กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19 ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปแถลง สธ. โควิด-19 วันที่ 25/03/2563 | 10.50 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019

📍 สถานการณ์ในประเทศไทย

 • 🔺 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 107 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
  ผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 828-934)
🔸 กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย หรือ สถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ (จำนวน 27 ราย)

▪️ สนามมวย 4 ราย

▫️ อาชีพ

 • พนักงานขับรถ บขส.
 • รับจ้าง

▫️ อยู่ในจังหวัด

 • กรุงเทพฯ
 • สมุทรสาคร

▪️ เกี่ยวข้องสถานบันเทิง “จำนวน 5 ราย”
เป็นคนที่มาเที่ยว นักร้องนักดนตรี พนักงาน เจ้าของสถานบันเทิง

▪️ ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานก่อนหน้านี้ “จำนวน 14 ราย”

▫️ อาชีพ

 • รับจ้าง
 • ค้าขาย
 • พนักงานบริษัท
 • นักศึกษา
 • คนขับรถแท็กซี่
 • ผู้ต้องขัง
 • ตำรวจ

▫️ อยู่ในจังหวัด

 • เพชรบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • ปราจีนบุรี
 • ชลบุรี
 • ภูเก็ต
 • กรุงเทพฯ

▪️ ผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย จำนวน 4 ราย

▫️ อยู่ในจังหวัด

 • สงขลา
 • ยะลา
🔸 กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ (จำนวน 13 ราย)

▪️ ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ “จำนวน 6 ราย”

คนไทย 2 ราย เป็นชาวต่างชาติ 4 ราย ชาวอังกฤษ ฟินแลนด์ เยอรมัน อเมริกา

▪️ ผู้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่แออัดใกล้ชิดคนจำนวนมากและเกี่ยวชาวต่างชาติ “จำนวน 5 ราย”

▫️ อาชีพ

 • พนักงานบริษัท
 • พนักงานร้านนวด
 • แคชเชียร์
 • เจ้าหน้าที่สนามบิน

▪️ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2 ราย

พบว่าเป็นแพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ที่ใช้ทุนปีที่ 2 ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล มีอาการเล็กน้อยและยังทำงานอยู่ ได้เข้าร่วมการผ่าตัด และร่วมทานข้าวกับเจ้าหน้าที่

ทำให้เกิดผู้สัมผัส

 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในห้องผ่าตัด 15 คน
 • หมออยู่ร่วมทำงานด้วยและใกล้ชิดอีก 10 คน
 • รวมทั้งหมด 25 คน
  ต้องให้หยุดพักงานกักกันดูแลตัวเองที่บ้าน
🔸 กลุ่มที่ได้รับผลแล็บยืนยันว่า “พบเชื้อแล้ว” (จำนวน 67 ราย)
แต่ยังอยู่ะในระหว่างสอบสวนโรคและรอประวัติ

▪️ อัปเดต! ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก จำนวน 4 ราย ผู้ป่วยทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

▪️ เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยัน กลับบ้าน 13 ราย

🔸 รวมผู้ป่วยหายกลับบ้าน 70 ราย
🔸 รวมผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 860 ราย
🔸 รวมผู้ป่วยเสียชีวิต 4 ราย
🔸 ผู้ป่วยสะสม 934 ราย

⭐️ มีประวัติบุคลากรทางการแพทย์ทำการตรวจผู้ป่วยเสร็จแล้ว มาทราบทีหลัง ว่าสามีคนที่มาตรวจได้ไปสนามมวยมาก่อนหน้านี้ แล้วมาให้ประวัติย้อนหลัง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ท่านนั้นต้องได้รับเชื้อ

“บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไร ต้องการที่ได้ปกป้องท่าน ดูแลท่าน เขาต้องดูแลคนไข้วันนึงอีกหลายร้อยคน ปรากฏว่าต้องถูกแยกกักตัว บางรายต้องแอดมิท”

“ย้ำว่าอย่าปกปิดข้อมูล ประวัติเสี่ยง เพราะส่งผลต่อการวินิจฉัย การรักษาโรค เกิดความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์ หากติดเชื้อจากการปกปิดข้อมูลของผู้ป่วย จะส่งผลกระทบต่องานบริการ และกระทบต่อระบบสาธารณสุขเป็นอย่างมาก”

