20 ผลไม้ที่คนเป็น โรคเบาหวาน ห้ามกิน มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่มีการผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือมีเพียงพอแต่อินซูลินสามารถออกฤทธิ์ได้น้อยลงจึงทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนั่นเอง สิ่งสำคัญที่สุดของโรคเบาหวานคือการควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันให้อยู่ในระดับปกติ ดังนั้นจึงต้องระวังเรื่องอาหารมากที่สุด เพราะหากรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงมากเกินไปก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ เช่น ภาวะการเสียการรู้สติจากน้ำตาลสูงในเลือด หลอดเลือดแดงแข็ง ภาวะหมดสติจากน้ำตาลต่ำหรือสูง ผลไม้แม้จะมีใยอาหารมากแต่ผลไม้บางชนิดก็มีน้ำตาลสูง ซึ่งน้ำตาลในผลไม้มีอยู่ 3 ชนิดก็คือ…

Home / HEALTH / 20 ผลไม้ที่คนเป็น โรคเบาหวาน ห้ามกิน มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่มีการผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือมีเพียงพอแต่อินซูลินสามารถออกฤทธิ์ได้น้อยลงจึงทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนั่นเอง

สิ่งสำคัญที่สุดของโรคเบาหวานคือการควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันให้อยู่ในระดับปกติ ดังนั้นจึงต้องระวังเรื่องอาหารมากที่สุด เพราะหากรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงมากเกินไปก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ เช่น ภาวะการเสียการรู้สติจากน้ำตาลสูงในเลือด หลอดเลือดแดงแข็ง ภาวะหมดสติจากน้ำตาลต่ำหรือสูง

ผลไม้แม้จะมีใยอาหารมากแต่ผลไม้บางชนิดก็มีน้ำตาลสูง ซึ่งน้ำตาลในผลไม้มีอยู่ 3 ชนิดก็คือ กลูโคส ฟรุกโตส ซูโครส ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรทานผลไม้สด ห้ามประทานทานผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้กวน ผลไม้หมักดอง เช่น กล้วยตาก ลูกพรุนตากแห้ง และผลไม้กระป๋อง เพราะมีปริมาณน้ำตาลสูงมาก ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยงหรือทานในปริมาณที่จำกัด การควบคุมอาหารและผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงจึงเป็นอีกวิธีที่จะช่วยรักษาโรคเบาหวานได้

การทานผลไม้สำหรับผู้ป่วย โรคเบาหวาน ขึ้นอยู่กับขนาดและควรรับประทานในปริมาณที่จำกัด เช่น

  • ผลไม้ลูกเล็ก อย่าง ลำไย 6 ลูก, องุ่น 8 ผล, ลิ้นจี่ 5 ผล
  • ผลไม้ลูกกลาง เช่น มังคุด 4 ผล , เงาะ 4 ผล, ชมพู่ 3 ลูก
  • ผลไม้ลูกใหญ่ เช่น มะละกอสุก 3-4 ชิ้น, แตงโม 10 ชิ้น, สับปะรด 8 ชิ้น, ขนุน 2 ชิ้น

ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงปริมาณการกินอาหารและผลไม้ เพื่อจะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อฝึกไปเรื่อยๆจนคุ้นชินก็กลายเป็นนิสัยในการเลือกทานอาหารที่น้ำตาลไม่สูง ก็จะทำให้รู้สึกว่าการควบคุมอาหารไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

20 ผลไม้ ที่มีปริมาณน้ำตาลสูงมาก

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้คนเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลจากอาหารทุกชนิดเกิน 6 ช้อนชาต่อวัน

ผลไม้ที่เบาหวานห้ามกิน

องุ่น 15 ผล มีปริมาณน้ำตาล 3 ช้อนชา

โรคเบาหวาน

ลำไย 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 4.5 ช้อนชา

มะม่วงสุก

มะม่วงสุก 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 4.7 ช้อนชา

ลิ้นจี่

ลิ้นจี่ 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 4.7 ช้อนชา

มังคุด

มังคุด 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 4.3 ช้อนชา

เงาะ

เงาะ 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 4.5 ช้อนชา

ทุเรียน

ทุเรียนหมอนทอง 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 5.5 ช้อนชา

ขนุน

ขนุน 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 5.4 ช้อนชา

ละมุด

ละมุด 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 4.5 ช้อนชา

มะขามหวาน

มะขามหวาน 4 ฝัก มีปริมาณน้ำตาล 7.5 ช้อนชา

ลูกพลับ

ลูกพลับ 1 ลูก มีปริมาณน้ำตาล 6 ช้อนชา

อ้อย

อ้อย 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 3.7 ช้อนชา

น้อยหน่า

น้อยหน่า 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 4 ช้อนชา

ทุเรียนกวน 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 10 ช้อนชา

บ๊วยหวาน

บ๊วยหวาน 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 14 ช้อนชา

ลูกพลับแห้ง

ลูกพลับแห้ง 1 ลูก มีปริมาณน้ำตาล 8 ช้อนชา

มะเขือเทศแช่อิ่ม

มะเขือเทศแช่อิ่ม 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 15.3 ช้อนชา

มะขามคลุกน้ำตาล

มะขามคลุกน้ำตาล 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 18 ช้อนชา

ลูกเกด 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 16 ช้อนชา

ผลไม้ที่เบาหวานห้ามกิน

อินทผาลัม 100 กรัม มีปริมาณน้ำตาล 14 ช้อนชา

เรียบเรียงโดย Healt้h Mthai Team

X