โรคไข้หูดับ

กินหมูสุกๆดิบๆ ชาบู หมูกระทะ ระวังเสี่ยงเป็น โรคไข้หูดับ ทำให้เสียชีวิตได้!!

หลายคนเสียชีวิตจาก โรคไข้หูดับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยในภายเหนือ เนื่องจากการกินหมูดิบ หมูสุกๆดิบๆ เช่น ลาบหมูหลู้ จึงทำให้เสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับ และกรมควบคุมโรคยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี มาดูสาเหตุและวิธีป้องกันโรคไข้หูดับกันเลย สาเหตุ เมื่อร่างกายมีบาดแผล แล้วไปสัมผัสหมู กินเนื้อหมู เลือดสด…

Home / HEALTH / กินหมูสุกๆดิบๆ ชาบู หมูกระทะ ระวังเสี่ยงเป็น โรคไข้หูดับ ทำให้เสียชีวิตได้!!

หลายคนเสียชีวิตจาก โรคไข้หูดับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยในภายเหนือ เนื่องจากการกินหมูดิบ หมูสุกๆดิบๆ เช่น ลาบหมูหลู้ จึงทำให้เสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับ และกรมควบคุมโรคยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี มาดูสาเหตุและวิธีป้องกันโรคไข้หูดับกันเลย

สาเหตุ

เมื่อร่างกายมีบาดแผล แล้วไปสัมผัสหมู กินเนื้อหมู เลือดสด ที่มีเชื้อแบคทีเรียสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) ปนเปื้อนอยู่ ซึ่งเชื้อนี้จะอยู่ในทางเดินหายใจของหมูและเลือดหมูที่ป่วย โดยสามารถติดต่อมาสู่คนได้ 2 ทาง คือ การสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ และ การกินเนื้อหมูแบบดิบหรือสุกๆดิบๆ

อาการ

มีไข้สูง อุจจาระร่วง ปวดศีรษะ อาเจียน หนาวสั่น เหนื่อยหอบ คอแข็ง เชื้อจะเข้าไปทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อาจทำให้ประสาทหูอักเสบจนหูหนวกถาวร หูหนวกทั้งสองข้าง ในบางรายอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด

โรคไข้หูดับ

การป้องกัน โรคไข้หูดับ

  1. หลีกเลี่ยงการกินเนื้อหมูดิบ หรือเนื้อหมูที่สุกๆดิบๆ เช่น หมูกระทะ ปิ้งย่าง จิ้มจุ่ม ชาบู ที่ต้มไม่สุก
  2. ควรปรุงเนื้อหมูให้สุก ด้วยความร้อนอย่างน้อยประมาณ 10 นาที
  3. ควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ที่ได้มาตราฐานผ่านการตรวจสอบจากโรงฆ่าสัตว์
  4. ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ
  5. ควรทานหมูสุกๆเท่านั้น โดยปรุงอาหารจนหมูสุกไม่มีสีแดง
  6. ควรปรุงอาหารทำหมูให้สุกด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป ก็จะช่วยฆ่าเชื้อได้
  7. ผู้ที่ทำอาหาร ผู้เลี้ยงหมู และผู้ที่ชำแหละหมู หากมีบาดแผลต้องปิดบาดแผลและสวมถุงมือ รองเท้าบูทยาง เพื่อป้องกันการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของหมู
X