#CPTPP ได้หรือเสีย บทสรุปที่ไม่ได้ข้อสรุป

#CPTPP ได้หรือเสีย บทสรุปที่ไม่ได้ข้อสรุป

จากกระแสการคัดค้านและเรียกร้องให้ถอดเรื่องของ #CPTPP หรือความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งหลายฝ่ายต่างกังวลกันว่า ข้อตกลงฉบับนี้จะนำมาซึ่งผลเสียทางการค้าให้กับประเทศมากกว่าผลดี ซึ่งในแท้จริงแล้ว ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันแน่ เท้าความ CPTPP คืออะไร เดิมทีในกรอบของข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ TPP นั้นมีทั้งหมด 12…