ปอด ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอด มะเร็ง มะเร็งปอด โรคมะเร็งปอด

5 ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปอด ควรหลีกเลี่ยงซะก่อนสายเกินไป!!

นี่คือ ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปอด ที่คุณควรเลี่ยงซะ!! มะเร็งปอดเป็นโรคมะเร็งอันดับ 2 ที่พบมากในผู้ชายไทย มักพบมากในผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยหอบ ไอเรื้อรังหรือไอเป็นเลือด เสียงแหบ และน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว 5 ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปอด…

Home / HEALTH / 5 ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปอด ควรหลีกเลี่ยงซะก่อนสายเกินไป!!

นี่คือ ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปอด ที่คุณควรเลี่ยงซะ!! มะเร็งปอดเป็นโรคมะเร็งอันดับ 2 ที่พบมากในผู้ชายไทย มักพบมากในผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยหอบ ไอเรื้อรังหรือไอเป็นเลือด เสียงแหบ และน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว

5 ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปอด

ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปอด

1.บุหรี่ 

นิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่จะทำลายปอดและเป็นสาเหตุทำให้เป็นโรคมะเร็งปอด การสูบบุหรี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำลายปอดมากที่สุด ผู้ที่สูบบุหรี่จัดจึงมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 10-30 เท่า

มลภาวะ

2.สารพิษและมลภาวะ

การสัมผัสสารพิษต่างๆ เช่น สารหนู, นิกเกิล, โครเมียม, ยาฆ่าแมลง,ควันพิษ,แอมโมเนีย, คลอรีน และมลภาวะในอากาศ เมื่อเราหายใจเอาสารพิษเหล่านี้เข้าไปในปอดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ปอดของเราได้รับความเสียหายจนก่อให้เกิดมะเร็งได้

มะเร็งปอด

3.มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด

หากมีประวัติคนในครอบครัว พ่อ แม่ พี่น้อง เป็นมะเร็งปอด แม้จะไม่ได้สูบบุหรี่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

มะเร็งปอด

4.ผู้ที่เคยเป็นวัณโรคหรือมีภาวะปอดอักเสบเรื้อรัง

สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติเกี่ยวกับโรคปอด เช่น เคยเป็นวัณโรคปอด เคยติดเชื้อในปอด หรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพอง มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูงมากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปอด

5.อายุ

มะเร็งปอดมักเกิดในวัยผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ขึ้นไปจึงมีความเสี่ยงมากขึ้นและพบได้น้อยมากในผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี ซึ่งโรคนี้มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

X