ร่างกายเสื่อมก่อนวัย วิธีเช็คอายุร่างกาย อายุร่างกาย แก่ก่อนวัย

คุณอายุเท่าไหร่? มาดูวิธีเช็คอายุร่างกาย ที่แท้จริงกัน

การเช็คอายุที่แท้จริงของร่างกาย พร้อมกับเรียนรู้พฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของการแก่ก่อนวัย จะช่วยให้เรารู้ได้ว่า อายุร่างกาย ต่างกับ อายุจริงแค่ไหน เพราะสิ่งนี้นับเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสุขภาพเบื้องต้นได้

Home / HEALTH / คุณอายุเท่าไหร่? มาดูวิธีเช็คอายุร่างกาย ที่แท้จริงกัน

การเช็คอายุที่แท้จริงของร่างกาย พร้อมกับเรียนรู้พฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของการแก่ก่อนวัย จะช่วยให้เรารู้ได้ว่า อายุร่างกาย ต่างกับ อายุจริงแค่ไหน เพราะสิ่งนี้นับเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสุขภาพเบื้องต้นได้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการวางแผนดูแลสุขภาพตัวเอง และร่างกายให้กลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

อายุร่างกาย (Body Age) คืออะไร

อายุจริง คือ อายุที่นับตามวันเดือนปีที่เกิดที่คุณเกิด
อายุร่างกาย คือ อายุสุขภาพที่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เป็นตัวเลขที่บอกถึงสุขภาพหรือสภาวะการทำงานของร่างกายว่าเซลล์ในระบบการทำงานมีความเสื่อมสภาพมากน้อยขนาดไหน

โดยส่วนใหญ่แล้ว คนที่มีสุขภาพดีมักจะมีอายุร่างกายน้อยกว่าหรือเท่ากับอายุจริง แสดงว่าร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานและการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีประสิทธิภาพและแข็งแรงตามอายุหรืออ่อนกว่าช่วงวัย แต่ถ้าอายุร่างกายมากกว่าอายุจริง แสดงว่าร่างกายของคุณเกิดความเสื่อมสภาพก่อนวัย ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคตได้

สาเหตุที่ทำให้อายุร่างกายมากกว่าอายุจริง สาเหตุหลักๆ ก็มักจะมาจากการใช้ชีวิตประจำวัน ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น กินอาหารรสจัดมากเกินไป น้ำหนักเกินเกณฑ์หรืออ้วนลงพุง ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ บวกกับพฤติกรรมเร่งแก่ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า มีภาวะเครียด นอนดึก ทั้งหมดก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย จนอายุร่างกายสูงวัยกว่าอายุจริง หากไม่รีบหันมาใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจัง อาจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคกลุ่ม NCDS โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน โรคอัลไซเมอร์ มะเร็ง เป็นต้น


มาดู แบบทดสอบเพื่อ เช็คอายุร่างกายด้วยตัวเองกัน

1 วัดค่าความยาวรอบสะโพก (A) ………นิ้ว
ค่าความยาวรอบเอว (B)……………….นิ้ว
คำนวณสัดส่วน A/B = ……….………..
ถ้าสัดส่วน A/B น้อยกว่า 0.816 ให้ บวก 4 ปี

2 วางนิ้วที่ข้อมือ แล้วนับการเต้นของชีพจรภายใน 10 วินาที แล้วคูณจำนวนการเต้นของชีพจร
ก. ถ้า 54-59 ครั้ง ให้ ลบ 4 ปี
ข. ถ้า 60-64 ครั้ง ให้ ลบ 2 ปี
ค. ถ้า 65-72 ครั้ง ให้ บวก 1 ปี
ง. ถ้า 73-76 ครั้ง ให้ บวก 2 ปี
จ. ถ้า 77-82+ ครั้ง ให้ บวก 4 ปี

