ฟัน รากฟันเทียม รากเทียม สุขภาพช่องปาก สุขภาพฟัน

รู้จัก รากฟันเทียม ทดแทนฟันธรรมชาติได้ แต่ไม่เหมาะกับผู้มีโรคประจำตัวบางโรค

ทดแทนฟันธรรมชาติ.. ด้วยรากเทียม ช่วงอายุที่เหมาะสมในการฝังรากเทียม ผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างไม่ควรทำ

Home / HEALTH / รู้จัก รากฟันเทียม ทดแทนฟันธรรมชาติได้ แต่ไม่เหมาะกับผู้มีโรคประจำตัวบางโรค

ประเด็นน่าสนใจ

  • รากเทียม หรือรากฟันเทียม คือ รากฟันที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุไททาเนียม เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป
  • ส่วนของตัวรากเทียมจะยึดอยู่กับกระดูกขากรรไกร และมีส่วนครอบฟันหรือฟันเทียมชนิดถอดได้สวมทับ จะใช้งานได้ใกล้เคียงฟันธรรมชาติ เพราะแรงบดเคี้ยวจะกระจายลงบนกระดูกขากรรไกรคล้ายฟันธรรมชาติ

ทดแทนฟันธรรมชาติ.. ด้วยรากเทียม

ช่วงอายุที่เหมาะสมในการฝังรากเทียม

คือ ช่วงที่กระดูกขากรรไกรหยุดการเติบโตแล้ว ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างก็ไม่ควรทำ เช่น โรคเลือดเพราะต้องมีการผ่าตัด มีบาดแผล เลือดออก หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิต้านทาน เพราะรากฟันเทียมเป็นอวัยวะเทียม อาจจะมีปัญหาติดเชื้อได้ง่าย และการดูแลรักษารากเทียม เหมือนกับการดูแลรักษาฟันธรรมชาติ โดยการแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟัน และเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำทุก 6 เดือน

เทคโนโลยีการทำรากเทียม

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นั่นก็คือการฝังรากเทียมโดยอาศัยเทคโนโลยี Digital 3D X-Ray ที่มีความละเอียดสูง ทำให้มองเห็นความหนาแน่นและปริมาณกระดูกได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยในการวางแผนก่อนการรักษาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย Digital 3D X-Ray มีข้อดีหลายอย่าง ช่วยให้เห็นอวัยวะสำคัญในลักษณะ 3 มิติ สามารถวัดขนาดทางกระดูก เพื่อสร้างแบบจำลองการวางตำแหน่งของรากเทียม เพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างกระดูกกับรากเทียมแม่นยำขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถทำการผ่าตัดได้แม่นยำตรงตำแหน่งและรับรู้ถึงรายละเอียดของกระดูก เพื่อให้การรักษาเห็นผลชัดเจนและผิดพลาดน้อยที่สุด

ข้อมูลจาก ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว