โรคไต โรคไตวาย โรคไตเรื้อรัง

4 สัญญาณเตือน ที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงเป็น โรคไต!!

โรคไต เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การรับประทานอาหารรสเค็มจัด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าท์ บางรายเกิดจากกรรมพันธุ์ หรืออาจเกิดจากผลข้างเคียงของการรับประทานยาปฏิชีวนะบางชนิด และนี่คือสัญญาณเตือนว่าคุณอาจเป็นโรคไต 1. อาการบวม ส่วนมากจะมีอาการบวมที่อวัยวะต่างๆตามร่างกาย ซึ่งเกิดจากการมีน้ำและเกลือเพิ่มขึ้นในร่างกาย จึงทำให้เกิดการบวมรอบดวงตา บวมหน้า…

Home / HEALTH / 4 สัญญาณเตือน ที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงเป็น โรคไต!!

โรคไต เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การรับประทานอาหารรสเค็มจัด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าท์ บางรายเกิดจากกรรมพันธุ์ หรืออาจเกิดจากผลข้างเคียงของการรับประทานยาปฏิชีวนะบางชนิด และนี่คือสัญญาณเตือนว่าคุณอาจเป็นโรคไต

โรคไต

1. อาการบวม

ส่วนมากจะมีอาการบวมที่อวัยวะต่างๆตามร่างกาย ซึ่งเกิดจากการมีน้ำและเกลือเพิ่มขึ้นในร่างกาย จึงทำให้เกิดการบวมรอบดวงตา บวมหน้า ตัวบวม เท้าทั้งสองข้างบวมผิดปกติจนใส่รองเท้าคู่เดิมไม่ได้ และสังเกตง่ายๆจากเมื่อใช้นิ้วกดลงไปจะเป็นรอยบุ๋ม

โรคไต

2. ปัสสาวะมีลักษณะผิดปกติ

ควรสังเกต สี ลักษณะ และความถี่ในการถ่ายปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะขัด ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะมีเลือดปน มีฟองมาก ปัสสาวะมีปริมาณน้อยลง มีอาการแสบร้อนเวลาถ่ายปัสสาวะ มีเศษนิ่วปนออกมา ในคนปกติจะปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนเพียง 1-2 ครั้ง แต่หากคุณปัสสาวะมากกว่านั้นแสดงว่าผิดปกติจึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตมากขึ้น

ปวดหลัง

3. อาการปวดกล้ามเนื้อ

เมื่อไตเกิดความผิดปกติก็จะส่งผลให้เกิดอาการปวดซึ่งอาจเกิดจากการอุดตันในท่อไตหรือไตเป็นถุงน้ำ จึงส่งผลให้ปวดหลัง เอว กระดูก ข้อ บั้นเอวหรือบริเวณสีข้าง อาจปวดท้องไปจนถึงท้องน้อย และบริเวณอวัยวะเพศได้

ความดันโลหิตสูง

4. ความดันโลหิตสูง

ผู้ที่ป่วยเป็นความดันเลือดสูงมานาน ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังและโรคหลอดเลือดแดงในไตตีบ ดังนั้นหากปล่อยให้ความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่องก็อาจส่งผลให้ไตทำงานผิดปกติและเกิดโรคไตเรื้อรังได้