วิธีป้องกันโควิด

ข้อควรปฏิบัติก่อนขึ้นเครื่องเเละระหว่างรอเครื่องบิน ให้ห่างไกลโควิด

ในสถานการณ์ที่ไวรัสกำลังแพร่กระจาย สิ่งที่ควรระวังในการเดินทางด้วยเครื่องบินซึ่งเป็นอีกการเดินทางที่ควรระมัดระวังมากๆ มีจุดเสี่ยงไหนบ้างที่เป็น..

Home / HEALTH / ข้อควรปฏิบัติก่อนขึ้นเครื่องเเละระหว่างรอเครื่องบิน ให้ห่างไกลโควิด

ในสถานการณ์ที่ไวรัสกำลังแพร่กระจาย สิ่งที่ควรระวังในการเดินทางด้วยเครื่องบินซึ่งเป็นอีกการเดินทางที่ควรระมัดระวังมากๆ มีจุดเสี่ยงไหนบ้างที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค Next Normal จะพาไปดูกัน

ข้อควรปฏิบัติก่อนขึ้นเเละระหว่างรอเครื่องบินให้ห่างไกลโควิด

ก่อนขึ้นเครื่องบิน

  1. เช็คอินผ่านเว็บไซต์ เพื่อลดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และลดความเสี่ยงจากการต่อคิวใกล้ชิดกับผู้อื่น
  2. พยายามลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถเข็นกระเป๋าของสนามบิน
  3. ควรพกเจลแอลกอฮอล์ขนาดไม่เกิน 100 มล. ติดตัวไว้ตลอดการเดินทาง
  4. ในกรณีที่สามารถเลือกที่นั่งได้ ที่นั่งริมหน้าต่างเป็นที่นั่งที่ลดความเสี่ยงจากการเดินผ่านไปผ่านมา

ระหว่างรอขึ้นเครื่องบิน

  1. พยายามเลี่ยงจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น ประตูจับห้องน้ำ เก้าอี้นั่งรอ ตะกร้าใส่ของ X-Ray ราวจับทางเลื่อนต่างๆ กรณีจำเป็นที่ต้องจับควรฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์และใช้ถุงมือในการสัมผัส
  2. รักษาระยะห่างระหว่างนั่งรอกับผู้โดยสารท่านอื่นๆ
  3. สวมถุงมือยางในกรณีที่เราสัมผัสสิ่งต่างๆ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ควรแสดงผลวัคซีนหรือผลตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง
X