📍 ประชาชนที่ทำงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล “การเดินทางกลับไปภูมิลำเนา”

 • ท่านมีโอกาสนำโรคไปแพร่เชื้อให้กับบุคคลใกล้ชิด กระทรวงสาธารณสุขให้ทางแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข สำรวจผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา ให้ปฏิบัติตัวแยกตนเองอยู่บ้าน 14 วัน
 • ยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์ยังมีการพบปะกันถึงเป็นเหตุให้มี “ผู้ป่วยรายใหม่” เกิดขึ้นวันนี้เป็น 100 ราย
  เพราะฉะนั้น ท่านต้องงดการสังสรรค์กิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ
  ถ้าหากพบผู้ป่วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 • กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคประจำตัว เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงถ้าติดเชื้อโควิด-19 แล้วจะเป็นหนัก มีโอกาสเสียชีวิต ควรงดออกจากบ้านเพื่อลดโอกาสการรับเชื้อ

📍 บุคคลทำงาน ที่ไปทำงานนอกบ้าน

 • ให้เว้นระยะห่างในครอบครัว
 • โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุ และเด็กเล็กอาศัยอยู่
📍 ทุกคนหากป่วยมีไข้ มีอาการทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที
(อย่าปกปิดข้อมูลเพื่อที่จะได้รักษา ทันท่วงที และคำนึงถึงความปลอดภัยแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขทุกคน)
⭐️ เรื่องยา
 • กรณียาฟาวิพิราเวียร์ ตอนนี้มีสต็อกราว 5 หมื่นเม็ด และกำลังเข้ามาเพิ่มอีกราว 2 แสนเม็ด ในต้นเดือนเมษายน 2563
 • โดยคาดว่าหากมีผู้ป่วย 5,000 ราย ต้องใช้ยาราว 350,000 เม็ด ดังนั้น ก็จะมีการสั่งซื้อเพิ่มจากประเทศจีน ญี่ปุ่น เพิ่มต่อเนื่อง (ซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึง)
⭐️ เรื่องตอนนี้ระยะ 3 หรือยัง?
 • ตอนนี้ คณะกรรมการฯ ก็ยังพูดคุยหารือกันอยู่ หากมีความคืบหน้าจะประกาศให้ทราบ
 • ตอนนี้มาตรการที่เตรียมไว้เกินกว่าระยะ 3 ไปแล้ว
 • สำหรับผู้ติดเชื้อในตอนนี้ ส่วนใหญ่ยังเห็นกลุ่มก้อน พบที่มาที่ไปอยู่ แม้ว่ามีบางส่วนต้องใช้เวลาสอบ
⭐️ เรื่องการคัดกรองผู้ป่วย

ประชาชนที่สงสัยว่ามีความเสี่ยงโควิด-19
ขอให้ทำการประเมินด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี
ตามนี้ : http://covid19.rajavithi.go.th/th_index.php

⭐️ ภาพรวมอาการผู้ป่วย (ทั่วโลก)

▪️ 80% ไข้หวัดธรรมดา อาการไม่รุนแรง ไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ
▪️ 7-15% เริ่มมีอาการปอดอักเสบ อาการไม่รุนแรง (กลุ่มนี้เริ่มได้รับยาต้านไวรัส) ข้อมูลใน (ประเทศไทย) พบผู้ป่วยกลุ่มนี้เพียง 9%
▪️ 3-5% ปอดอักเสบรุนแรง มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 4% ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 0.4%

“ขอย้ำว่าการแพทย์ของเราไม่ได้ด้อยกว่าใคร”

⭐️ กลุ่มติดเชื้อโควิด-19 แล้วมีความเสี่ยงที่อาการปอดอักเสบ
 1. อายุมากกว่า 60 ปี
 2. ภาวะอ้วน
 3. มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 4. โรคถุงลมโป่งพอง
 5. โรคหัวใจวาย
 6. โรคไตวายเรื้อรัง
 7. โรคตับแข็ง
 8. โรคเบาหวาน

