Lamina ลามิน่ามินิสานฝัน โครงการลามิน่ามินิสานฝัน

Lamina มินิสานฝัน ปีที่ 9 สานต่อฝันเด็กนักเรียน ณ อุบลราชธานี

ด้วยพันธกิจของบริษัทที่ลามิน่ายึดมั่นมาตลอด 24 ปี “เราจะเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน” ทำให้โครงการลามิน่ามินิสานฝัน เดินทางมาถึงปีที่ 9 โดยในปีนี้นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร…

Home / AUTO / Lamina มินิสานฝัน ปีที่ 9 สานต่อฝันเด็กนักเรียน ณ อุบลราชธานี

ด้วยพันธกิจของบริษัทที่ลามิน่ายึดมั่นมาตลอด 24 ปี เราจะเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนทำให้โครงการลามิน่ามินิสานฝัน เดินทางมาถึงปีที่ 9 โดยในปีนี้นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร ลามิน่า”  ฟิล์มกลุ่มพิเศษ ลูมาร์ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา  อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ ธูเล่จากสวีเดน ผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องรถยนต์ เรือ อากาศยาน ไทรบอสจากอังกฤษ ลำโพง ติดรถยนต์ระดับไฮเอนด์ โซนิค ดีไซน์จากญี่ปุ่น และฟิล์มนิรภัยติดกระจกด้านนอกรถคุณภาพสูง เบรย์จากสหรัฐอเมริกา  แต่เพียงผู้เดียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมลามิน่าอาสาสานฝัน และพนักงาน ร่วมด้วยนายสันติ แสนอาจ ประธานที่ปรึกษากลุ่มกระทิงโทน และสมาชิกกลุ่ม ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

Lamina

Lamina

โดยปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ให้แข็งแรง มั่นคง สวยงาม เพื่อส่งต่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี นายอนุวัฒน์ รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ

Lamina

Lamina

นอกจากเข้าปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าที่มีอายุถึง 40 ปี ให้มีความพร้อมในการใช้งานแล้ว ทางโครงการยังได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตะแกรงกันนก และทาสีอาคารใหม่ทั้งหมดให้แก่โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) ทั้งนี้ทางบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ยังได้มอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมแก่นักเรียนที่เรียนดีอีกด้วย

Lamina

Lamina

โครงการลามิน่ามินิสานฝัน เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีอาคารหลังใหม่เพื่อใช้ในการเรียนซ่อมแซมอาคารให้ใช้งานได้ อาทิ สร้างห้องน้ำ ห้องสมุด โดยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9แล้ว ตามพันธกิจของบริษัทฯ ลามิน่าฟิล์ม ขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

X