ผลรวม เลขที่บ้าน เลขที่บ้าน เลขที่บ้านมงคล

ผลรวม เลขที่บ้านมงคล บ้านคุณล่ะ ได้เลขที่เท่าไหร่

ศาสตร์พลังงานตัวเลขอยู่รายล้อมรอบตัวเราทุกวัน ในชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยเฉพาะตัวเลขของสิ่งที่เราใช้อยู่ประจำ อย่างเช่น เลขบัตรประชาชน เลขที่บ้าน เลขที่ห้องคอนโด เลขทะเบียนรถ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อชีวิตเราทั้งสิ้น โดยเราจะมาคำนวนหา ผลรวม เลขที่บ้านมงคล เพื่อดูคำทำนายจากศาสตร์พลังงานตัวเลข และเคล็ดลับเสริมดวงในการตกแต่งบ้านเพื่อเสริมพลังงานดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยและเจ้าของบ้านกันค่ะ

Home / DECOR / ผลรวม เลขที่บ้านมงคล บ้านคุณล่ะ ได้เลขที่เท่าไหร่

ผลรวม เลขที่บ้านมงคล

เลขที่บ้าน

ศาสตร์พลังงานตัวเลขอยู่รายล้อมรอบตัวเราทุกวัน ในชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยเฉพาะตัวเลขของสิ่งที่เราใช้อยู่ประจำ อย่างเช่น เลขบัตรประชาชน เลขที่บ้าน เลขที่ห้องคอนโด เลขทะเบียนรถ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อชีวิตเราทั้งสิ้น โดยเราจะมาคำนวนหา ผลรวม เลขที่บ้านมงคล เพื่อดูคำทำนายจากศาสตร์พลังงานตัวเลข และเคล็ดลับเสริมดวงในการตกแต่งบ้านเพื่อเสริมพลังงานดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยและเจ้าของบ้านกันค่ะ

วิธีคำนวนหาผลรวมเลขที่บ้านมงคล

นำเลขที่บ้านทั้งหมดมาบวกรวมกัน บวกแล้วบวกอีกจนเหลือเลขตัวเดียว ตามตัวอย่าง เช่น บ้านเลขที่ 76/09

  1. นำเลขที่บ้านทั้งหมดบวกกันคือ 7+6+0+9 = 22
  2. นำผล 22 บวกกันอีกครั้งจะได้ 2+2=4
  3. นำผลลัพธ์สุดท้ายคือ 4 ไปดูความหมายเลขที่บ้านมงคล

ความหมายเลขที่บ้านมงคล

เลข 1 : มีความเป็นผู้นำสูง ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นคนกล้าหาญ มีสติปัญญาดี รักอิสระและมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ทำงานเกี่ยวกับการบริหาร ข้าราชการ หรือผู้มีตำแหน่งระดับสูง

เคล็ดลับเสริมดวง : เสริมพื้นที่เนินสูงไว้บริเวณหน้าบ้าน จะทำให้บ้านมีความโดดเด่น มีพลังเสริมให้หน้าที่การงานเจริญยิ่งขึ้น

เลข 2 : เป็นเลขของความสวยความงามและความอุดมสมบูรณ์ ผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในบ้านอันจะช่วยเสริมดวงด้านการงานให้ราบรื่น อยู่แล้วเจริญก้าวหน้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับโรงแรมหรือกิจการต่างๆ งานค้าขาย

เคล็ดลับเสริมดวง : เลข 2 เป็นเลขของธาตุน้ำ ควรระวังอย่าให้น้ำในบ้านรั่วไหล ควรวางน้ำที่มีความเคลื่อนไหว ลูกแก้วหลากสี หรือคริสตัลในทิศตะวันตกเฉียงใต้

เลข 3 : เลขแห่งความว่องไว ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านมักเป็นคนที่ชอบใช้กำลังมากกว่าความคิด แต่ขยันขันแข็ง ไม่ชอบอยู่เฉย กล้าหาญ เปิดเผย ชอบเอาชนะ แต่ไม่อดทนเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันหรือกดดันสูง เหมาะกับงานช่าง งานฝีมือ หรืองานอุตสาหกรรมต่างๆ

เคล็ดลับเสริมดวง : ผลของเลข 3 นี้ เป็นเลขของธาตุไฟ ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ในบ้านเพื่อเสริมพลังงานด้านบวกและลดความแรงลง หรือจัดวางแจกันดอกไม้สีแดง ไว้กลางบ้าน เพื่อเสริมด้านสุขภาพ และอำนาจบารมี

เลข 4 : เป็นเลขของสติปัญญา ผู้อาศัยในบ้านจะมีไหวพริบดี พูดเพราะเสนาะหู วาจาน่าฟัง และมีความสามารถทางจิตวิทยา เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสาร การเจรจา หรือที่เกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คนในสังคม บ้านที่มีเลข 4 นี้ ควรจัดแต่งให้ดูโปร่ง โล่ง เพื่อเปิดรับพลังงานด้านบวก เหมาะแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้คำพูด การเจรจาเป็นหลัก เช่น งานค้าขาย นักการทูต งานที่ต้องประสานงานเป็นหลัก

