ความดันโลหิต ความดันโลหิตสูง วิธีการอ่านค่าความดันโลหิต อ่านค่าความดัน

วิธีวัดความดันโลหิต ง่ายๆ ด้วยตัวเอง และ วิธีการอ่านค่าความดันโลหิต

วิธีวัดความดันโลหิต ด้วยตัวเองที่บ้านเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้! ความดันโลหิต คือแรงดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจ เพื่อสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนและสารอื่นๆไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยมีด้วยกัน 2 ค่า คือ ค่าความดันโลหิตตัวบน เรียกว่า ค่าความดันโลหิตซิสโตลิกหรือ (systolic blood…

Home / HEALTH / วิธีวัดความดันโลหิต ง่ายๆ ด้วยตัวเอง และ วิธีการอ่านค่าความดันโลหิต

วิธีวัดความดันโลหิต ด้วยตัวเองที่บ้านเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้! ความดันโลหิต คือแรงดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจ เพื่อสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนและสารอื่นๆไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยมีด้วยกัน 2 ค่า คือ

 • ค่าความดันโลหิตตัวบน เรียกว่า ค่าความดันโลหิตซิสโตลิกหรือ (systolic blood pressure, SBP) เป็นค่าความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจบีบตัว
 • ค่าความดันโลหิตตัวล่าง หรือค่าความดันโลหิตไดแอสโตลิก (diastolic blood pressure,DBP) เป็นค่าความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจคลายตัว

วิธีวัดความดันโลหิต

วิธีวัดความดันโลหิต ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

1. เริ่มจากนั่งท่าที่ผ่อนคลายสบายไม่เกร็ง เป็นเวลา 2 นาที แล้ววางแขนบนโต๊ะที่จะวัดความดันโลหิตให้อยู่ระดับเดียวกับตำแหน่งหัวใจ ควรใช้แขนข้างที่ไม่ถนัดในการวัดความดันโลหิต

2. หากใส่เสื้อที่หนาให้ถอดออกก่อน หรือพับแขนเสื้อขึ้นไปจนถึงใต้รักแร้เพื่อให้การวัดความดันโลหิตแม่นยำยิ่งขึ้น

3. ใช้ปลอกแขนวัดความดันโลหิตพันรอบต้นแขน โดยให้อยู่เหนือข้อพับแขนประมาณ 2-3 เซนติเมตร และจัดผ้าพันแขนที่มีเครื่องหมายเป็นวงกลมที่ขอบล่าง ให้อยู่ด้านในของข้อพับแขน

4. จากนั้นดึงปลอกแขนให้แน่นพอสมควร โดยที่ยังสามารถสอดนิ้วเข้าไประหว่างแขนและปลอกแขนได้

5. การวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องมือดิจิทัล สามารถกดปุ่มเริ่มการทำงานของเครื่องวัดความดันโลหิตได้ทันที

6. เมื่อเครื่องทำงานสิ้นสุดการวัดจะได้ตัวเลขบนจอ 3 ค่า คือ ค่าความดันโลหิตตัวบน ค่าความดันโลหิตตัวล่าง และ ชีพจร ควรทำการวัดอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเว้นระยะห่างกันครั้งละ 1 นาที จึงเริ่มวัดอีกครั้งโดยวัดจากแขนข้างเดิม

ค่าความดันโลหิตที่วัดได้จากเครื่องวัดความดัน มี 2 ค่า โดยทั่วไปเรียกว่า ค่าความดันโลหิตบนและค่าความดันโลหิตล่าง

วิธีการอ่านค่าความดันโลหิตภาพจาก https://th.wikipedia.org

 • ค่าความดันโลหิตตัวบน ไม่ควรเกิน 120 มม.ปรอท
 • ค่าความดันโลหิตตัวล่าง ไม่ควรเกิน 80 มม.ปรอท
 • ค่าความดันโลหิตตัวบน 120-129 มม.ปรอท แสดงว่าความดันโลหิตปกติ
 • ค่าความดันโลหิตตัวบน 130-139 มม.ปรอท แสดงว่าความดันโลหิตค่อนข้างสูง
 • ค่าความดันโลหิตตัวบน 140-159 มม.ปรอท แสดงว่าความดันโลหิตสูงระยะที่ 1
 • ค่าความดันโลหิตตัวบน 160-179 มม.ปรอท หรือมากกว่า แสดงว่าความดันโลหิตสูงระยะที่2
 • ค่าความดันโลหิตตัวบน 180 มม.ปรอท หรือมากกว่า แสดงว่าความดันโลหิตสูงระยะที่ 3
 • ค่าความดันโลหิตตัวล่าง 80-84 มม.ปรอท แสดงว่าความดันโลหิตปกติ
 • ค่าความดันโลหิตตัวล่าง 85-89 มม.ปรอท แสดงว่าความดันโลหิตสูงค่อนข้างสูง
 • ค่าความดันโลหิตตัวล่าง 90-99  มม.ปรอท แสดงว่าความดันโลหิตสูงระยะที่ 1
 • ค่าความดันโลหิตตัวล่าง 100-109 มม.ปรอท แสดงว่าความดันโลหิตสูงระยะที่ 2
 • ค่าความดันโลหิตตัวล่าง 100 มม.ปรอท หรือมากกว่า แสดงว่าความดันโลหิตสูงระยะที่ 3