การมีเพื่อนร่วมงานดี ้เพื่อนร่วมงาน

วิจัยชี้การมี เพื่อนร่วมงานดี ช่วยทำให้คุณมีความสุข และนำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้น

ต้องยอมรับว่าการเป็น มนุษย์เงินเดือน ในยุคสมัยนี้นำมาซึ่งความเครียดมากมาย ทั้งจากปัญหาที่เกิดจากหัวหน้างานจอบเฮี้ยบ เพื่อนร่วมงานเห็นแก่ตัว ภาระงานที่มากขึ้น สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เป็นอิสระ หรือแม้แต่ปัญหาการเดินทางที่แสนลำบาก ล้วนมีอิทธิพลอย่างมาก จนทำให้หลายๆ คนตัดสินใจลาออก เปลี่ยนงานใหม่วนไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความเครียดเหล่านี้ ก็มีแสงสว่างที่สามารถทำให้คนเราสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและสัมฤทธิ์ผลได้ก็คือ…

Home / แฟชั่น / วิจัยชี้การมี เพื่อนร่วมงานดี ช่วยทำให้คุณมีความสุข และนำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้น

ต้องยอมรับว่าการเป็น มนุษย์เงินเดือน ในยุคสมัยนี้นำมาซึ่งความเครียดมากมาย ทั้งจากปัญหาที่เกิดจากหัวหน้างานจอบเฮี้ยบ เพื่อนร่วมงานเห็นแก่ตัว ภาระงานที่มากขึ้น สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เป็นอิสระ หรือแม้แต่ปัญหาการเดินทางที่แสนลำบาก ล้วนมีอิทธิพลอย่างมาก จนทำให้หลายๆ คนตัดสินใจลาออก เปลี่ยนงานใหม่วนไปเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความเครียดเหล่านี้ ก็มีแสงสว่างที่สามารถทำให้คนเราสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและสัมฤทธิ์ผลได้ก็คือ “การมีเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนที่ดีและจริงใจในที่ทำงาน”

โดยจากการศึกษาของ Gallup บริษัทระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ พบว่า การมีเพื่อนร่วมงานที่ดีจะช่วยให้คุณทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนสามารถนำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้นได้ด้วย เหตุผลก็เพราะการมีเพื่อนช่วยสร้างความเป็นไปได้ที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

นอกจากนี้ การมีเพื่อนในที่ทำงานสามารถกระตุ้นให้คุณรู้สึกอยากไปทำงานได้มากขึ้น เนื่องจากมันจะกลายเป็นสถานที่ที่คุณสามารถใช้เวลากับคนที่คุณชอบและมีความสุขได้ และเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่อยากจะไปทำงานในทุกๆ วัน

ด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งนี้จะทำให้คุณมีความต้องการในการมีส่วนร่วมกับโครงการของบริษัทมากขึ้นสูงถึง 7 เท่า นอกจากนี้ลดโอกาสที่คุณอยากจะลาออกได้น้อยลง 20%

เพื่อนร่วมงานดี

การศึกษายังแสดงให้เห็นด้วยว่า 50% ของพนักงานที่ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ดียังสร้างความผูกพันพิเศษกับบริษัทเมื่อเทียบกับ 10% ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางอาชีพอื่นๆ ขณะเดียวกัน การรักษามิตรภาพในที่ทำงานสามารถนำไปสู่ผลกำไรที่มากขึ้นถึง 12% เนื่องจากพนักงานจะรู้สึกผูกพันธ์กับสมาชิกในทีม และอาจเกิดเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่จะก้าวหน้าไปด้วยกัน

นอกจากนี้ เนื่องจากความเชื่อมั่นที่พวกเขามีต่อกัน ทำให้งานที่ออกมาเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ เหตุเพราะพวกเขาไม่ต้องรู้สึกเครียดกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร ทั้งยังมีเพื่อนให้ปรับทุกข์ ทำให้มีโอกาสที่จะก้าวหน้าและขับเคลื่อนองค์กรได้เข้าขั้นดีมาก

เรียบเรียงโดย Women MThai Team
ที่มา brightside.me

X