TAQA TAQA Award Thailand Automotive Quality Award Toyota โตโยต้า

Toyota คว้ารางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ‘TAQA’ แห่งปี 2562

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช พร้อมด้วยนายบิณฑ์ สินรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมรับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2562” หรือ TAQA: Thailand…

Home / AUTO / Toyota คว้ารางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ‘TAQA’ แห่งปี 2562

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช พร้อมด้วยนายบิณฑ์ สินรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมรับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2562” หรือ TAQA: Thailand Automotive Quality Award 2019 จาก นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ มีดังนี้

Toyota TAQA 2019

รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านภาพลักษณ์ดีเด่น (Outstanding Brand Image)

  • ประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ประเภทสร้างสรรค์นวัตกรรม

Toyota TAQA 2019

รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านบริการหลังการขาย (Outstanding After Sales Satisfaction)

  • ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car)
  • ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน (1-Ton Pickup)

Toyota TAQA 2019

โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2562 ให้ได้รับรางวัลถึง 4 รางวัล นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในการคงความเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและสังคมไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Toyota TAQA 2019

X