คนไทยวัยทำงาน เสี่ยงสารพัดโรค อ้วนลงพุง ซึมเศร้า หมดไฟ!!

กรมอนามัยเตือนคนไทยวัยทำงานในออฟฟิศมากกว่า 40 ชั่วโมง มีเสี่ยงเป็นโรค อ้วนลงพุง ซึมเศร้า ความดันสูง เบาหวาน โรคหัวใจ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า คนไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานมากกว่า 40…

Home / HEALTH / คนไทยวัยทำงาน เสี่ยงสารพัดโรค อ้วนลงพุง ซึมเศร้า หมดไฟ!!

กรมอนามัยเตือนคนไทยวัยทำงานในออฟฟิศมากกว่า 40 ชั่วโมง มีเสี่ยงเป็นโรค อ้วนลงพุง ซึมเศร้า ความดันสูง เบาหวาน โรคหัวใจ

นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า คนไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำให้เกิดความเครียดสะสมจึงทำให้เกิดอาการซึมเศร้า อีกทั้งยังทำให้เป็นโรคอ้วนลงพุง เพราะขาดการออกกำลังกายและการกินอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไป ซึ่งทั้งหมดเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตจนทำให้หลายคนเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองขาดเลือด

การทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานนอกจากเสี่ยงกับสารพัดโรคแล้วยังส่งผลให้เกิดภาวะหมดไฟในการทำงานซึ่งเกิดจากความเครียดสะสม ความเบื่อหน่าย ส่งผลให้ก่อเกิดความวิตกในใจ ทำให้หมดแรงจูงใจในการทำงานจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด

ได้มีผลสำรวจเกี่ยวกับการทำงานของคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 50.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประเทศไทยจึงมีชั่วโมงการทำงานสูงกว่ามาตรฐานโลก ซึ่งหลายประเทศอย่างประเทศฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยี่ยม ทำงานเฉลี่ย 39 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเดนมาร์กทำงานเพียง 37 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น