การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าทางด่วน ยกเว้นค่ามอเตอร์เวย์ เทศกาลปีใหม่

ขึ้นทางด่วนและมอเตอร์เวย์ฟรี 8 วัน รับเทศกาลปีใหม่ 2563

ในช่วงก่อนปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 จะเป็นช่วงเวลาที่ออกเดินทางท่องเที่ยว ไปจนถึงการกลับภูมิลำเนา ซึ่งจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนกลับสู่ต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากและใช้ค่าใช้จ่ายในตลอดการเดินทาง ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้มอบของวัญสุดพิเศษด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วของการเดินทาง โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม…

Home / AUTO / ขึ้นทางด่วนและมอเตอร์เวย์ฟรี 8 วัน รับเทศกาลปีใหม่ 2563

ในช่วงก่อนปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 จะเป็นช่วงเวลาที่ออกเดินทางท่องเที่ยว ไปจนถึงการกลับภูมิลำเนา ซึ่งจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนกลับสู่ต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากและใช้ค่าใช้จ่ายในตลอดการเดินทาง ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้มอบของวัญสุดพิเศษด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วของการเดินทาง

โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ประกาศ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษบูรพาวิถี (สายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึง วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 24.00 น. รวมทั้งสิ้น 8 วัน

freehighway

ตลอดจนจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุน เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จุด ดังนี้

  • วันที่ 26 ถึง 30 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. – 22.00 น. ณ ด่านฯ บางแก้ว 1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ด่านฯ ฉิมพลี ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ
  • วันที่ 26 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. – 22.00 น. ณ ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ทางพิเศษอุดรรัถยา
  • วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 3 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. – 22.00 น. ณ ด่านฯ ดาวคะนอง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ทางพิเศษอุดรรัถยา

freehighway

นอกจากนี้ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกาของวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร

  • บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร
  • เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

  • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน
  • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ ราชกิจจานุเบกษา

 

X