วัคซีนโมเดอร์นา โควิด-19 โรงพยาบาล โรงพยาบาลเปิดจองวัคซีน

เช็คที่นี่! โรงพยาบาลเปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา Moderna

โรงพยาบาลเปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา Moderna 2 เข็ม 3,400 บาท หรือเข็มละ 1,700 บาท

Home / HEALTH / เช็คที่นี่! โรงพยาบาลเปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา Moderna

หลังจากที่ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นา ประกาศค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด19 โมเดอร์นา 2 เข็ม 3,400 บาท หรือเข็มละ 1,700 บาท นั้น ทางโรงพยาบาลต่างๆ ก็ได้ออกมาประกาศให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนและชำระค่ามัดจำ

โรงพยาบาลเปิดจองวัคซีน โมเดอร์นา Moderna

องค์การเภสัชกรรม ขอชี้แจง เรื่องการจัดหาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา อ่านเพิ่มเติม

-โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ คลิกที่นี่
-โรงพยาบาลเกษมราษฏร์อินเตอร์เนชั่นแนล คลิกที่นี่
-โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล คลิกที่นี่
-โรงพยาบาลการุญเวช คลิกที่นี่

 1. โรงพยาบาลธนบุรี บูรณาการ จ.ปทุมธานี คลิกเพิ่มเติม
 2. โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี จ.ปทุมธานี คลิกเพิ่มเติม
 3. โรงพยาบาลราชธานี* จ.พระนครศรีอยุธยา คลิกเพิ่มเติม
 4. โรงพยาบาลธนบุรี อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี คลิกเพิ่มเติม
 5. โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ คลิกเพิ่มเติม
 6. โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก คลิกเพิ่มเติม
 7. โรงพยาบาลอุบลรัตน์ธนบุรี จ.อุบลราชธานี คลิกเพิ่มเติม
 8. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น คลิกที่นี่
 9. โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด คลิกเพิ่มเติม
 10. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์ คลิกเพิ่มเติม
 11. โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา คลิกเพิ่มเติม
 12. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จ.สงขลา คลิกเพิ่มเติม
 13. โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช คลิกเพิ่มเติม
 14. โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร จ.ชุมพร คลิกเพิ่มเติม
 15. โรงพยาบาลสิริเวช จ.จันทบุรี คลิกเพิ่มเติม

ทั้งหมดเป็นรายชื่อ โรงพยาบาลเปิดจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา Moderna ซึ่งบางที่ก็เริ่มปิดรับจองกันบ้างแล้ว สำหรับคนที่ได้จ่ายค่ามัดจำไปแล้ว ก็ต้องรอนัดคิววันฉีดต่อไป ในขณะนี้สถานการณ์โควิดในไทยรุนแรงขึ้นทุกวัน