โรคไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบซี คือ ไวรัสตับอักเสบซี อาการ

ไวรัสตับอักเสบซี ภัยเงียบใกล้ตัว แต่รักษาให้หายขาดได้!!

ไวรัสตับอักเสบซี เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบในตับ ทำให้เจ็บป่วยร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โรคนี้เป็นโรคติดต่อทางเลือดและยังติดต่อได้จากการใช้ของร่วมกัน เชื้อไวรัสตับอักเสบซี มีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ในไทยตรวจพบสายพันธุ์ที่ 3 มากที่สุด ทั้งนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแต่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาต้านไวรัสเป็นเวลา 12-24 สัปดาห์ อาการของโรค…

Home / HEALTH / ไวรัสตับอักเสบซี ภัยเงียบใกล้ตัว แต่รักษาให้หายขาดได้!!

ไวรัสตับอักเสบซี เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบในตับ ทำให้เจ็บป่วยร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โรคนี้เป็นโรคติดต่อทางเลือดและยังติดต่อได้จากการใช้ของร่วมกัน เชื้อไวรัสตับอักเสบซี มีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ในไทยตรวจพบสายพันธุ์ที่ 3 มากที่สุด ทั้งนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแต่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาต้านไวรัสเป็นเวลา 12-24 สัปดาห์

อาการของโรค

 • เบื่ออาหาร
 • น้ำหนักลดลง
 • คลื่นไส้และอาเจียน
 • เป็นไข้
 • อ่อนเพลียง่าย
 • ปวดศีรษะ ปวดในข้อ
 • ปวดท้องบริเวณใต้ชายโครงขวา

ภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

 1. ตับอักเสบเฉียบพลัน
 2. ตับอักเสบเรื้อรัง
 3. ตับแข็ง
 4. มะเร็งตับ
ไวรัสตับอักเสบซี
ไวรัสตับอักเสบซี

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

 • ผู้ที่ติดยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
 • ผู้ที่สำส่อนทางเพศหรือรักร่วมเพศ
 • ผู้ที่มีการสักตามตัว การใช้เข็มที่ไม่สะอาดและไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ สักผิวหนัง เจาะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ฝังเข็ม
 • การใช้ของส่วนตัวที่เปื้อนเลือดร่วมกัน เช่น มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ ตะไบเล็บ แปรงสีฟัน
 • ผู้ที่มีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง
 • ผู้ที่มีผลเลือดแสดงการอักเสบของตับ
 • ทารกที่เกิดจากแม่ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

วิธีป้องกันไวรัสตับอักเสบซี

 • ห้ามใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น
 • ห้ามใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น มีดโกน ตะไบเล็บ ที่ตัดเล็บ แปรงสีฟัน
 • การสัก การเจาะ ควรใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน สะอาด และผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
 • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมสำส่อนทางเพศและควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์