เชื้อไวรัสโคโรนา ไวรัสโคโรนา

6 วิธีง่ายๆ ป้องกันจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ได้ด้วยตัวเอง!!

ไวรัสโคโรนา เกิดจากเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งสามารถทำให้ปอดอักเสบจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้ กลุ่มเสี่ยงที่สุดคือผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว โรคนี้สามารถแพร่กระจายได้ทางการหายใจ ไอ จาม ดังนั้นการดูแลตนเองเบื้องต้นจึงสำคัญมาก และนี่คือ 6 วิธีง่ายๆ ป้องกันจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา…

Home / HEALTH / 6 วิธีง่ายๆ ป้องกันจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ได้ด้วยตัวเอง!!

ไวรัสโคโรนา เกิดจากเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งสามารถทำให้ปอดอักเสบจนถึงขึ้นเสียชีวิตได้ กลุ่มเสี่ยงที่สุดคือผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว โรคนี้สามารถแพร่กระจายได้ทางการหายใจ ไอ จาม ดังนั้นการดูแลตนเองเบื้องต้นจึงสำคัญมาก และนี่คือ 6 วิธีง่ายๆ ป้องกันจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ได้ด้วยตัวเอง!!

ไวรัสโคโรนา

 1.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน

ระมัดระวังไม่ควรใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ หลอดดูด ช้อนอาหาร ควรหมั่นใช้ช้อนกลาง และไม่ใช้ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่น

หน้ากากอนามัย

2.ใส่หน้ากากอนามัย

สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรค สถานที่แออัดต่างๆ ยังเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อได้ง่าย ดังนั้นการใส่หน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ตัวเราได้

ไวรัสโคโรนา

3.เลี่ยงสถานที่แออัด

ควรเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย มีไข้ เป็นหวัด และเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่จำนวนมากในช่วงที่มีการระบาดของโรค

ล้างมือ

4.ล้างมือให้สะอาด

ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือใช้แอลกอฮอล์หรือเจลทำความสะอาดมือทุกครั้ง เพราะอาจรับเชื้อโรคจากตามสถานที่สาธารณะ เช่น ราวบันได เบาะโดยสาร ดังนั้นจึงควรล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารเสมอ

5.รับประทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และปรุงสุกใหม่ๆ จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่ายๆ ทั้งยังช่วยป้องกันโรคได้อีกด้วย

ไวรัสโคโรนา

6.พักผ่อนให้เพียงพอ

ควรนอนหลับให้สนิทวันละ 7-8 ชั่วโมง หากนอนหลับไม่เพียงพอหรือนอนดึกจะส่งผลให้ ร่างกายจะอ่อนเพลียและป่วยได้ง่าย