กินเค็ม เค็ม โซเดียม โรคหัวใจและหลอดเลือด

เตือน!! คนไทยกินเค็มมากไป เสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

29 LifeSmart : GOOD HEALTH กินเกลือเกินขนาด เสี่ยงป่วยหลายโรค   โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVDs) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก ในปี 2017 มีคนเสียชีวิตจากโรคนี้โดยประมาณ…

Home / HEALTH / เตือน!! คนไทยกินเค็มมากไป เสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
29 LifeSmart : GOOD HEALTH กินเกลือเกินขนาด เสี่ยงป่วยหลายโรค

 

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVDs) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก ในปี 2017 มีคนเสียชีวิตจากโรคนี้โดยประมาณ 17.8 ล้านคน คิดเป็น 32% ของการเสียชีวิตจากทั่วโลก ความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงทำให้เกิดผลแทรกซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง

มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการลด กินเค็ม สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ โซเดียมไม่พบเพียงแค่ในเกลือเท่านั้น แต่เรายังพบได้ในอาหารหลากหลายประเภท เช่น นม ครีม ไข่ เนื้อสัตว์ และหอย ซึ่งพบมากในอาหารแปรรูป เช่น ขนมปัง แครกเกอร์ เนื้อสัตว์แปรรูป เบคอน ขนมขบเคี้ยว ชีส พัฟ ข้าวโพดคั่ว รวมทั้งเครื่องปรุงรสต่างๆ เช่น ซอสถั่วเหลือง น้ำปลา น้ำซุป หรือ ซุปก้อน

องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงแนะนำให้ลดการบริโภคโซเดียมเพื่อลดความดันโลหิตและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจ WHO ยังแนะนำว่า ผู้ใหญ่ควรบริโภคโซเดียมไม่เกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม หรือเทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา 

จากผลสำรวจพบว่าคนไทยบริโภคโซเดียมสูงถึง 4,351.7 มิลลิกรัม/วัน ซึ่งสูงกว่าค่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำถึง 2 เท่า จึงทำให้คนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และนี่คืออาหารที่มีโซเดียมแฝงอยู่มากมาย

นม

นม 1 แก้ว มีโซเดียม 120 มิลลิกรัม

ไข่

ไข่ 100 กรัม มีโซเดียม 124 มิลลิกรัม

หอย

หอยต่างๆ 100 กรัม มีโซเดียม 111 มิลลิกรัม

กินเค็ม

ขนมปัง 1 แผ่น มีโซเดียม 150 มิลลิกรัม

แครกเกอร์

แครกเกอร์ 100 กรัม มีโซเดียม 748 มิลลิกรัม

กินเค็ม

เบคอน 100 กรัม มีโซเดียม 1,717 มิลลิกรัม

มันฝรั่งทอดกรอบ

มันฝรั่งทอดกรอบ 1 ซองเล็ก มีโซเดียม 160 มิลลิกรัม

คุกกี้

คุกกี้ 100 กรัม มีโซเดียม 524 มิลลิกรัม

กินเค็ม

ชีส 100 กรัม มีโซเดียม 621 มิลลิกรัม

กินเค็ม

ซุปก้อน 1 ก้อน มีโซเดียม1,750 มิลลิกรัม

ที่มาจาก https://www.who.int