AP Honda CUB House IMC Plan Contest by A.P. Honda Marketeer เอพี ฮอนด้า

A.P. Honda เปิดโครงการ IMC Plan Contest 12th สู่ความเป็นเลิศทางการตลาด

เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เปิดตัวโครงการประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan Contest by A.P. Honda ครั้งที่ 12 โดยความร่วมมือจากมาร์เก็ตเธียร์ (Marketeer) สำนักข่าวและสื่อออนไลน์ทางการตลาดชื่อดังของเมืองไทย วางเป้าหมายพัฒนานักศึกษารุ่นใหม่สู่การเป็นนักการตลาดมือดีที่เก่งทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ สำหรับการประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan Contest by A.P. Honda ครั้งที่ 12 เปิดโอกาสให้นิสิต และนักศึกษาที่สนใจงานด้านการสื่อสารการตลาด ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประชันความสามารถ กับการประกวดวางแผนการสื่อสารการตลาดสำหรับ Monkey และ C125 จากแบรนด์ CUB…

Home / AUTO / A.P. Honda เปิดโครงการ IMC Plan Contest 12th สู่ความเป็นเลิศทางการตลาด

เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เปิดตัวโครงการประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan Contest by A.P. Honda ครั้งที่ 12 โดยความร่วมมือจากมาร์เก็ตเธียร์ (Marketeer) สำนักข่าวและสื่อออนไลน์ทางการตลาดชื่อดังของเมืองไทย วางเป้าหมายพัฒนานักศึกษารุ่นใหม่สู่การเป็นนักการตลาดมือดีที่เก่งทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ

IMC

สำหรับการประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan Contest by A.P. Honda ครั้งที่ 12 เปิดโอกาสให้นิสิต และนักศึกษาที่สนใจงานด้านการสื่อสารการตลาด ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประชันความสามารถ กับการประกวดวางแผนการสื่อสารการตลาดสำหรับ Monkey และ C125 จากแบรนด์ CUB House เพื่อนำความรู้มาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ และทำให้เกิดขึ้นจริง ภายใต้โจทย์ “การสร้างแผนการสื่อสารการตลาดระหว่างปี 2020-2022 สำหรับรถ Monkey และ C125” ภายใต้แบรนด์ CUB House เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยงบประมาณสมมุติ 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ การประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 รอบได้แก่

IMC

รอบที่ 1 (Presentation) เปิดรับแผนงานจากนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน2562 ก่อนคัดให้เหลือ 140 แผนงาน ที่จะได้สิทธิ์ในการนำเสนอแผนงานต่อหน้าคณะกรรมการที่จะเดินสายไปตัดสินใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศในช่วงเดือนธันวาคม 2562 เพื่อคัดให้เหลือ 36 แผนงานที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไป

รอบที่ 2 (Semi Final) ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกทั้ง 36 ทีม จะต้องนำแผนงานบางส่วนมาปฏิบัติจริงในพื้นที่ร้าน CUB House ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศในช่วงเดือนมกราคม 2563 ก่อนคัดเหลือเพียง 12 ทีมเข้าสู่รอบสุดท้าย

รอบที่ 3 (Final) 12 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบมาในฐานะตัวแทนของ CUB House แต่ละสาขา จะต้องนำเสนอไฮไลท์หรือความโดดเด่นของ Monkey และ C125 ในแบบที่ทีมได้วางแผนไว้ในแบบฉบับของ CUB House แต่ละสาขา โดยนำเสนอในพื้นที่สำคัญหรือแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพฯในช่วงเดือนมีนาคม 2563

IMC

ทีมชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา 150,000 บาท, อันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท, อันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลทุนการศึกษาชมเชยในรอบ Final ตามลำดับ นอกจากนี้ ทีมชนะเลิศ 3 อันดับแรกยังจะได้รับรางวัลพิเศษ เข้าร่วมทริปบินไปสัมผัสตำนานของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ที่ Honda Collection Hall ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 รวมมูลค่ารางวัลในการแข่งขันรายการนี้สูงถึงกว่า 2,000,000 บาท

IMC

นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน IMC Plan Contest by A.P. Honda สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.imcplancontest.com
X