“ส่วนท่านที่มีอาการน้อยเป็นไข้หวัดธรรมดาไม่ได้มีกลุ่มโรคพวกนี้
สามารถรักษาวิธีการทั่วๆไป ที่เรารักษาหวัดกัน มีอาการไข้ ดื่มน้ำ ทานยาแก้ไข
มีน้ำมูก ทานยาลดน้ำมูก นอนพักผ่อนเยอะๆ”

📍 การคัดกรองทุกด่าน

 • รวม 6,088,175 เพิ่ม 33,122 คน
 • สนามบิน 4,215,701 เพิ่ม 19,221 คน
 • ท่าเรือ 126,334 เพิ่ม 624 คน
 • ด่านพรมแดนทางบก 1,621,802 เพิ่ม 9,904 คน
 • สตม.แจ้งวัฒนะ 124,338 เพิ่ม 3,373 คน
 • PUI ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 13,027 เพิ่ม 1,220 ราย

📍 ข้อมูล (ผู้ป่วยยืนยัน วันที่ 24 มีนาคม 2563)

▪️ เพศ : ชาย 62.7% หญิง 37.3%
▪️ มีอาการ 82.2% ไม่มีอาการ 17.8%
▪️ ช่วงอายุ ส่วนใหญ่ 30-39 ปี


▪️ สัญชาติ

 • ไทย 619 ราย
 • จีน 28 ราย
 • ฝรั่งเศส 6 ราย
 • อังกฤษ 4 ราย
 • เดนมาร์ก 4 ราย
 • อิตาลี 3 ราย
 • ญี่ปุ่น 3 ราย

▪️ พบผู้ป่วยในพื้นที่

 • กรุงเทพฯและปริมณฑล 347 ราย
 • ต่างจังหวัด 93 ราย
 • ภาคใต้ 46 ราย
 • อื่นๆ 174 ราย

▪️ กลุ่มผู้ติดเชื้อ

 • ผู้ใกล้ชิดสัมผัส 146 ราย
 • สนามมวย 143 ราย
 • ผับ บาร์ 62 ราย
 • คนไทยมาจากพื้นที่เสี่ยง 58 ราย
 • อาชีพเสี่ยง 54 ราย
 • ชาวต่างชาติมาจากพื้นที่เสี่ยง 48 ราย
 • ร่วมงานศาสนาในมาเลเซีย 30 ราย
 • ระบุไม่ได้ 25 ราย
 • สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ 11 ราย
 • บุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย
 • มาจากพื้นที่เสี่ยง 1 ราย
 • ไปสถานที่แออัด 1 ราย

📍 ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ

▪️ กรุงเทพฯ

 • สนามมวย 84 ราย
 • ผู้สัมผัสผู้ป่วย 67 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 59 ราย
 • ผับบาร์ 49 ราย
 • อาชีพเสี่ยง 31 ราย

▪️ ต่างจังหวัด

 • สนามมวย 25 ราย
 • ผู้สัมผัสผู้ป่วย 20 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 19 ราย
 • คนไทยมาจากพื้นที่เสี่ยง 9 ราย
 • อาชีพเสี่ยง 7 ราย

▪️ ภาคใต้

 • ร่วมงานศาสนาในมาเลเซีย 25 ราย
 • ระบุไม่ได้ 8 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 5 ราย
 • ผู้สัมผัสผู้ป่วย 4 ราย
 • คนไทยมาจากพื้นที่เสี่ยง 3 ราย

▪️ อื่นๆ

 • ผู้สัมผัสผู้ป่วย 36 ราย
 • สนามมวย 32 ราย
 • อยู่ระหว่างสอบสวน 28 ราย
 • ชาวต่างชาติมาจากพื้นที่เสี่ยง 20 ราย
 • อาชีพเสี่ยง 15 ราย
WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

อินเดียไฟเขียวใช้ยาตัวใหม่รักษาผู้ป่วย ‘โควิด-19’ ในกรณีฉุกเฉิน

อินเดียไฟเขียวใช้ยาตัวใหม่รักษาผู้ป่วย ‘โควิด-19’ ในกรณีฉุกเฉิน

ผลการทดลองทางคลินิกพบว่าช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว ลดการพึ่งพาออกซิเจน

