ฉีดวัคซีน ตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูก วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งปากมดลูก

ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ราคาค่าตรวจ รพ. รัฐบาล-เอกชน ปี 2562

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ทั้งนี้เราสามารถป้องกันโรคนี้ได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma virus) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งวัคซีนจะมีประสิทธิภาพมากเมื่อฉีดวัคซีนตั้งแต่ยังเด็กและยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ โดยเด็กสามารถเริ่มฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ โดยฉีดวัคซีนเพียงแค่ 2…

Home / HEALTH / ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ราคาค่าตรวจ รพ. รัฐบาล-เอกชน ปี 2562

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ทั้งนี้เราสามารถป้องกันโรคนี้ได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma virus) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งวัคซีนจะมีประสิทธิภาพมากเมื่อฉีดวัคซีนตั้งแต่ยังเด็กและยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ โดยเด็กสามารถเริ่มฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ โดยฉีดวัคซีนเพียงแค่ 2 เข็มเท่านั้น ส่วนผู้หญิงที่อายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไปจะต้องฉีดวัคซีนทั้งหมด 3 เข็ม

สายพันธุ์ของ HPV มีหลากหลายสายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกมี 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ 16 และ 18 โดยฉีดวัคซีนที่มีชื่อว่า Cervarix ส่วนอีก 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ 6 และ 11 จะช่วยป้องกันโรคหูดหงอนไก่บริเวณอวัยวะเพศเพิ่มเข้ามา ซึ่งวัคซีนมีชื่อว่า Gardasil

ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ผู้ใหญ่จะต้องฉีดให้ครบทั้งหมด 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ครั้งแรกที่ไปพบแพทย์
ครั้งที่ 2 ฉีดหลังจากเข็มแรก 2 เดือน
ครั้งที่ 3 ฉีดหลังจากเข็มแรก 6 เดือน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

  • Cervarix ป้องกันมะเร็ง 2 สายพันธุ์ คือ 6,11 ราคาเข็มละ 2,100 บาท
  • Gardasil  ป้องกันมะเร็ง 4 สายพันธุ์ คือ 6,11,16,18 ราคาเข็มละ 2,300 บาท

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลนนทเวช

ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ราคา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

มะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาล พญาไท 1

โรงพยาบาล พญาไท 1

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

โรงพยาบาลศิครินทร์

โรงพยาบาลเวชธานี

โรงพยาบาลเวชธานี

โรงพยาบาลวิภาวดี

ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ราคา

 

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

มะเร็งปากมดลูก