เคล็ดลับเสริมดวง : ควรปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้าน เพื่อเสริมความสัมพันธ์อันดีให้สมาชิกกลมเกลียว รวมถึงตั้งดอกไม้กลิ่นหอมไว้กลางบ้านจะเสริมด้านสุขภาพและชื่อเสียง

เลข 5 : เลขของความมั่นคง มั่งคั่ง ผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกปลอดภัย ไร้กังวล ชีวิตพรั่งพร้อมบริบูรณ์ เป็นคนช่างวางแผน รักความยุติธรรม ซึ่งหากไม่วางตนเป็นกลางจะทำให้มีแต่เรื่องร้ายแรง เลขนี้เหมาะกับผู้อยู่อาศัยที่เป็นนักวิชาการ ทนายความ แพทย์

เคล็ดลับเสริมดวง : หากต้องการเสริมด้านการเงิน การงาน ควรตั้งตู้หนังสือ หรือวัตถุโบราณไว้กลางบ้าน แต่หากเสริมเรื่องสุขภาพและชื่อเสียง ควรตกแต่งด้วยของที่ทำด้วยโลหะไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนการตกแต่งบ้านควรใช้สีโทนสว่างและดูแลรักษาบ้านให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ

เลข 6 : เลขแห่งความสงบและจินตนาการทางความคิดที่กว้างไกล มีเสน่ห์ ใครเห็นใครก็รัก สนุกสนาน เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานศิลปะ ความบันเทิง และของสวยงาม

เคล็ดลับเสริมดวง : ควรตกแต่งบ้านด้วยของสวยงามหรือของน่ารัก และควรปลูกต้นไม้เสริมความรัก เช่น กุหลาบแดง ต้นส้ม ต้นมะลิ ต้นดอกรัก หรือต้นชวนชม เพื่อเสริมสร้างจิตใจที่เบิกบานและมั่นคงให้เจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้าน จะทำให้ความรักในบ้านยั่งยืน หากตั้งแจกันดอกไม้หรือเครื่องดนตรีในทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเสริมด้านสุขภาพ อำนาจบารมีให้เป็นที่ยอมรับ

เลข 7 : เลขของความหนักแน่น เข้มแข็ง เสียสละ คิดวิเคราะห์และจัดการสิ่งต่างๆ ได้ดี ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความอดทนสูง เก็บความรู้สึกเก่ง จิตใจแน่วแน่ เหมาะกับผู้ที่ทำธุรกิจการค้า เกษตรกร เจ้าของโรงแรม และนักวางแผน

เคล็ดลับเสริมดวง : ควรเลือกวัสดุไม้หรือโทนสีน้ำตาลสำหรับการตกแต่งบ้าน เพิ่มความร่มรื่นด้วยการปลูกต้นไม้่ใหญ่ และตั้งของตกแต่งที่เป็นน้ำ มีความเคลื่อนไหว หรือภาพวิวน้ำในทิศตะวันตกของบ้าน เพื่อเสริมสุขภาพและหน้าที่การงาน รวมไปถึงจัดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

เลข 8 : เลขของความมั่นคง อยู่แล้วมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ เป็นเลขแห่งการเดินทาง เลขนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบชีวิตสุขสบาย มีเพื่อนฝูงรายล้อม ชอบเข้าสังคม รักความบันเทิง หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ งานออนไลน์ งานสายบริหารต่างๆ โดยชีวิตมักเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล

เคล็ดลับเสริมดวง : ควรดูแลบ้านให้โปร่ง โล่ง เน้นเสียงธรรมชาติให้เข้าถึงบ้าน จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ตกแต่งบ้านด้วยภาพหรือวัตถุมงคลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ และวางแจกันดอกไม้สดหรือกระจกเงาไว้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเพื่อเสริมด้านธุรกิจ การงานและการเงิน

เลข 9 : เลขแห่งความก้าวหน้า ความเป็นผู้นำ เสริมชื่อเสียงและอำนาจบารมี เลขนี้ถือเป็นเลขมงคลที่จะนำพาชีวิตผู้อยู่อาศัยให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน เจ้าของบ้านมักเป็นคนที่มีอำนาจบารมีสูงส่ง มีคนเคารพนับถือ บ้านนี้จึงเหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัยที่มีความสามารถทางเทคโนโลยี นักเคลื่อนไหว นักประสานงาน

เคล็ดลับเสริมดวง : ผู้อยู่อาศัยในบ้านควรหมั่นทำบุญไหว้พระ เสริมบารมี และทำความสะอาดบ้านไม่ให้รกร้าง นอกจากนี้แขวนโคมไฟ และเปิดไฟในบ้านให้มีความสว่างไสวเพื่อเสริมธุรกิจการงาน การเงินให้งอกเงย แนะนำให้ตกแต่งบ้านด้วย 5 ต้นไม้มงคล ภายในบ้าน อาทิเช่น ต้นแก้วกาญจนา ต้นลิ้นมังกรแคระ ต้นคล้า ต้นสับปะรดสี และต้นเดหลีใบกล้วย เป็นต้น

เหล่านี้ล้วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีปลูก ไผ่กวนอิม ไม้มงคลคนเกิดวันเสาร์
เทคนิคเลือก เลขทะเบียนรถ ตามวันเกิด เลือกแบบไหนให้เป็นมงคล
เช็กผลรวมเลขทะเบียนมงคล เลขไหนเสริมดวงด้านใดบ้าง