ปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้ แผลไฟไหม้

How to การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดแผลน้ำร้อนลวก แผลไฟไหม้!!

อุบัติเหตุจากไฟไหม้มักพบได้อยู่เสมอ ซึ่งบาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้อาจทำให้เกิดความพิการหรือมีความรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นการการปฐมพยาบาลที่ทันท่วงทีจะบรรเทาความรุนแรงของอาการเจ็บปวดลงได้ การปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก 1. เฉพาะชั้นผิวหนัง มีลักษณะแดงเท่านั้นไม่มีตุ่มพอง อาจบวมเล็กน้อย ปวดแสบปวดร้อน ประคบบริเวณบาดแผล ควรระบายความร้อนออกจากแผล โดยใช้ผ้าชุบน้ำเย็นแล้วนำมาวางบนแผล โดยผ้าต้องมีความเย็นอยู่ตลอดเวลา แช่ลงในน้ำเย็นหรือเปิดให้น้ำไหลผ่าน…

Home / HEALTH / How to การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดแผลน้ำร้อนลวก แผลไฟไหม้!!

อุบัติเหตุจากไฟไหม้มักพบได้อยู่เสมอ ซึ่งบาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้อาจทำให้เกิดความพิการหรือมีความรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นการการปฐมพยาบาลที่ทันท่วงทีจะบรรเทาความรุนแรงของอาการเจ็บปวดลงได้

การปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

1. เฉพาะชั้นผิวหนัง มีลักษณะแดงเท่านั้นไม่มีตุ่มพอง อาจบวมเล็กน้อย ปวดแสบปวดร้อน

 • ประคบบริเวณบาดแผล ควรระบายความร้อนออกจากแผล โดยใช้ผ้าชุบน้ำเย็นแล้วนำมาวางบนแผล โดยผ้าต้องมีความเย็นอยู่ตลอดเวลา
 • แช่ลงในน้ำเย็นหรือเปิดให้น้ำไหลผ่าน บริเวณบาดแผลตลอดเวลานานประมาณ 10 นาที จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้
 • ทาด้วยยาที่ใช้สำหรับทาแผลไหม้
 • ปิดคลุมแผลด้วยผ้าสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และต้องเป็นผ้าที่ไม่มีขน
 • ถ้าแผลไหม้บริเวณกว้าง หรืออวัยวะที่สําคัญต้องรีบนําส่งโรงพยาบาล

2. ลึกถึงเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง เป็นบาดแผลที่อยู่ในระดับรุนแรง แผลจะลึกถึงเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

 • ไม่ควรระบายความร้อนออกจากบาดแผล ห้ามใช้น้ำเย็นราดหรือใช้ผ้าชุบน้ำเย็นนำมาวางบนแผล เพราะจะทําให้แผลติดเชื้อมากขึ้นและอาจทำให้ผู้ป่วยช็อกได้
 • ถอดเครื่องประดับออกให้หมด กำไล แหวน สร้อยคอ นาฬิกา เพราะบริเวณนั้นอาจจะบวมขึ้นจนถอดลำบาก
 • ถอดหรือตัดเสื้อผ้า ที่เกิดแผลไหม้ไฟออกด้วยเพราะจะติดแผล ควรถอดหลังจากที่อุณหภูมิแผลลดลงแล้ว
 • ควรสังเกตหากผู้ป่วยชีพจรเต้นเบา เป็นตะคริว ควรให้นอนราบ ยกขาสูง แล้วใช้ผ้าสะอาดห่อตัวผู้บาดเจ็บเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและเพื่อให้ความอบอุ่น
 • ถ้ามีตุ่มพอง ห้ามเจาะหรือตัดหนังส่วนที่พองออก เพราะจะทำให้แผลเปิดและติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
 • ห้ามใส่ยาใดๆลงบนบาดแผล
 • รีบนําส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

 1. ห้ามใช้น้ำแข็ง น้ำเย็นจัดประคบ วางลงบนบาดแผลไฟไหม้เพราะน้ำแข็งมีเหลี่ยม มีความคม และอาจส่งผลให้เนื้อเยื่อตายได้
 2. ห้ามใช้สิ่งต่างๆปิดแผล ยกเว้นผ้าสะอาด และไม่ควรใช้ผ้าที่มีขน
 3. ห้ามดึงชิ้นส่วนต่างๆ ของเสื้อผ้าที่ไหม้ติดหนังออก
 4. ห้ามระบายความร้อน แผลไหม้ที่ลึกกว่าชั้นผิวหนัง
 5. ห้ามเจาะหนังที่พอง เพราะจะทำให้แผลเปิดและติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
 6. ห้ามใช้ขี้ผึ้ง ครีม ที่ก่อให้เกิดความร้อนทาบริเวณบาดแผลไฟไหม้