Lamina ฟิล์มกรองแสง ลามิน่า วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านน้ำคำ

ฟิล์มกรองแสง Lamina เดินหน้าโครงการ ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน

ฟิล์มกรองแสง Lamina เดินหน้าโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” เพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ด้วยการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 4 ห้องเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำคำ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดย…

Home / AUTO / ฟิล์มกรองแสง Lamina เดินหน้าโครงการ ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน

ฟิล์มกรองแสง Lamina เดินหน้าโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” เพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ด้วยการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 4 ห้องเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำคำ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ลามิน่า

ลามิน่า

ลามิน่า

โดย นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบอาคารเรียนหลังนี้ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำคำ ใน วันเด็กแห่งชาติ พร้อมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง

ลามิน่า

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากทีมทันตกรรมและบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลน้ำขุ่นและโรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในโครงการ “ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้ม” ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 เพื่อตรวจสุขภาพในช่องปากและรักษาฟันให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน

ลามิน่า

ซึ่งทาง ลามิน่าฟิล์ม ได้บริจาคชุดยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงพยาบาลที่ขอรับการสนับสนุน โดยคุณจันทร์นภา สายสมร เป็นผู้ส่งมอบให้กับนางศิวาภรณ์ เงินราง รองนายแพทย์สาธารณสุขอุบลราชธานี เป็นตัวแทนมอบดังกล่าว

ลามิน่า

วันเด็กแห่งชาติ

ภายในงานยังมีกิจกรรมวันเด็กจากกลุ่มกระทิงโทนมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แจกขนมของเล่น และร่วมเล่นเกมสร้างความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ อีกด้วย