ฉลากยา ยา วิธีอ่านฉลากยา

อ่านซะ! วิธีการอ่านฉลากยา ให้ละเอียด กินยาไม่ถูกต้องอันตรายถึงชีวิต

หลายคนซื้อยามารับประทานเองซึ่งหากใช้ยาผิดวิธีก็จะส่งผลเสียต่อร่างกาย หากแพ้ยาขั้นรุนแรงอาจมีอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นการ อ่านฉลากยา จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ตัวเอง นี่คือรายละเอียดสำคัญบนฉลากยาที่ทุกคนควรอ่านก่อนรับประทานยา ชื่อสามัญทางยา ควรจำชื่อสามัญทางยาเพื่อหลีกเลี่ยงการทานยาซ้ำซ้อน เพราะยาชนิดเดียวสามารถมีหลากหลายผู้ผลิต หลายยี่ห้อ แต่ชื่อสามัญทางยาจะมีเพียงชื่อเดียวเท่านั้น เช่น พาราเซตามอล ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่รู้จักชื่อยาที่ตนเองใช้ เลขทะเบียนตำรับยา เพื่อให้ทราบว่ายาได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยจะเขียนว่า…

Home / HEALTH / อ่านซะ! วิธีการอ่านฉลากยา ให้ละเอียด กินยาไม่ถูกต้องอันตรายถึงชีวิต

หลายคนซื้อยามารับประทานเองซึ่งหากใช้ยาผิดวิธีก็จะส่งผลเสียต่อร่างกาย หากแพ้ยาขั้นรุนแรงอาจมีอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นการ อ่านฉลากยา จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ตัวเอง นี่คือรายละเอียดสำคัญบนฉลากยาที่ทุกคนควรอ่านก่อนรับประทานยา

ชื่อสามัญทางยา

ควรจำชื่อสามัญทางยาเพื่อหลีกเลี่ยงการทานยาซ้ำซ้อน เพราะยาชนิดเดียวสามารถมีหลากหลายผู้ผลิต หลายยี่ห้อ แต่ชื่อสามัญทางยาจะมีเพียงชื่อเดียวเท่านั้น เช่น พาราเซตามอล ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่รู้จักชื่อยาที่ตนเองใช้

เลขทะเบียนตำรับยา

เพื่อให้ทราบว่ายาได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยจะเขียนว่า Reg. No, เลขทะเบียนที่ หรือ ทะเบียนยา เช่น Reg. No. 70/48 หรือ Reg. No. 1A 722/30

ขนาดหรือปริมาณของยา

ยาเม็ด ยาน้ำ จะต้องแจ้งปริมาณไว้ที่ฉลากว่าบรรจุเท่าไร เช่น ยาน้ำ 500 ซีซี, ยาแคปซูล 260 มิลลิกรัม

อ่านฉลากยา

วันผลิตและวันหมดอายุ

วันผลิต Manufacturing Date จะมีคำย่อภาษาอังกฤษว่า MFG. date หรือ MFd เช่น MFG. date 09/07/13 หมายถึง ยาผลิตเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556

วันหมดอายุ Expiry Date มีคำย่อภาษาอังกฤษว่า EXP, expiring, use before, use by เช่น EXP 08/07/2016 หมายถึง ยาหมดอายุวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ผลข้างเคียงของยา และ คำเตือน

ยาบางชนิดห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคต่างๆ เช่น โรคตับ ไต สตรีมีครรภ์ หรือยาบางชนิดอาจมีผลต่อสุขภาพ เช่น เมื่อรับประทานยานี้จะทำให้ง่วงนอนซึมไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ, ยาชนิดนี้อาจทำให้ระคายเคืองกระเพาะได้ หรือ หากรับประทานทานยาชนิดนี้ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์

ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต

ยาที่ผลิตในประเทศจะมีชื่อผู้ผลิต ส่วนยานำเข้าจากต่างประเทศ จะระบุชื่อเมืองและประเทศที่ผลิตยา พร้อมทั้งชื่อของผู้นำเข้ายาชนิดนั้นเพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการร้องเรียนได้ถูกต้อง