มีประวัติบุคลากรทางการแพทย์ทำการตรวจผู้ป่วยเสร็จแล้ว มาทราบทีหลัง ว่าสามีคนที่มาตรวจได้ไปสนามมวยมาก่อนหน้านี้ แล้วมาให้ประวัติย้อนหลัง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ท่านนั้นต้องได้รับเชื้อ

“บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไร ต้องการที่ได้ปกป้องท่าน ดูแลท่าน เขาต้องดูแลคนไข้วันนึงอีกหลายร้อยคน ปรากฏว่าต้องถูกแยกกักตัว บางรายต้องแอดมิท”

“ย้ำว่าอย่าปกปิดข้อมูล ประวัติเสี่ยง เพราะส่งผลต่อการวินิจฉัย การรักษาโรค เกิดความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์ หากติดเชื้อจากการปกปิดข้อมูลของผู้ป่วย จะส่งผลกระทบต่องานบริการ และกระทบต่อระบบสาธารณสุขเป็นอย่างมาก”

📍 ประชาชนที่ทำงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล “การเดินทางกลับไปภูมิลำเนา”

 • ท่านมีโอกาสนำโรคไปแพร่เชื้อให้กับบุคคลใกล้ชิด กระทรวงสาธารณสุขให้ทางแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข สำรวจผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา ให้ปฏิบัติตัวแยกตนเองอยู่บ้าน 14 วัน
 • ยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์ยังมีการพบปะกันถึงเป็นเหตุให้มี “ผู้ป่วยรายใหม่” เกิดขึ้นวันนี้เป็น 100 ราย
  เพราะฉะนั้น ท่านต้องงดการสังสรรค์กิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ
  ถ้าหากพบผู้ป่วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 • กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคประจำตัว เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงถ้าติดเชื้อโควิด-19 แล้วจะเป็นหนัก มีโอกาสเสียชีวิต ควรงดออกจากบ้านเพื่อลดโอกาสการรับเชื้อ

📍 บุคคลทำงาน ที่ไปทำงานนอกบ้าน

 • ให้เว้นระยะห่างในครอบครัว
 • โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุ และเด็กเล็กอาศัยอยู่
📍 ทุกคนหากป่วยมีไข้ มีอาการทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที
(อย่าปกปิดข้อมูลเพื่อที่จะได้รักษา ทันท่วงที และคำนึงถึงความปลอดภัยแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขทุกคน)
⭐️ เรื่องยา
 • กรณียาฟาวิพิราเวียร์ ตอนนี้มีสต็อกราว 5 หมื่นเม็ด และกำลังเข้ามาเพิ่มอีกราว 2 แสนเม็ด ในต้นเดือนเมษายน 2563
 • โดยคาดว่าหากมีผู้ป่วย 5,000 ราย ต้องใช้ยาราว 350,000 เม็ด ดังนั้น ก็จะมีการสั่งซื้อเพิ่มจากประเทศจีน ญี่ปุ่น เพิ่มต่อเนื่อง (ซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึง)
⭐️ เรื่องตอนนี้ระยะ 3 หรือยัง?
 • ตอนนี้ คณะกรรมการฯ ก็ยังพูดคุยหารือกันอยู่ หากมีความคืบหน้าจะประกาศให้ทราบ
 • ตอนนี้มาตรการที่เตรียมไว้เกินกว่าระยะ 3 ไปแล้ว
 • สำหรับผู้ติดเชื้อในตอนนี้ ส่วนใหญ่ยังเห็นกลุ่มก้อน พบที่มาที่ไปอยู่ แม้ว่ามีบางส่วนต้องใช้เวลาสอบ
⭐️ เรื่องการคัดกรองผู้ป่วย

ประชาชนที่สงสัยว่ามีความเสี่ยงโควิด-19
ขอให้ทำการประเมินด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี
ตามนี้ : http://covid19.rajavithi.go.th/th_index.php

⭐️ ภาพรวมอาการผู้ป่วย (ทั่วโลก)

▪️ 80% ไข้หวัดธรรมดา อาการไม่รุนแรง ไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ
▪️ 7-15% เริ่มมีอาการปอดอักเสบ อาการไม่รุนแรง (กลุ่มนี้เริ่มได้รับยาต้านไวรัส) ข้อมูลใน (ประเทศไทย) พบผู้ป่วยกลุ่มนี้เพียง 9%
▪️ 3-5% ปอดอักเสบรุนแรง มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 4% ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 0.4%

“ขอย้ำว่าการแพทย์ของเราไม่ได้ด้อยกว่าใคร”

⭐️ กลุ่มติดเชื้อโควิด-19 แล้วมีความเสี่ยงที่อาการปอดอักเสบ
 1. อายุมากกว่า 60 ปี
 2. ภาวะอ้วน
 3. มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 4. โรคถุงลมโป่งพอง
 5. โรคหัวใจวาย
 6. โรคไตวายเรื้อรัง
 7. โรคตับแข็ง
 8. โรคเบาหวาน

“ส่วนท่านที่มีอาการน้อยเป็นไข้หวัดธรรมดาไม่ได้มีกลุ่มโรคพวกนี้
สามารถรักษาวิธีการทั่วๆไป ที่เรารักษาหวัดกัน มีอาการไข้ ดื่มน้ำ ทานยาแก้ไข
มีน้ำมูก ทานยาลดน้ำมูก นอนพักผ่อนเยอะๆ”

