ตาบอดสี

15 ภาพ แบบทดสอบตาบอดสี ตาของคุณปกติหรือไม่ มาทดสอบกัน!!

โรคตาบอดสี สามารถเป็นได้ตั้งแต่เกิดและเป็นได้ในภายหลัง ซึ่งหากเป็นตั้งแต่กำเนิดจะต้องเป็นโรคนี้ไปตลอดชีวิตเพราะยังไม่มีวิธีรักษา ส่วนรายที่เป็นโรคนี้ภายหลังเมื่อพบความผิดปกติควรรีบรับการตรวจรักษาทันที กลุ่มที่พบมากที่สุดคือ ตาบอดสีเขียว-แดง ส่วนในกลุ่มที่ตาบอดสีภายหลังมักจะ ตาบอดสีน้ำเงิน-เหลือง ผู้ป่วยที่เป็นตาบอดสีจะไม่สามารถทำงานบางประเภทได้ เช่น นักเดินเรือ งานที่เกี่ยวกับสี ทำงานในห้องนักบิน จิตรกร ซึ่งบางคนอาจไม่รู้ตัวว่าตัวเองตาบอดสีจนกว่าได้รับการทดสอบ…

Home / HEALTH / 15 ภาพ แบบทดสอบตาบอดสี ตาของคุณปกติหรือไม่ มาทดสอบกัน!!

โรคตาบอดสี สามารถเป็นได้ตั้งแต่เกิดและเป็นได้ในภายหลัง ซึ่งหากเป็นตั้งแต่กำเนิดจะต้องเป็นโรคนี้ไปตลอดชีวิตเพราะยังไม่มีวิธีรักษา ส่วนรายที่เป็นโรคนี้ภายหลังเมื่อพบความผิดปกติควรรีบรับการตรวจรักษาทันที กลุ่มที่พบมากที่สุดคือ ตาบอดสีเขียว-แดง ส่วนในกลุ่มที่ตาบอดสีภายหลังมักจะ ตาบอดสีน้ำเงิน-เหลือง ผู้ป่วยที่เป็นตาบอดสีจะไม่สามารถทำงานบางประเภทได้ เช่น นักเดินเรือ งานที่เกี่ยวกับสี ทำงานในห้องนักบิน จิตรกร ซึ่งบางคนอาจไม่รู้ตัวว่าตัวเองตาบอดสีจนกว่าได้รับการทดสอบ

การคัดกรองตาบอดสีโดยใช้แผ่นทดสอบตาบอดสีอิชิฮะระ (Ishihara) ซึ่งเป็นรูปวงกลมเป็นพื้นจุด ได้รับการออกแบบโดย จักษุแพทย์ชาวญี่ปุ่น ดร. Shinobu Ishihara แบบทดสอบจะมีทั้งแบบตัวเลขและการลากเส้นให้ถูกต้อง โดยมีชุด แบบทดสอบตาบอดสี 24 แผ่น และชุด 38 แผ่น เราจึงได้ลองนำแบบทดสอบ 15 แบบ ให้ทุกคนได้ลองทดสอบสายตา ถ้าอ่านได้ถูกต้องทั้งหมดก็ถือว่าสายตาปกติ

ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 3

ตาบอดสีแดง-เขียว อ่านได้หมายเลข 5

ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านได้

ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 7

ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 8

ตาบอดสีน้ำเงิน อ่านได้หมายเลข 3

ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 12

คนตาบอดสีเห็นเป็นเลข 12

ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 15

ตาบอดสีแดง-เขียว อ่านได้หมายเลข 17

ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 16

ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 29

ตาบอดสีแดง-เขียว อ่านได้หมายเลข 70

ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 42 ต่างสีกัน

ตาบอดสีอ่านได้ 42 เป็นสีแดงทั้งสองตัว

ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 45

ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 74

ตาบอดสีแดง-เขียว อ่านได้หมายเลข 21

ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 97

ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 73

ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

ตาปกติจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

ตาบอดสีแดง-เขียว อ่านได้หมายเลข 45

ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

ตาปกติจะไม่สามารถลากเส้นจาก X ไป X ได้

ตาบอดสีแดง-เขียว จะสามารถลากเส้นจาก X ไป X ได้

ตาบอดสีจะไม่สามารถลากเส้นจาก X ไป X ได้

ตาปกติจะสามารถลากเส้นตามสีส้มจาก X ไป X ได้

ตาบอดสีจะไม่สามารถลากเส้นจาก X ไป X ได้ หรือลากได้ก็คนละเส้นทาง

X