ฉีดวัคซีนโควิด ฉีดวัคซีนโควิด-19 มะเร็ง โควิด-19 โรคมะเร็ง

ผู้ป่วยมะเร็ง ต้องฉีดวัคซีน COVID-19 ตัวไหน ก่อนฉีดและหลังฉีดต้องดูแลร่างกายอย่างไร?

รวมเรื่องต้องรู้ของ ผู้ป่วยมะเร็ง กับการ ฉีดวัคซีน COVID-19 กลุ่มที่มีความเสี่ยงมากหากได้รับเชื้อโควิด-19 เพราะร่างกายมีภูมิต้านทานที่ต่ำกว่าปกติ

Home / HEALTH / ผู้ป่วยมะเร็ง ต้องฉีดวัคซีน COVID-19 ตัวไหน ก่อนฉีดและหลังฉีดต้องดูแลร่างกายอย่างไร?

สำหรับ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยปกติแล้วร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างต่ำกว่าคนทั่วไป หากเกิดการติดเชื้อโควิด-19 ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงที่อาการของโรคจะรุนแรงมากขึ้นและร่างกายจะต่อสู้กับเชื้อได้น้อยลง จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างเร็วที่สุด เพื่อลดโอกาสการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้

รวมเรื่องต้องรู้ของ ผู้ป่วยมะเร็ง กับการ ฉีดวัคซีน COVID-19

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากหากได้รับเชื้อโควิด-19 เพราะร่างกายมีภูมิต้านทานที่ต่ำกว่าปกติ จึงมีความเสี่ยงที่เชื้อจะอยู่ในร่างกายได้นานกว่าและเกิดอาการรุนแรงกว่าบุคคลทั่วไป จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยเร็ว

แต่ผู้ป่วยมะเร็งมีหลายกลุ่ม เพื่อให้การฉีดวัคซีน COVID-19 มีประสิทธิภาพที่สุดควรได้รับการฉีดให้เหมาะสม

ในผู้ป่วยมะเร็งแต่ละกลุ่ม ควรฉีดวัคซีนโควิด-19 ตอนไหนบ้าง?

 • ผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่านการวินิจฉัยแล้วแต่ยังไม่ได้รับการรักษา หรืออยู่ในขั้นตอนการรักษารับประทานยาและพบแพทย์ทุกเดือน รวมทั้งผู้ป่วยที่รักษาจนหายแล้วที่ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน สามารถฉีดวัคซีนได้เลย
 • ผู้ป่วยมะเร็งที่รับการผ่าตัด ควรฉีดวัคซีนก่อนหรือหลังการผ่าตัดประมาณ 2 สัปดาห์ ผู้ที่ปลูกถ่ายไขกระดูกจะต้องเว้นระยะให้ร่างกายฟื้นตัวและไม่มีภาวะแทรกซ้อนปรากฏหลังการรักษาประมาณ 3 เดือน จึงจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้
 • ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันที่ได้รับยาเคมีบำบัดทำลายเซลล์มะเร็ง ให้ฉีดวัคซีนเมื่อเกณฑ์ของเม็ดเลือดขาวมีระดับปกติ
 • กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับยาฉีด อาทิ ยาเคมีบำบัด ยาพุ่งเป้า ยาฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และที่ได้รับรังสีรักษา ควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
 • ในส่วนของญาติผู้ป่วยโรคมะเร็ง ก็ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุดเช่นกัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้ป่วย

ข้อควรปฏิบัติของผู้ป่วยมะเร็ง ก่อนฉีดวัคซีน COVID-19

 1. ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนผู้ป่วยควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ 6-7 ชั่วโมง
 2. ดื่มน้ำ 500-1,000 ซีซี
 3. เลี่ยงการดื่มชา กาแฟ
 4. ทำจิตใจให้สบายไม่เครียด
 5. ถ้ามีอาการไข้ไม่สบายให้เลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน
 6. ไม่ควรกินยาที่ไม่ใช่ยารักษาโรคประจำตัวหรืออาหารเสริมก่อนเข้ารับวัคซีน

การดูแล ผู้ป่วยมะเร็ง หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

 1. หากมีไข้หรือปวดศีรษะสามารถรับประทานยาแก้ปวดได้
 2. หากมีผื่นลมพิษ ไข้สูงมาก หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง เจ็บหน้าอกให้พบแพทย์ทันที
 3. ควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้บ่อย รักษาระยะห่างทางสังคม
 4. ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดหมายทั้ง 2 เข็ม หากมีคำถามหรือข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวทันที

ผู้ป่วยมะเร็ง ฉีดวัคซีนตัวไหนได้บ้าง?

นอกจากนี้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถฉีดวัคซีนได้ทุกตัว โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐาน ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โทร. 02-310-3000 หรือโทร.1719