cptpp

ที่ประชุม ครม. ยังไม่มีการอนุมัติ ไปเจรจาเข้าร่วม CPTPP

ที่ประชุมครม. วานนี้ (5 เม.ย.) ไม่ได้มีการเห็นชอบให้ไทยไปขอเจรจาเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP

Home / NEWS / ที่ประชุม ครม. ยังไม่มีการอนุมัติ ไปเจรจาเข้าร่วม CPTPP

ประเด็นน่าสนใจ

  • ที่ประชุมครม. วานนี้ (5 เม.ย.) ไม่ได้มีการเห็นชอบให้ไทยไปขอเจรจาเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP
  • มีเพียงการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 50 วัน เพื่อให้ กนศ. หารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ให้รอบคอบมากที่สุด
  • โดย มติ ครม. มอบหมายให้ กนศ. จัดทำกรอบการทำงานเพื่อติดตามแผนการดำเนินการเพื่อปรับตัวของส่วนราชการ จากข้อสังเกตของ กมธ. เรื่อง CPTPP

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. วานนี้ (5 เม.ย.) ไม่ได้มีการเห็นชอบให้ไทยไปขอเจรจาเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP แต่อย่างใด

มีเพียงการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 50 วัน เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) หารือกับภาคส่วนต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน และรอบคอบมากที่สุด ในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่มอบหมายให้ กนศ. จัดทำกรอบการทำงานเพื่อติดตามแผนการดำเนินการเพื่อปรับตัวของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามข้อสังเกตของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง CPTPP

…..

CPTPP คืออะไร

CPTPP นั้นเป็นข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันมี 11 ประเทศเข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าว ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา เปรู นิวซีแลนด์ ชิลี เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งเป้าหมายเพื่อเป็นความร่วมมือทางการค้า การบริการ การลงทุน รวมไปถึงมาตรฐาน/ระเบียบ/ข้อกฏหมายระหว่างสมาชิก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPTPP >>>คลิก<<<


ที่มา : รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล