B10 B20 Mitsubishi Mitsubishi Motors (Thailand) Co. Mitsubishi Pajero Sport mitsubishi triton น้ำมันดีเซล น้ำมันดีเซล บี10 น้ำมันดีเซล บี20 มิตซูบิชิ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต มิตซูบิชิ ไทรทัน

Mitsubishi Motors ประเทศไทย ร่วมส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายธีรุตม์ บุตรเลิศเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารจัดการองค์กร (ที่ 1 จากขวา) ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล บี10…

Home / AUTO / Mitsubishi Motors ประเทศไทย ร่วมส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายธีรุตม์ บุตรเลิศเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารจัดการองค์กร (ที่ 1 จากขวา) ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล บี10 โดยกรมธุรกิจพลังงาน โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ บี10 บนรถอเนกประสงค์ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้ น้ำมันไบโอดีเซล บี10 ซึ่งจะช่วยสามารถลดค่าใช้จ่ายและส่งผลดีต่อคุณภาพอากาศจากการลดมลพิษ

ทั้งนี้รถกระบะและรถอเนกประสงค์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่สามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี10 ประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน รุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงรุ่นปัจจุบัน และมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ที่ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงรุ่นล่าสุด

  • มิตซูบิชิ ไทรทัน 4D56 2007 – 2013
  • มิตซูบิชิ ไทรทัน 4M41 2007 – 2011
  • มิตซูบิชิ ไทรทัน 4D56 2011 – 2015
  • มิตซูบิชิ ไทรทัน 4M41 2010
  • มิตซูบิชิ ไทรทัน 4D56 2015 เป็นต้นไป
  • มิตซูบิชิ ไทรทัน 4N15 2015 เป็นต้นไป
  • มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต 4D56 2009 – 2010
  • มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต 4M41 2009 – 2010
  • มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต 4D56 2011- 2014
  • มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต 4N15 2016 เป็นต้นไป

Mitsubishi

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน มิตซูบิชิ ไทรทัน ใหม่ และ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ยังสามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี20 โดยลูกค้าที่สนใจสามารถตรวจสอบรุ่นรถยนต์มิตซูบิชิที่รองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี20 ได้ที่ https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/b20 หรือ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-9500 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8:30-17:00 น.