ฟังเพลง ฟังเพลงเสียงดัง หูเสื่อม

ควรระวัง! ฟังเพลงเสียงดัง เสี่ยงหูเสื่อม ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน

การได้ยินถือเป็นประสาทสัมผัสที่สำคัญ หากขาดหายไปจะทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันยากขึ้น การฟังเพลงเสียงดัง เสี่ยงทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน

Home / HEALTH / ควรระวัง! ฟังเพลงเสียงดัง เสี่ยงหูเสื่อม ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน

การได้ยินถือเป็นประสาทสัมผัสที่สำคัญ หากขาดหายไปจะทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันนั้นทำได้ยากขึ้น การฟังเพลงเสียงดัง เสี่ยงทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทหูเสื่อมได้ อาจมีอาการหูอื้อ การได้ยินลดลง เสียงดังในหู

ฟังเพลงเสียงดัง เสี่ยงหูเสื่อม ควรระวัง!

เส้นประสาทหูที่เสื่อม ทำให้การได้ยินนั้นถดถอยลง เป็นไปได้ทั้งอาการเสื่อมลงตามอายุ หรือเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น อุปกรณ์หูฟังที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย มีส่วนที่ทำให้ประสาทหูเสื่อมได้เช่นกัน

การได้รับเสียงดังเกิน 85 – 90 เดซิเบล อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ อาจเป็นอันตรายและส่งผลกระทบต่อการได้ยิน ซึ่งอาจสูญเสียการได้ยิน ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรได้

วิธีการป้องกันเส้นประสาทหูเสื่อม

คือ หลีกเลี่ยงการฟังเสียงดัง หากมีอาการได้ยินลดลง ควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค ตรวจการหูอื้อ เสียงดังในหู และตรวจการได้ยิน เพราะการรักษาตั้งแต่ต้นจะช่วยให้รักษาได้ผลดีกว่าทิ้งไว้นานๆ

ข้อมูลจาก.. พญ.นันทรัตน์ โพธิสาร โสต ศอ นาสิกแพทย์ คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลหัวเฉียว

X