เอิร์น จิรวรรณ ส่งต่อความห่วงใยสู่แม่ลูกอ่อน ชวนทำกล่องปันสุข มอบยามวิกฤติ

เอิร์น จิรวรรณ ส่งต่อความห่วงใยสู่แม่ลูกอ่อน ชวนทำกล่องปันสุข มอบยามวิกฤติ

เอิร์น จิรวรรณ อดีตนักร้องดังยุค 90 และ ผอ. โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ชักชวนทำกล่องปันสุขเพื่อมอบให้กับแม่ลูกอ่อน ในสถานการณ์ โควิด-19

อนามัยโลก อนุมัติใช้ ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ ของจีนในกรณีฉุกเฉิน

อนามัยโลก อนุมัติใช้ ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ ของจีนในกรณีฉุกเฉิน

องค์การอนามัยโลก ตรวจสอบและอนุมัติวัคซีน ที่พัฒนาขึ้นโดยซิโนฟาร์ม (Sinopharm) บริษัทเภสัชภัณฑ์สัญชาติจีน สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน

ด้วยรักและอาลัย น้าค่อม ศิลปินสาว ตู้เพลง มอบเพลง เธอเท่านั้น ขอบคุณที่สร้างเสียงหัวเราะให้คนไทย

ด้วยรักและอาลัย น้าค่อม ศิลปินสาว ตู้เพลง มอบเพลง เธอเท่านั้น ขอบคุณที่สร้างเสียงหัวเราะให้คนไทย

ตู้เพลง พิชญนันท์ ศิราวิริยานนท์ นักร้องสาวจากค่าย ข้าวสารมิวสิค ร้องเพลง เธอเท่านั้น แสดงความอาลัยให้กับ น้าค่อม ชวนชื่น เป็นครั้งสุดท้าย

‘บิ๊กตู่’ เผยเร่งเดินหน้า 3 แนวทางแก้โควิด ตั้งเป้าหาวัคซีนเพิ่มเป็น 150 ล้านโดส

‘บิ๊กตู่’ เผยเร่งเดินหน้า 3 แนวทางแก้โควิด ตั้งเป้าหาวัคซีนเพิ่มเป็น 150 ล้านโดส

นายกรัฐมนตรี เผย เดินหน้า 3 แนวทางเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตั้งเป้าเร่งเพิ่มจำนวนวัคซีน ให้เป็น 150 ล้านโดส หรือมากกว่านั้น

แบ่งปันน้ำใจ บอย-เจี๊ยบ จัดรถพุ่มพวงแจกของให้ชุมชนได้อิ่มท้อง

แบ่งปันน้ำใจ บอย-เจี๊ยบ จัดรถพุ่มพวงแจกของให้ชุมชนได้อิ่มท้อง

บอย พีชเมกเกอร์ และ เจี๊ยบ พิจิตรา คู่รักสายบุญ ผุดโครงการดี ๆ จัดรถพุ่มพวงตะเวรแจกของให้กับคนในหลายชุมชนได้อิ่มท้อง

MQDC เชิญชวนทุกท่านมาร่วม “ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ”

MQDC เชิญชวนทุกท่านมาร่วม “ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ”

MQDC เชิญชวนทุกท่านมาร่วม “ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ” เพื่อสมทบทุนในการซื้อเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ในสถานพยาบาลต่างๆ โดยท่านที่มีจิตเมตตาที่จะบริจาคนั้น สามารถร่วมบริจาคผ่านทาง มูลนิธิพุทธรักษา เลขบัญชี 133-523-514-7 (ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรอกจันทน์)

เขตดุสิตเร่งตรวจเชิงรุก “ชุมชนแขวงสี่แยกมหานาค”

เขตดุสิตเร่งตรวจเชิงรุก “ชุมชนแขวงสี่แยกมหานาค”

วานนี้ (6 พ.ค. 64) มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ถึง 95 ราย ในบริเวณชุมชนวัดญวน-คลองลำปัก สี่แยกมหานาค

ชาวบ้านหลักสี่ร้อง สิระ สอบ รพ.สนาม หมอเหรียญทอง ตั้งกลางชุมชน

ชาวบ้านหลักสี่ร้อง สิระ สอบ รพ.สนาม หมอเหรียญทอง ตั้งกลางชุมชน

โดยขอให้มีการตรวจสอบว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่