fitness กินอาหารให้เหมาะกับการออกกำลังกาย คุมอาหาร ฟิตเนส ออกกำลังกาย

กินอาหารให้เหมาะกับการออกกำลังกาย ต้องกินเท่าไหร่ถึงจะเรียกพอดี

ออกกำลังกายทั้งทีต้องออกให้ได้ผลดีที่สุดและเข้ากับร่างกายตัวเอง กินอาหารให้เหมาะกับการออกกำลังกาย ต้องกินเท่าไหร่ถึงจะเรียกพอดี เพราะการออกกำลังกายที่ดีนั้นต้องเลือกออกกำลังกายให้เข้ากับร่างกายตัวเองถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเอง ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งหุ่นดีนั้นก็ต้องมาจากการกินที่ดีด้วยนั่นเอง เรื่องที่หลายๆ คนอาจจะไม่รู้นั้นก็คือ ถึงแม้ว่าร่างกายเราจะสามารถเผาผลาญได้วันละหลายแคลอรี่ แต่ร่างกายของเรานั้นไม่สามารถเผาผลาญไขมันที่เกิดจากการไขมันได้ในครั้งเดียวนั่นเอง ดังนั้นการควบคุมปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับการกินจึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าสำคัญมากๆ คำนวนปริมาณแคลอรี่ให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัว โดยให้เราใช้สูตร น้ำหนักตัวคิดเป็นปอนด์ x ด้วยค่าที่คุณออกกำลังกาย…

Home / MEN / กินอาหารให้เหมาะกับการออกกำลังกาย ต้องกินเท่าไหร่ถึงจะเรียกพอดี

ออกกำลังกายทั้งทีต้องออกให้ได้ผลดีที่สุดและเข้ากับร่างกายตัวเอง กินอาหารให้เหมาะกับการออกกำลังกาย ต้องกินเท่าไหร่ถึงจะเรียกพอดี

เพราะการออกกำลังกายที่ดีนั้นต้องเลือกออกกำลังกายให้เข้ากับร่างกายตัวเองถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเอง ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งหุ่นดีนั้นก็ต้องมาจากการกินที่ดีด้วยนั่นเอง

เรื่องที่หลายๆ คนอาจจะไม่รู้นั้นก็คือ ถึงแม้ว่าร่างกายเราจะสามารถเผาผลาญได้วันละหลายแคลอรี่ แต่ร่างกายของเรานั้นไม่สามารถเผาผลาญไขมันที่เกิดจากการไขมันได้ในครั้งเดียวนั่นเอง ดังนั้นการควบคุมปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับการกินจึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าสำคัญมากๆ

คำนวนปริมาณแคลอรี่ให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัว โดยให้เราใช้สูตร น้ำหนักตัวคิดเป็นปอนด์ x ด้วยค่าที่คุณออกกำลังกาย โดยคิดเป็น

ไม่ออกกำลังกาย น้ำหนักตัว (ปอนด์) x 10
ออกกำลังกาย 1-2 ครั้งต่ออาทิตย์ น้ำหนักตัว (ปอนด์) x 12
ออกกำลังกาย 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์ น้ำหนักตัว (ปอนด์) x 14
ออกกำลังกาย มากกว่า 5 ครั้งต่ออาทิตย์ น้ำหนักตัว (ปอนด์) x 16

โดยน้ำหนักเราเมื่อแปลงเป็นปอนด์จะได้ตามนี้

1 กิโลกรัม = 2.20462 ปอนด์

1 ปอนด์ = 0.45359 กิโลกรัม

ยกตัวอย่างเช่น

ไม่ออกกำลังกาย

67 กิโลกรัม หรือ 147 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 1470 แคลอรี่ต่อวัน
70 กิโลกรัม หรือ 154 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 1540 แคลอรี่ต่อวัน
76 กิโลกรัม หรือ 168 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 1680 แคลอรี่ต่อวัน
79 กิโลกรัม หรือ 175 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 1750 แคลอรี่ต่อวัน

ออกกำลังกาย 1-2 ครั้งต่ออาทิตย์

67 กิโลกรัม หรือ 147 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 1764 แคลอรี่ต่อวัน
70 กิโลกรัม หรือ 154 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 1848 แคลอรี่ต่อวัน
76 กิโลกรัม หรือ 168 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 2016 แคลอรี่ต่อวัน
79 กิโลกรัม หรือ 175 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 2100 แคลอรี่ต่อวัน

ออกกำลังกาย 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์

67 กิโลกรัม หรือ 147 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 2058 แคลอรี่ต่อวัน
70 กิโลกรัม หรือ 154 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 2156 แคลอรี่ต่อวัน
76 กิโลกรัม หรือ 168 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 2352 แคลอรี่ต่อวัน
79 กิโลกรัม หรือ 175 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 2450 แคลอรี่ต่อวัน

ออกกำลังกาย มากกว่า 5 ครั้งต่ออาทิตย์

67 กิโลกรัม หรือ 147 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 2352 แคลอรี่ต่อวัน
70 กิโลกรัม หรือ 154 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 2464 แคลอรี่ต่อวัน
76 กิโลกรัม หรือ 168 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 2688 แคลอรี่ต่อวัน
79 กิโลกรัม หรือ 175 ปอนด์ ควรกินไม่เกิน 2800 แคลอรี่ต่อวัน

Men.MThai เรียบเรียงเนื้อหา