ปอดบวม ปอดอักเสบ เชื้อไวรัส โรคปอด โรคปอดอักเสบ โรคระบาด

4 อาการเฝ้าระวัง โรคปอดอักเสบ ที่กำลังระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

กรมควบคุมโรคแนะประชาชนที่เดินทางจากจีน สังเกตอาการ เฝ้าระวังการป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัส ซึ่งกำลังระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน จากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อ 44 รายในขณะนี้ โดยทางการจีนยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคได้แต่จากการตรวจสอบพบว่า ไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก…

Home / HEALTH / 4 อาการเฝ้าระวัง โรคปอดอักเสบ ที่กำลังระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

กรมควบคุมโรคแนะประชาชนที่เดินทางจากจีน สังเกตอาการ เฝ้าระวังการป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัส ซึ่งกำลังระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

จากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อ 44 รายในขณะนี้ โดยทางการจีนยังไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคได้แต่จากการตรวจสอบพบว่า ไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อะดิโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบได้ทั่วไป

ประเทศไทยยังไม่พบรายงานผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคนี้ แต่เพื่อความไม่ประมาททางการไทยได้ทำการตรวจเข้ม เฝ้าระวังผู้มีอาการป่วยต้องสงสัย โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ยิ่งในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หากมีอาการเริ่มป่วยภายใน 14 วัน และมีอาการต้องสงสัยดังนี้

  • ไข้
  • ไอเจ็บคอ
  • มีน้ำมูก
  • หายใจเหนื่อยหอบ

โดยหากมีอาการดังกล่าว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวมได้ และผู้ที่จะเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อปอดอักเสบ เนื่องจากองค์การอนามัยโลกยังไม่มีประกาศห้ามการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ผู้ที่จะเดินทางสามารถเดินทางไปได้ แต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะที่เป็นพิษ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว และพยายามรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ

ที่มาจากโรงพยาบาลรามคำแหง

โรคปอดอักเสบ

ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวจากกรมควบคุมโรค ในการเฝ้าระวัง โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสในประเทศจีน ได้มีการคุมเข้ม ผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศภูเก็ต และกระบี่ มั่นใจสามารถควบคุมได้

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรณีผลกระทบของโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส เมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน เน้นการตรวจคัดกรองในผู้ที่เดินทางมากจาก เมืองอู๋ฮั่น ผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศภูเก็ต และกระบี่ มั่นใจสามารถควบคุมได้

จากกรณีมีรายงานข่าวในประเทศจีนว่า พบผู้ป่วย โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัส จำนวน 44 ราย จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ทางการจีนได้ดำเนินการสอบสวนโรคและอยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุ ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรค ซึ่ง พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ในฐานะผู้บัญชาเหตุการณ์ (IC) ได้สั่งเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรณีผลกระทบของโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื่อไวรัส เน้นคุมเข้มเฝ้าระวังโดยการตรวจคัดกรองในผู้ที่เดินทางมากจาก เมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน ผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศภูเก็ต และกระบี่ เตรียมพร้อมทีมสอบสวนโรคหากพบผู้ป่วยสงสัย และเตรียมพร้อมสำรองวัสดุ เวชภัณฑ์ที่จำเป็น ให้ประชาชนมั่นใจสามารถป้องกันการแพร่ระบาดมาสู่ไทยได้

พญ.ศิริลักษณ์ ได้เน้นย้ำคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศจีน หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว รวมถึงการรักษาร่างกายให้อบอุ่น อยู่เสมอ นอกจากนี้ สำหรับคนที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ภายใน 14 วัน โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หากมีอาการเริ่มป่วย เช่น มีอาการไข้ ไอเจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ที่มาจากกรมควบคุมโรค