Body Age สุขภาพ อายุ

อายุเท่ากันทำไมดูแก่กว่า? วิธีเช็คอายุที่แท้จริงของร่างกาย Body Age คุณนำอายุไปไกลแค่ไหนแล้ว

เคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมคนที่อายุเท่ากันเพศเดียวกันแต่ดูสูงวัยต่างกัน นั่นเป็นเพราะบางคนมีอายุร่างกาย หรือ Body Age ที่นำอายุจริงไปไกลนั่นเอง !

Home / HEALTH / อายุเท่ากันทำไมดูแก่กว่า? วิธีเช็คอายุที่แท้จริงของร่างกาย Body Age คุณนำอายุไปไกลแค่ไหนแล้ว

เคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมคนที่อายุเท่ากันเพศเดียวกันแต่ดูสูงวัยต่างกัน นั่นเป็นเพราะบางคนมีอายุร่างกาย หรือ Body Age ที่นำอายุจริงไปไกลนั่นเอง !

การเช็คอายุที่แท้จริงของร่างกาย พร้อมกับการเรียนรู้พฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของการแก่ก่อนวัย จะช่วยให้รู้ได้ว่า อายุร่างกาย ต่างกับ อายุจริง แค่ไหน เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสุขภาพเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางวางแผนดูแลสุขภาพตัวเอง ทวงคืนอายุร่างกายให้กลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

แต่ก่อนที่จะเริ่มเช็คอายุที่แท้จริงของร่างกาย มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ อายุร่างกาย และความสำคัญของพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่ออายุร่างกายกันก่อน

ความเข้าใจเกี่ยวกับ อายุร่างกาย (Body Age)

ในแต่ละคนมีอายุถึงสองแบบ ได้แก่ อายุจริง ที่นับตามวันเดือนปีที่เกิด และ อายุร่างกาย (Body Age) คือ อายุสุขภาพที่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เป็นตัวเลขที่บอกถึงสุขภาพหรือสภาวะการทำงานของร่างกายว่าเซลล์ในระบบการทำงานมีความเสื่อมสภาพมากน้อยขนาดไหน

คนที่มีสุขภาพดีมักจะมีอายุร่างกายน้อยกว่าหรือเท่ากับอายุจริง แสดงว่าร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานและการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีประสิทธิภาพและแข็งแรงตามอายุหรืออ่อนกว่าช่วงวัย แต่ถ้าอายุร่างกายมากกว่าอายุจริง แสดงว่าร่างกายของคุณเกิดความเสื่อมสภาพก่อนวัย ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคตได้

ทำไมควรเช็คอายุร่างกาย

การเช็คอายุร่างกาย เป็นการประเมินถึงการทำงานของร่างกายเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคต่าง ๆ ที่อาจตามมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม

สาเหตุหลักที่อายุร่างกายมากกว่าอายุจริง เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น กินอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม มากเกินไป น้ำหนักเกินเกณฑ์หรืออ้วนลงพุง ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งบวกกับพฤติกรรมเร่งแก่ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า มีภาวะเครียด นอนดึก ทั้งหมดก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย จนอายุร่างกายสูงวัยกว่าอายุจริง หากไม่รีบหันมาใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจัง อาจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคกลุ่ม NCDS โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน โรคอัลไซเมอร์ มะเร็ง เป็นต้น

วิธีเช็คอายุที่แท้จริงของร่างกายง่าย ๆ

การเช็คอายุของร่างกาย เป็นการตรวจวัดค่าเพื่อประเมินการทำงานของร่างกายเบื้องต้น ก่อนคำนวณออกมาเป็นอายุที่แท้จริงของร่างกาย และเปรียบเทียบกับอายุจริงว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแค่ไหน โดยสามารถตรวจเช็คอายุร่างกายได้ 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่

  1. เช็คอายุด้วยเครื่องมือ โดยเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายหรือ Body Composition Analyzer
    เป็นการวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย และเช็คอายุของร่างกายด้วยการคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายและมวลกล้ามเนื้อ
  2. เช็คอายุจากแบบสอบถามด้านสุขภาพ ผ่านแบบทดสอบออนไลน์ เช็คอายุร่างกายกับเนสท์เล่ (https://bit.ly/3G08D5G) ซึ่งสามารถดูอายุร่างกายได้ง่าย ๆ ผ่านการตอบคำถามเพียง 7 ข้อ เพื่อรวบรวมข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น เช่น พฤติกรรมด้านอาหารการกิน การออกกำลังกาย และอารมณ์ รวมถึงน้ำหนักตัวที่ใช้คำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาประเมินเพื่อคำนวณเป็นอายุร่างกายออกมา

ถึงแม้ว่าอายุจริงจะมากขึ้นทุกปี แต่ทุกคนสามารถดูแลอายุร่างกายให้แข็งแรงขึ้นเรื่อย ๆ และไม่เพิ่มตามอายุจริงได้ ด้วยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และมีอารมณ์ที่ดี ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ด้วยการค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ร่างกายทำงานอย่างเต็มที่ มีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นสายชอบกิน สายทำงานหรือเรียนหนังสือ และสายพ่อบ้านแม่บ้าน

ถ้าหากใครมีอายุร่างกายที่มากกว่าอายุจริงก็ไม่ต้องกังวล เนสท์เล่ ชวนทวงคืนอายุร่างกายไปด้วยกัน โดยหลังจากทำแบบทดสอบออนไลน์เช็คอายุร่างกายกับเนสท์เล่ จะได้รับคำแนะนำและเทคนิคเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสม ให้ทุกคนสามารถเลือกอาหารที่มีประโยชน์ตามที่ร่างกายต้องการ และออกแบบการใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ

X