A.P.Honda อุบลราชธานี เอพี ฮอนด้า

A.P. Honda ส่งเรือกู้ภัย 8 ลำ เร่งช่วยผู้สบภัยน้ำท่วมในอุบลราชธานี

เอ.พี. ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ส่งมอบเรือยางติดตั้งเครื่องยนต์ฮอนด้าจำนวน 8 ลำ เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของเกียรติสุรนนท์กรุ๊ป ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารายใหญ่ของจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการส่งมอบความช่วยเหลือ ซึ่งทางเกียรติสุรนนท์กรุ๊ปยังได้บริจาคอาหารแห้งและน้ำดื่มสมทบสำหรับภารกิจครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เรือยางทั้งหมดได้เดินทางจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว และพร้อมจะให้การช่วยเหลือโดยทันที

Home / AUTO / A.P. Honda ส่งเรือกู้ภัย 8 ลำ เร่งช่วยผู้สบภัยน้ำท่วมในอุบลราชธานี

เอ.พี. ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ส่งมอบเรือยางติดตั้งเครื่องยนต์ฮอนด้าจำนวน 8 ลำ เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี

APHONDA

โดยการสนับสนุนของเกียรติสุรนนท์กรุ๊ป ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารายใหญ่ของจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการส่งมอบความช่วยเหลือ ซึ่งทางเกียรติสุรนนท์กรุ๊ปยังได้บริจาคอาหารแห้งและน้ำดื่มสมทบสำหรับภารกิจครั้งนี้ด้วย

APHONDA

ทั้งนี้ เรือยางทั้งหมดได้เดินทางจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว และพร้อมจะให้การช่วยเหลือโดยทันที

APHONDA

X