ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ วัคซีน HPV วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคต่างๆ ที่ สถานเสาวภา พร้อมราคาค่าใช้จ่าย

ฉีดวัคซีน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกวัย เพราะวัคซีนบางตัวที่เคยฉีดตั้งแต่เด็กก็อาจลดประสิทธิภาพลง หรือ วัคซีนบางตัวต้องฉีดกระตุ้นทุกปี ซึ่งเราสามารถป้องกันโรคต่างๆด้วยการไปฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาล หรือ สถานเสาวภา และนี่คือราคาการฉีดวัคซีนโดยประมาณเพราะราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี รายการฉีดวัคซีน – วัคซีนไข้เลือดออก ราคาเข็มละ 3,000 บาท…

Home / HEALTH / ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคต่างๆ ที่ สถานเสาวภา พร้อมราคาค่าใช้จ่าย

ฉีดวัคซีน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกวัย เพราะวัคซีนบางตัวที่เคยฉีดตั้งแต่เด็กก็อาจลดประสิทธิภาพลง หรือ วัคซีนบางตัวต้องฉีดกระตุ้นทุกปี ซึ่งเราสามารถป้องกันโรคต่างๆด้วยการไปฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาล หรือ สถานเสาวภา และนี่คือราคาการฉีดวัคซีนโดยประมาณเพราะราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี

รายการฉีดวัคซีน

– วัคซีนไข้เลือดออก ราคาเข็มละ 3,000 บาท โดยต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม เว้นระยะ 6 เดือน

– วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ราคาเข็มละ 2,300 บาท ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม คือเข็มที่ 2 ฉีด 1-2 เดือนหลังจากเข็มแรก และเข็มสุดท้าย 6 เดือนจากเข็มแรก

– วัคซีนโรคไอกรน ราคาเข็มละ 1,200-1,500 บาท

– วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคาเข็มละ 300 บาท

– วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม ราคาเข็มละ 2,300 บาท

– วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ราคาเข็มละ 5,100 บาท

– วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ราคาเข็มละ 1,000 บาท

– วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ราคาเข็มละ 1,000 บาท ต้องฉีดจำนวน 2 เข็ม

– วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เจอี ราคาเข็มละ 450 บาท

– วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 450 บาท

– วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 1,000 บาท

– วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดเอ ราคาเข็มละ 1,200 บาท ฉีดจำนวน 2 เข็ม โดยฉีดเข็มที่สอง 6-12 เดือนจากเข็มแรก

– วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี ราคาเข็มละ 400 บาท ฉีดจำนวน 3 เข็ม โดยฉีดระยะเวลาห่างกัน 0, 1, 6 เดือน

– วัคซีนป้องกันไทฟอย์ด ราคาเข็มละ 300 บาท

– วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ 60 บาท

– วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มแรก 120 บาท เข็มที่ 2-3 ราคาเข็มละ 170 บาท โดยต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม ภายในระยะ 1 เดือน

– วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ราคา 200 บาท

สำหรับวัคซีนอื่นสามารถสอบถามได้ที่อีเมล queenssaovabha@hotmail.com หรือ โทร.0-2252-0161-4 ต่อ 125, 132
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-12.00 น. และวันอาทิตย์ปิดทำการ

 

X