LUNG CARE สุขภาพ เช็คสุขภาพปอด แอปพลิเคชั่น โควิด-19

เช็คสุขภาพปอดด้วยตัวเอง แอปฯ LUNG CARE เพียงเป่าลมผ่านสมาร์ทโฟน

เช็คสุขภาพปอดด้วยตัวเอง แอปพลิเคชั่น LUNG CARE วิธีการใช้งาน Lung Care ในสถานการณ์ COVID-19 ช่วยตรวจสอบปอดเบื้องต้นได้

Home / HEALTH / เช็คสุขภาพปอดด้วยตัวเอง แอปฯ LUNG CARE เพียงเป่าลมผ่านสมาร์ทโฟน

การประเมินสุขภาพปอด เป็นเรื่องสำคัญ สำหรับการเช็คอาการช่วงสถานการณ์โควิด19 ด้วยทางหนึ่ง ขอแนะนำแอปพลิเคชั่น LUNG CARE ตัวช่วยในการเช็คสุขภาพปอดด้วยตัวเองได้ง่ายๆ โดยการเป่าลมผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อเป็นการประเมินเบื้องต้นถึงการทำงานของปอดว่ายังปกติดีหรือไม่?

เช็คสุขภาพปอดด้วยตัวเอง จากแอปฯ LUNG CARE

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนาแอปพลิเคชันวัดคุณภาพของปอด “Lung Care” ข้อดีคือ สามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานของปอดด้วยการเป่าลมผ่านสมอลล์ทอล์คหรือช่องไมโครโฟนของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถใช้ได้กับคนปกติหรือผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด เพื่อเป็นการประเมินเบื้องต้นถึงการทำงานของปอด และตรวจติดตามปอดว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร

จุดเริ่มต้นของ แอปฯ LUNG CARE

รศ.ดร.ภัทรสินี ภัทรโกศล ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งคิดค้นแอปพลิเคชัน “Lung Care” เผยถึงที่มาของการคิดแอปฯ นี้ขึ้นมาว่า เนื่องจากตัวเองเป็นโรคหอบหืด ทุกครั้งที่ไปพบแพทย์จะต้องมีการเป่าเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Peak Flow Meter) แต่ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ ส่วนกระบอกกระดาษที่เป็นอุปกรณ์ในการเป่าซึ่งใช้แล้วทิ้งทำให้สิ้นเปลือง ถ้ามีอุปกรณ์ที่ใช้งานได้เหมือนเครื่อง Peak Flow Meter สามารถพกติดตัวไปได้ตลอดเวลาน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี

มีความแม่นยำถึง 97.6%

เริ่มจากการ เขียนโปรแกรมทดลอง จนได้เป็นสมการที่มีการแปลงคลื่นเสียงออกมาเป็นสเกลเทียบเท่ากับตัวลมที่เป่าด้วยเครื่อง Peak Flow Meter โดยนำแนวคิดทางคอมพิวเตอร์และทางสถิติมาใช้ด้วย จากนั้นได้ทำการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 37 คน พบว่ามีความแม่นยำถึง 97.6% ถือว่าน่าพอใจมาก ในการทดสอบคุณภาพปอดจะเทียบกับค่ามาตรฐานตามเพศ อายุ และส่วนสูง เมื่อมีการเก็บข้อมูลระยะหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าความจุปอดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาต่อไป

ลักษณะการทำงานของแอปพลิเคชั่น LUNG CA เมื่อคุณเป่าลมผ่านสมอลล์ทอล์คหรือช่องไมโครโฟนของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เป็นการนำเข้าคลื่นเสียงและแปลงคลื่นเสียงให้เป็นค่าของปอด โดยนำไปเทียบกับค่ามาตรฐานทางการแพทย์ที่ได้จาก รศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านปอดและระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทั้งนี้ คนที่สูบบุหรี่จัด ทำงานก่อสร้าง โรงงานปูน หรือผู้ที่ทำงานกับฝุ่น ควรมีแอปตัวนี้ไว้คอยตรวจสอบปอด เพราะจะเป็นตัวบอกว่าปอดของคุณมีสถานะเป็นอย่างไร

วิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น Lung Care

  • เป่าที่ Small Talk ในโทรศัพท์มือถือ วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด ถุงลมโป่งพอง หรือถุงลมตีบ
  • ถ้าเป่า 3 วันติดต่อกันแล้วค่าที่แสดงออกมาต่ำก็ควรไปพบแพทย์ทันที
  • สำหรับผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวก็สามารถใช้เพื่อตรวจสอบปอดได้เช่นกัน
  • วิธีการติดตั้งแอปฯ Lung Care คลิกอ่านที่นี่

ในสถานการณ์ COVID-19 แอปฯ ช่วยตรวจสอบปอดเบื้องต้นได้

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แอปพลิเคชันนี้สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นได้ว่าปอดเราถูกทำลายหรือไม่ พื้นที่ปอดมีมากน้อยเพียงใด แต่ปอดจะติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่นั้นไม่สามารถบอกได้ จะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียดต่อไป

“แนะนำผู้ใช้แอปพลิเคชั่น ให้เป่าตรวจสอบปอดของตนเองทุกวัน ไม่ใช่เป่าแล้วเห็นว่าค่าที่ได้ออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ลบแอปทิ้งไป สิ่งที่ได้คือสุขภาพของเราเอง เราทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว อย่าละเลยสุขภาพ ก่อนที่จะสายเกินแก้” รศ.ดร.ภัทรสินี ฝากทิ้งท้าย

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Lung Care” ได้ที่ Play Store บนโทรศัพท์มือถือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @Lung Care และ Facebook lungcarecheck

X