จิตวิทยา นิสัย สุขภาพจิต โรคหลงตัวเอง

7 สัญญาณ บ่งบอกว่าคุณเป็น โรคหลงตัวเอง

สิ่งที่คนหลงตัวเองชอบทำ ลองเช็คคุณเป็นมั้ย? ทั้งนี้ โรคหลงตัวเอง อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันทำให้อยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคมได้ยาก

Home / HEALTH / 7 สัญญาณ บ่งบอกว่าคุณเป็น โรคหลงตัวเอง

ลองเช็คกันดูว่า คุณหรือเพื่อนของคุณ มีลักษณะนิสัยพฤติกรรมที่บ่งบอกว่ากำลังเป็นคนประเภทที่ หลงตัวเอง อยู่บ้าง? ทั้งนี้ โรคหลงตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder) อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณได้ ทำให้อยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคมได้ยาก เพราะ คนที่มีเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่จะ เป็นอาการทางจิตที่สนใจแต่ตัวเอง คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ จึงไม่ค่อยยอมรับฟังในเหตุผลคำพูดของคนอื่น ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป

สิ่งที่คนหลงตัวเองชอบทำ ลองเช็คคุณเป็นมั้ย?

โรคหลงตัวเอง สาเหตุนั้นค่อนข้างซับซ้อน ยังไม่ปรากฎสาเหตุที่แน่ชัด แต่อาจมีปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดโรคนี้ เช่น พันธุกรรม สภาพแวดล้อม และการเลี้ยงดู ทั้งนี้ ผู้ชายมักป่วยเป็นโรคหลงตัวเองมากกว่าผู้หญิง และจะเริ่มเป็นเมื่อเข้าช่วงวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้น

1.ยึดติดกับตัวเองมากเกินไป

คุณมักจะรู้สึกว่าโลกหมุนรอบตัวคุณ หวังให้ทุกๆ คน เห็นว่าคุณพิเศษหรือเหนือกว่าใครๆ ในทุกๆ ด้าน

2.รักในอุดมคติของตัวเองมากไป

คุณมโนภาพ นึกคิดถึงความสำเร็จ อำนาจ ความร่ำรวย ความงาม และรักในอุดมคติของตัวเองมากๆ จนมากเกินไป

3.ขาดความเห็นใจผู้อื่น

เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่คุณหวัง คุณจึงสามารถที่จะแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และทำให้คุณขาดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนึกถึงผู้อื่น

4.มีความคิดอิจฉา

คุณมักจะคิดว่าคนรอบข้างอิจฉาคุณ หรือในอีกด้านคุณก็มักจะคิดอิจฉาริษยาผู้อื่นด้วยเช่นกัน

5.เย่อหยิ่ง

คนที่อยู่ในภาวะโรคหลงตัวเอง มักจะมีอาการ หยิ่ง จองหอง อวดดี ถือตัว

6.คิดว่ามีอภิสิทธิ์ที่พิเศษและเหนือกว่าใครๆ

คุณมักจะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ จึงสมควรที่จะได้รับอภิสิทธิ์ต่าง ๆ และคิดว่าคนที่ระดับเดียวกันกับคุณเท่านั้นถึงจะเข้าใจกัน

7.ต้องการเป็นที่สนใจ

คุณต้องการให้เป็นที่สนใจ ให้คนอื่นๆ สนใจในตัวคุณ ยอมรับและชื่นชมในตัวคุณ

โรคหลงตัวเอง อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลงตัวเอง ไม่ได้ส่งผลทางสุขภาพกาย แต่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อาจทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ในสังคม การทำงาน การเรียน ภาวะซึมเศร้า ใช้สารเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาจจะเสี่ยงถึงขึ้นมีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย หากมีอาการเข้าข่ายควรรีบไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาแนะนำแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง

ข้อมูล: pobpad // ภาพปก : freepik