📍 การคัดกรองทุกด่าน

 • รวม 6,088,175 เพิ่ม 33,122 คน
 • สนามบิน 4,215,701 เพิ่ม 19,221 คน
 • ท่าเรือ 126,334 เพิ่ม 624 คน
 • ด่านพรมแดนทางบก 1,621,802 เพิ่ม 9,904 คน
 • สตม.แจ้งวัฒนะ 124,338 เพิ่ม 3,373 คน
 • PUI ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 13,027 เพิ่ม 1,220 ราย

📍 ข้อมูล (ผู้ป่วยยืนยัน วันที่ 24 มีนาคม 2563)

▪️ เพศ : ชาย 62.7% หญิง 37.3%
▪️ มีอาการ 82.2% ไม่มีอาการ 17.8%
▪️ ช่วงอายุ ส่วนใหญ่ 30-39 ปี


▪️ สัญชาติ

 • ไทย 619 ราย
 • จีน 28 ราย
 • ฝรั่งเศส 6 ราย
 • อังกฤษ 4 ราย
 • เดนมาร์ก 4 ราย
 • อิตาลี 3 ราย
 • ญี่ปุ่น 3 ราย

▪️ พบผู้ป่วยในพื้นที่

 • กรุงเทพฯและปริมณฑล 347 ราย
 • ต่างจังหวัด 93 ราย
 • ภาคใต้ 46 ราย
 • อื่นๆ 174 ราย

▪️ กลุ่มผู้ติดเชื้อ

 • ผู้ใกล้ชิดสัมผัส 146 ราย
 • สนามมวย 143 ราย
 • ผับ บาร์ 62 ราย
 • คนไทยมาจากพื้นที่เสี่ยง 58 ราย
 • อาชีพเสี่ยง 54 ราย
 • ชาวต่างชาติมาจากพื้นที่เสี่ยง 48 ราย
 • ร่วมงานศาสนาในมาเลเซีย 30 ราย
 • ระบุไม่ได้ 25 ราย
 • สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ 11 ราย
 • บุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย
 • มาจากพื้นที่เสี่ยง 1 ราย
 • ไปสถานที่แออัด 1 ราย

📍 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ

▪️ กรุงเทพฯ

 • สนามมวย 84 ราย
 • ผู้สัมผัสผู้ป่วย 67 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 59 ราย
 • ผับบาร์ 49 ราย
 • อาชีพเสี่ยง 31 ราย

▪️ ต่างจังหวัด

 • สนามมวย 25 ราย
 • ผู้สัมผัสผู้ป่วย 20 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 19 ราย
 • คนไทยมาจากพื้นที่เสี่ยง 9 ราย
 • อาชีพเสี่ยง 7 ราย

▪️ ภาคใต้

 • ร่วมงานศาสนาในมาเลเซีย 25 ราย
 • ระบุไม่ได้ 8 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 5 ราย
 • ผู้สัมผัสผู้ป่วย 4 ราย
 • คนไทยมาจากพื้นที่เสี่ยง 3 ราย

▪️ อื่นๆ

 • ผู้สัมผัสผู้ป่วย 36 ราย
 • สนามมวย 32 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 28 ราย
 • ชาวต่างชาติมาจากพื้นที่เสี่ยง 20 ราย
 • อาชีพเสี่ยง 15 ราย

แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

ศูนย์วิทย์ฯ ที่ 1 เชียงใหม่ พัฒนาการตรวจปริมาณกัญชาในเลือดได้เป็นแห่งแรกของประเทศ

ศูนย์วิทย์ฯ ที่ 1 เชียงใหม่ พัฒนาการตรวจปริมาณกัญชาในเลือดได้เป็นแห่งแรกของประเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาวิธีการตรวจปริมาณกัญชาในเลือดสำเร็จเป็นหน่วยงานแรกของประเทศ

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

กระทรวงสาธารณสุข เผย “ยาฟาวิพิราเวียร์” มีประสิทธิภาพ ช่วยผู้ป่วยโควิด 19 อาการดีขึ้น 79% ย้ำการจัดหายามารักษาในภาวะโรคมีการระบาด ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

ก่อนหน้านี้ผู้เอาประกันภัยที่รักษาตัวแบบ HI , CI และ Hotel Isolation ไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าชดเชยรายวันได้

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. ชุดใหญ่เห็นชอบขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ ยังสูงกว่า 4 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +25,456 ราย และ…

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมตำรวจ ทลายเครือข่ายขายใบรับรองผลตรวจโควิดปลอม พร้อมรวบผู้ต้องหา 3 ราย เบื้องต้นสั่งฟันโทษใน 4 ข้อหา ทั้งปลอมเอกสาร ปลอมเครื่องหมายแลป และหมอเถื่อน

UCEP Plus หลักเกณฑ์การรักษา ‘โควิด-19’ แบบใหม่ ที่ทุกคนควรรู้

UCEP Plus หลักเกณฑ์การรักษา ‘โควิด-19’ แบบใหม่ ที่ทุกคนควรรู้

ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.65 เป็นต้นไป ทางกระทรวงสาธารณสุข ปรับมาใช้ระบบ UCEP Plus ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตามสิทธิ์ต่าง ๆ

ผู้เสียหายร้อง ประกันโควิด “เจอ จ่าย ไม่จบ”

ผู้เสียหายร้อง ประกันโควิด “เจอ จ่าย ไม่จบ”

ผู้เสียหายจาก ประกันโควิด รวมตัวบุก คปภ. เรียกร้อง บริษัทประกัน จ่ายสินไหม หลังเบิกจ่ายไม่ได้นานกว่า 1 เดือน ด้าน คปภ.ยืนยัน พิทักษ์สิทธิประชาชนเต็มที่

X