EV car HONDA SNAM รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รีไซเคิล ฮอนด้า แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด

Honda – SNAM จัดบริการรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ EV เสื่อมสภาพในยุโรป

Honda Europe เล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการแบตเตอรี่รถยนตไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดที่เสื่อมสภาพ จึงได้ร่วมมือกับแบรนด์พันธมิตรในการจัดตั้งศูนย์ ประเมินสภาพแบตเตอรี่และบริการรีไซเคิลอันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น ทางฮอนด้า ยุโรป ได้ร่วมมือกับ Société Nouvelle d’Affinage des Métaux (SNAM)…

Home / AUTO / Honda – SNAM จัดบริการรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ EV เสื่อมสภาพในยุโรป

Honda Europe เล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการแบตเตอรี่รถยนตไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดที่เสื่อมสภาพ จึงได้ร่วมมือกับแบรนด์พันธมิตรในการจัดตั้งศูนย์ ประเมินสภาพแบตเตอรี่และบริการรีไซเคิลอันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น

Honda

Honda

ทางฮอนด้า ยุโรป ได้ร่วมมือกับ Société Nouvelle d’Affinage des Métaux (SNAM) บริษัทรับจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะทำการตรวจสอบ และประเมินสภาพแบตเตอรี่ที่หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ เพื่อทำการคัดไปรีไซเคิลอย่างเหมาะสม จนสามารถกลายสภาพเป็นแบตเตอรี่ใหม่ หรือ “Second-life”

Honda

โดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์จากตัวแทนจำหน่ายฮอนด้าและผู้ให้บริการจัดเก็บแบตเตอรี่เสื่อมสภาพที่ได้รับอนุญาตใน 22 ประเทศ รวบรวมมาทำการประเมินตรวจสอบการประจุพลังงาน หากแบตเตอรี่ยังสามารถใช้งานได้ก็จะคัดแยกเพื่อนำไปใช้ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม

Honda

Honda

แต่หากหมดสภาพการใช้งานจริง ๆ จะเข้าสู่กระบวนการการคัดแยก ตั้งแต่การแยกชิ้นส่วน, สกัดโลหะให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการ Hydrometallurgy หรือกระบวนการละลายสิ่งแปลกปลอมออกจากโลหะ เช่น ลิเธียม เพื่อสามารถนำโลหะลิเธียมกลับมาทำเป็นแบตเตอรี่ได้อีกครั้ง

Honda

ด้านชิ้นส่วนอื่น ๆ ก็จะทำการแปรรูปไปเป็นวัสดุใหม่ เช่น เม็ดพลาสติก, สารเติมแต่งในปูนซีเมนต์, ทองแดง และโลหะอื่น ๆ ที่สามารถนำไปผลิตชิ้นส่วนสำคัญในการทำแบตเตอรี่ใหม่อีกด้วย

Honda

โดยทาง SNAM มั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ให้สามารถแยกองค์ประกอบได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งหมด และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ และคาดว่าจะสามารถทำให้เร็วได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

X