สรุปลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

คัดลอก URL แล้ว

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 32 เป็นพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 ก.พ. 63 เพื่อลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล และได้มีมติลงคะแนนเสียงในช่วงเช้าวันศุกร์ ที่ 28 ก.พ. 2563 เวลา 10.00 น. ซึ่งผลปรากฏว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร “มีมติเสียงส่วนใหญ่ไว้วางใจให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี รวม 6 คน ทำหน้าที่ต่อ”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 • จำนวนผู้เข้าประชุม 323
 • ไม่ไว้วางใจ 49
 • ไว้วางใจ 272
 • งดออกเสียง 2
 • ไม่ลงคะแนนเสียง 0

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

 • จำนวนผู้เข้าประชุม 329
 • ไม่ไว้วางใจ 50
 • ไว้วางใจ 277
 • งดออกเสียง 2
 • ไม่ลงคะแนนเสียง 0

ดร. วิษณุ เครืองาม

 • จำนวนผู้เข้าประชุม 328
 • ไม่ไว้วางใจ 54
 • ไว้วางใจ 272
 • งดออกเสียง 2
 • ไม่ลงคะแนนเสียง 0

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

 • จำนวนผู้เข้าประชุม 328
 • ไม่ไว้วางใจ 54
 • ไว้วางใจ 272
 • งดออกเสียง 2
 • ไม่ลงคะแนนเสียง 0

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

 • จำนวนผู้เข้าประชุม 331
 • ไม่ไว้วางใจ 55
 • ไว้วางใจ 269
 • งดออกเสียง 7
 • ไม่ลงคะแนนเสียง 0

นายดอน ปรมัตถ์วินัย

 • จำนวนผู้เข้าประชุม 329
 • ไม่ไว้วางใจ 55
 • ไว้วางใจ 272
 • งดออกเสียง 2
 • ไม่ลงคะแนนเสียง 0
สรุปลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ผลปรากฏว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร “มีมติเสียงส่วนใหญ่ไว้วางใจให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี รวม 6 คน ทำหน้าที่ต่อ”


แท็ก: NEWS
WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^
X