ผักผลไม้ โรคไต โรคไตวายเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง

25 ผักผลไม้ ที่คนเป็น โรคไต ห้ามกิน โพแทสเซียมสูงมากกก!!

ผักผลไม้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่สำหรับผู้ป่วย โรคไต ผักผลไม้บางชนิดอาจก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายหากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งผู้ป่วยต้องระมัดระวังผักผลไม้ที่มี สารเหล่านี้ กรดอ็อกซาลิกสูง สารชนิดนี้เมื่อไปจับกับแคลเซียมจะตกตะกอนเป็นก้อนนิ่วที่ไต ทำให้เกิดเป็นนิ่วอุดตันทางเดินปัสสาวะได้ ดังนั้นผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยง เช่น แครอท ผักโขม ผักแพว ปวยเล้ง ใบชะพลู…

Home / HEALTH / 25 ผักผลไม้ ที่คนเป็น โรคไต ห้ามกิน โพแทสเซียมสูงมากกก!!

ผักผลไม้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่สำหรับผู้ป่วย โรคไต ผักผลไม้บางชนิดอาจก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายหากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งผู้ป่วยต้องระมัดระวังผักผลไม้ที่มี สารเหล่านี้

  • กรดอ็อกซาลิกสูง สารชนิดนี้เมื่อไปจับกับแคลเซียมจะตกตะกอนเป็นก้อนนิ่วที่ไต ทำให้เกิดเป็นนิ่วอุดตันทางเดินปัสสาวะได้ ดังนั้นผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยง เช่น แครอท ผักโขม ผักแพว ปวยเล้ง ใบชะพลู มันสำปะหลัง กระเทียม
  • โพแทสเซียม เมื่อไตทำงานลดลงการขับโพแทสเซียมทางปัสสาวะก็จะลดลงตามไปด้วย จึงทำให้เกิดการสะสมของโพแทสเซียม ดังนั้นถ้าหากร่างกายได้รับปริมาณโพแทสเซียมมากเกินไปก็จะส่งผลให้ไตทำงานหนัก

ถ้าหากโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินกว่า 5.2 ควรงดทานผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง แต่สามารถเลือกทานผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำแทน เช่น ชมพู่ แตงโม เงาะ มังคุด ลองกอง ถ้าหากผู้ป่วยไตได้รับโพแทสเซียมสูงเกินไปก็จะมีอันตรายได้ ทำให้ใจสั่น คลื่นไส้ เป็นตะคริว ชีพจรเต้นช้าลง ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติจนหยุดเต้นได้

ทุเรียนก้านยาว มีปริมาณโพแทสเซียม 680 มิลลิกรัม

โรคไต

กล้วยหอม มีปริมาณโพแทสเซียม 350 มิลลิกรัม

ลำไย

ลำไย มีปริมาณโพแทสเซียม 220 มิลลิกรัม

แคนตาลูป

แคนตาลูป มีปริมาณโพแทสเซียม 267 มิลลิกรัม

แก้วมังกร

แก้วมังกร มีปริมาณโพแทสเซียม 270 มิลลิกรัม

มะพร้าว

มะพร้าว มีปริมาณโพแทสเซียม 356 มิลลิกรัม

พลับ

พลับ  มีปริมาณโพแทสเซียม 310 มิลลิกรัม

อะโวคาโด

อะโวคาโด มีปริมาณโพแทสเซียม 480 มิลลิกรัม

เสาวรส

เสาวรส มีปริมาณโพแทสเซียม 350 มิลลิกรัม

ทับทิม

ทับทิม มีปริมาณโพแทสเซียม 256 มิลลิกรัม

กีวี

กีวี ปริมาณโพแทสเซียม 310 มิลลิกรัม

น้อยหน่า

น้อยหน่า ปริมาณโพแทสเซียม 247 มิลลิกรัม

ขนุน

ขนุน ปริมาณโพแทสเซียม 448 มิลลิกรัม

ส้ม

ส้มสายน้ำผึ้ง มีปริมาณโพแทสเซียม 230 มิลลิกรัม

ขี้เหล็ก

ขี้เหล็ก มีปริมาณโพแทสเซียม 520 มิลลิกรัม

ลูกยอ

น้ำลูกยอ มีปริมาณโพแทสเซียม 2,000 มิลลิกรัม

บร็อคโคลี่

บร็อคโคลี่ มีปริมาณโพแทสเซียม 300 มิลลิกรัม

ฟักทอง มีปริมาณโพแทสเซียม 310 มิลลิกรัม

มันฝรั่ง

มันฝรั่ง มีปริมาณโพแทสเซียม 420 มิลลิกรัม

ผักแพว

ผักแพว มีปริมาณโพแทสเซียม 360 มิลลิกรัม

กระถิน

กระถิน มีปริมาณโพแทสเซียม 380 มิลลิกรัม

มันสำปะหลัง

มันสำปะหลัง มีปริมาณกรดอ็อกซาลิก 1,250 มิลลิกรัม

ใบชะพลู

ใบชะพลู มีปริมาณกรดอ็อกซาลิก 690 มิลลิกรัม

โรคไต

ผักโขม มีปริมาณโพแทสเซียม 550 มิลลิกรัม และ มีปริมาณกรดอ็อกซาลิก 1,090 มิลลิกรัม

โรคไต

แครอท มีปริมาณโพแทสเซียม 370 มิลลิกรัม และ มีปริมาณกรดอ็อกซาลิก 500 มิลลิกรัม