3 นั่งกับพื้น หลังตรง ขา 2 ข้างชิดกัน ยื่นมือทั้งสองไปข้างหน้าอยู่ในระดับไหล่ ทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นที่พื้นโดยวัดจากระยะปลายนิ้วมือ จากนั้นให้ค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าให้มากที่สุดโดยให้ขาเหยียดตรงเสมอ แล้วทำเครื่องหมายจุดสิ้นสุดที่พื้นโดยวัดจากระยะปลายสุดของนิ้วมือที่ทำได้ จากนั้นวัดระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (วัดเป็นนิ้ว)
ก. ถ้ามีค่า 0-10 นิ้ว ให้ บวก 3 ปี
ข. ถ้ามีค่า 10.1-15 นิ้ว ให้ บวก 2 ปี
ค. ถ้ามีค่า 15.1-16 นิ้ว ให้ ลบ 2 ปี
ง. ถ้ามีค่า 16.1-19+ นิ้ว ให้ ลบ 3 ปี

4 ทำท่าวิดพื้นโดยให้วางเข่ากับพื้น ทำลำตัวเป็นเส้นตรง แล้วนับจำนวนครั้งของการวิดพื้นที่ทำได้มากที่สุดโดยต้องทำอย่างต่อเนื่อง (ห้ามหยุดพัก) การลงแต่ละครั้งต้องให้หน้าอกห่างจากพื้นประมาณ 4 นิ้ว
ก. ถ้าได้ 0-30 ครั้ง ให้ บวก 2 ปี
ข. ถ้าได้ 31-60 ครั้ง ให้ บวก 1 ปี
ค. ถ้าได้ 61-90 ครั้ง ให้ ลบ 1 ปี
ง. ถ้าได้ 91+ ครั้ง ให้ ลบ 1 ปี

5 ตอบคำถามต่อไปนี้ แล้วรวมคะแนนที่ได้:
5.1 คุณทานอาหารวันละกี่ครั้ง (รวมของทานเล่น)
ก. 2 ครั้ง ได้ 1 คะแนน
ข. 3 ครั้ง ได้ 2 คะแนน
ค. 4 ครั้ง ได้ 3 คะแนน
ง. 5 ครั้ง ได้ 4 คะแนน
5.2 คุณทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือของทอดบ่อยแค่ไหน
ก. เป็นประจำ (7 หรือมากกว่าต่อสัปดาห์) ได้ 1 คะแนน
ข. บางครั้ง (4-6 ครั้งต่อสัปดาห์) ได้ 2 คะแนน
ค. นานๆครั้ง (1-3 ครั้งต่อสัปดาห์) ได้ 3 คะแนน
ง. ไม่เคยเลย ได้ 4 คะแนน
5.3 คุณทานอาหารหรือของทานเล่นที่มีผลไม้หรือผักบ่อยแค่ไหน
ก. ไม่เคยเลย ได้ 1 คะแนน
ข. นานๆครั้ง (1-5 ครั้งต่อสัปดาห์) ได้ 2 คะแนน
ค. บางครั้ง (6-9 ครั้งต่อสัปดาห์) ได้ 3 คะแนน
ง. เป็นประจำ (10 ครั้งหรือมากกว่าต่อสัปดาห์) ได้ 4 คะแนน
5.4 คุณหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันไม่อิ่มตัว ไขมันอิ่มตัว และส่วนประกอบที่มีโซเดียม, ไนเตรต, และน้ำตาลมากน้อยแค่ไหน
ก. ไม่เคยเลย ได้ 1 คะแนน
ข. นานๆครั้ง ได้ 2 คะแนน
ค. บางครั้ง ได้ 3 คะแนน
ง. เป็นประจำ ได้ 4 คะแนน

รวมคะแนนที่ได้ตั้งแต่ข้อ 5.1-5.4 แล้วอ่านค่าด้านล่าง
ก. 0-9 คะแนน ให้ บวก 3 ปี
ข. 10-12 คะแนน ให้ บวก 2 ปี
ค. 13-15 คะแนน ให้ ลบ 2 ปี
ง. 16-17 คะแนน ให้ ลบ 3 ปี

วิธีการคำนวนก็คือ ให้นำอายุจริง รวมเข้ากับคะแนนที่ได้ในแบบทดสอบทั้ง 5 ข้อ ผลลัพท์คืออายุร่างกายของคุณ

อ้างอิงข้อมูล https://th.wukihow.com/wiki/Calculate-Your-Body-Age